PIT 2018

PIT 2017

08.05.2018 14:45 (aktualizacja: )

Pamiętajmy, że w 2019 roku rozliczamy PIT za przychody uzyskane w 2018 roku. Najłatwiejszą formą rozliczenia PIT w 2019 roku jest program do wypełniania zeznania PIT.

Rozliczenie PIT za 2018 w 2019

Deklarację PIT w roku 2019 składać należy pamiętając o kilku podstawowych zasadach:

 • Wykazujemy w niej wyłącznie przychody za 2018 r., a nie za lata wcześniejsze lub późniejsze
 • Dla ustalenia daty uzyskania przychodów liczy się dzień, w którym co do zasady otrzymano lub postawiono do dyspozycji dane przychody,
 • Koszty uzyskania przychodu nie zawsze rozliczane są w tym samym roku, co przychód; w efekcie może być tak, że przychód rozlicza się osobno w jednym roku, a w innym roku – koszty tego przychodu dotyczące (dotyczy to m.in. przychodów z kapitałów pieniężnych – giełdy),
 • Dla kosztów autorskich po raz pierwszy można zastosować limit 85,528 zł (przypomnijmy, że rok wcześniej stosowano obniżony limit 42764 zł ich wartości),
 • Zastosować można korzystniejsze, zmienione zasady rozliczania ulgi dla krwiodawców oraz ulgi rehabilitacyjnej,
 • W przypadku, gdy podatnik posiada stratę podatkową z roku 2018 lub lat wcześniejszych – należy ją rozliczać wyłącznie w ramach wykazanego źródła (np. strata z giełdy – z dochodem z giełdy),
 • Nie można zastosować oświadczenia PIT-12, w efekcie czego pracodawca nie ma możliwości rozliczania PIT za pracownika (druk PIT-40 nie występuje),
 • Należy stosować deklaracje podatkowe aktualne w roku 2019 – nie należy sporządzać rozliczenia PIT na drukach w wersjach z lat poprzednich.

W zeznaniu za 2018 r. obowiązuje zmieniona skala podatkowa zgodnie z jej zastosowaniem podatek wynosi:

Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
PonadDo
 85'528 zł18% minus kwota
zmniejszająca podatek
85'528 zł 15.395 zł 04 gr plus 32%
nadwyżki ponad 85'528 zł

 

Kwota zmniejszająca podatek wynosi:

 • 1 440 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;
 • 1 440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
 • 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 • 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

PIT-y w 2019 terminy

Deklarację PIT w 2019 r. (za 2018 r.) składać należy:

Rozliczenie roczne Podatek PIT