PIT 2018 - rozliczenie PIT za 2017 w 2018 roku

PIT 2018 - rozliczenie PIT za 2017 w 2018 roku

Pamiętajmy, że w 2018 roku rozliczamy PIT za przychody uzyskane w 2017 roku. Najłatwiejszą formą rozliczenia PIT w 2018 roku jest program do wypełniania zeznania PIT. POBIERZ PROGRAM lub uruchom online

Rozliczenie PIT w 2018

Deklarację PIT w roku 2018 składać należy pamiętając o kilku podstawowych zasadach:

 • Wykazujemy w niej wyłącznie przychody za 2017 r., a nie za lata wcześniejsze lub późniejsze
 • Dla ustalenia daty uzyskania przychodów liczy się dzień, w którym co do zasady otrzymano lub postawiono do dyspozycji dane przychody,
 • Koszty uzyskania przychodu nie zawsze rozliczane są w tym samym roku, co przychód; w efekcie może być tak, że przychód rozlicza się osobno w jednym roku, a w innym roku – koszty tego przychodu dotyczące (dotyczy to m.in. przychodów z kapitałów pieniężnych – giełdy),
 • Dla kosztów autorskich po raz ostatni stosować należy obniżony limit 42764 zł ich wartości; od roku 2018 (dla deklaracji składanej w 2019 r.) zastosowanie znajdzie limit 85,528 zł kosztów autorskich,
 • Zastosować można korzystniejsze, zmienione zasady rozliczania ulgi dla krwiodawców oraz ulgi rehabilitacyjnej,
 • W przypadku, gdy podatnik posiada stratę podatkową z roku 2017 lub lat wcześniejszych – należy ją rozliczać wyłącznie w ramach wykazanego źródła (np. strata z giełdy – z dochodem z giełdy),
 • Nie można zastosować oświadczenia PIT-12, w efekcie czego pracodawca nie ma możliwości rozliczania PIT za pracownika (druk PIT-40 nie występuje),
 • Należy stosować deklaracje podatkowe aktualne w roku 2018 – nie należy sporządzać rozliczenia PIT na drukach w wersjach z lat poprzednich.

W zeznaniu za 2017 r. obowiązuje zmieniona skala podatkowa zgodnie z jej zastosowaniem podatek wynosi:

Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
PonadDo
 85'528 zł18% minus kwota
zmniejszająca podatek
85'528 zł 15.395 zł 04 gr plus 32%
nadwyżki ponad 85'528 zł

Kwota zmniejszająca podatek wynosi:

 • 1 188 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6 600 zł;
 • 1 188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr (podstawa obliczenia podatku - 6 600 zł) 4 400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6 600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 000 zł;
 • 556 zł 02 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 • 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

W rozliczeniu za 2018 r. (deklaracja w 2019 r.) skala podatkowa ulega kolejnej zmianie, a kwota wolna zostaje podwyższona z 1188 zł do 1440 zł. Zmienia się również limit od której zaczyna ona maleć – z obecnych 6.601 zł do 8.001 zł

PIT-y w 2018 terminy

Deklarację PIT w 2018 r. (za 2017 r.) składać należy: