PIT 2017

08.05.2018 14:42 (aktualizacja: )

Deklaracje podatkowe PIT za 2017 r. składać muszą wszystkie osoby, które w trakcie roku 2017 uzyskiwały przychody podlegające opodatkowaniu i jednocześnie nie były zwolnione z podatku PIT. O ile w trakcie roku podatki opłacane są z reguły w formie zaliczek, to po jego zakończeniu, na podstawie danych od płatnika, podatnicy muszą wypełnić roczne zeznanie podatkowe PIT, wyliczyć podatek, ustalić zakres przysługujących im ulg podatkowych oraz wykazać, ile podatku zapłacą lub jaki zwrot podatku im przysługuje.

 

Pobierz program e-pity 2017 lub uruchom online i rozlicz swój PIT

 

Zasadą jest następujące postępowanie przy rozliczeniach rocznych PIT:

 1. wykaż na deklaracjach PIT łączną kwotę wynagrodzeń i innych zarobków z 2017 r. (przychód) – m.in. wykorzystaj PIT-11, PIT-8C, ale również zarobki uzyskane bez pośrednictwa płatników,
 2. sprawdź, czy wynagrodzenia nie są zwolnione z podatku – takich wynagrodzeń nie musisz wpisywać w deklaracje PIT,
 3. ustal koszty podatkowe (koszty uzyskania przychodów) przysługujące z poszczególnych tytułów twoich wynagrodzeń i twoich przychodów
 4. ustal dochód podatkowy i odejmij od niego przysługujące Ci ulgi podatkoweodliczane od dochodu (np. na Internet, rehabilitacyjną, składki ZUS, darowizny, oddaną krew, na badanie i rozwój, stratę podatkową),
 5. wyliczoną podstawę opodatkowania zaokrąglisz do pełnych złotych oraz obliczysz od niej podatek według nowej skali podatkowej, skorzystaj przy tym z nowej kwoty wolnej od podatku za 2017 r.,
 6. od wyliczonej wartości należnej odejmij ulgi odliczane od podatku, np. prorodzinną, abolicyjną, składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 7. różnica, zaokrąglona do pełnych złotych będzie stanowiła podatek do zapłaty. Porównaj go z zaliczkami zapłaconymi w trakcie roku – jeśli kwota podatku przekracza wartość zaliczek – musisz podatek dopłacić, jeśli natomiast jest niższa niż zaliczki – uzyskasz zwrot podatku.
 8. wypełnioną deklarację wyślij online lub wydrukuj i przekaż do właściwego dla ciebie urzędu skarbowego.

PIT-y za 2017 co nowego

W deklaracji PIT za 2017 zmianie uległa kwota wolna od podatku (zmniejszająca podatek). Dotychczasowa kwota odliczenia 556,02 zł przysługująca większości podatników uległa zmianie, a jej wartość waha się w zależności od dochodu – od 1188 zł (u osób najuboższych) do 0 zł (u osób wykazujących wysokie wynagrodzenia). Poza tą zmianą pamiętać należy, że:

 

PIT-y w 2018 najważniejsze terminy

Deklaracje roczne za 2017 r. sporządzić należy co do zasady do 30 kwietnia 2018 r. Termin ten przypada w tygodniu – w dzień pracujący (poniedziałek), więc ostatecznie PIT może być przekazany nie później niż do północy w poniedziałek 30 kwietnia 2018 r. Szybciej rozliczać muszą się podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem i składają PIT-28.  

Uwaga!  

Terminy rozliczeń podatku PIT za 2017 r. w 2018 r. przypadają w następujące dni:  

 • do końca stycznia 2018 r. (31 styczeń przypada w środę) – podatnicy składający PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT-16A i PIT-19A
 • do końca kwietnia 2018 r. (30 kwiecień przypada w poniedziałek) – podatnicy rozliczający się na PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-36L  

Inaczej terminy składania deklaracji i informacji PIT wygląda u płatników – czyli podmiotów, które przekazują informacje o rozliczeniach podatkowych osób, które są u płatnika zatrudnione lub którym wypłacały z różnych przyczyn wynagrodzenie.  

Uwaga:  

Terminy dla płatników podatku PIT za 2018 r. na sporządzenie informacji podatkowych za przychody ich pracowników (zatrudnionych) z 2017 r. przypadają w następujące dni:  

 • do 31 stycznia 2018 r. (środa) – w przypadku wyboru papierowej wersji przesyłania dokumentacji – PIT-11, PIT-8C, PIT-R,– wybór formy papierowej dotyczy tylko płatników zatrudniających nie więcej niż 5 osób (będących płatnikami w stosunku do nie więcej niż pięciu osób), 
 • do 31 stycznia (środa) – PIT-4R, PIT-8AR – zarówno u zatrudniających do 5 osób, jak i więcej niż 5 osób, 
 • do 28 lutego - PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-8AR (środa) – dla wszystkich płatników PIT, którzy złożą informacje i rozliczenia w formie elektronicznej, a nie papierowej.  

Jednocześnie termin przekazywania informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R do zatrudnionego jest stały, niezależnie od wybranej formy wysyłki lub przekazania tego dokumentu i niezależnie od ilości osób zatrudnionych u płatnika. Informacje te powinny trafić zawsze do końca lutego 2018 r.  

PIT 2017 online

Choć cały czas dopuszczalne jest składanie deklaracji PIT w formie pisemnej, to łatwiejsze i prostsze jest korzystanie zprogramów do rozliczeń rocznych zintegrowanych z systemem e-deklaracje oraz z portalem podatkowym Ministerstwa Finansów.  

 

Program do PIT online pozwala wysłać deklaracje bez wychodzenia z domu, bez kolejek i czasu spędzonego w urzędzie skarbowym i bez opłat za wysyłkę. W miejsce podpisu, w programie do PIT użyć należy danych autoryzacyjnych, w tym numeru identyfikacji podatkowej oraz kwoty przychodu z roku 2016 (wykazanej w PIT składanym w trakcie 2017 r.).  

 

Program do rozliczeń rocznych jest alternatywą, która pomaga również w wypełnianiu pól rozliczeń podatkowych – w funkcji kreatora pomaga intuicyjnie wpisać kwoty przychodów, kosztów, ulg i podatku.