Inne podatki

Zwrot akcyzy za paliwo dla rolnika

Od 3 sierpnia 2020 roku rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wnioski należy złożyć do końca sierpnia do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów ...

Zwrot akcyzy za paliwo dla rolnika

Podatki i opłaty lokalne 2021. Wszystko w górę

Minister Finansów wydał obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywały w 2021 roku. W drodze obwieszczenia, gminy mają możliwość podwyższenia poszczególnych podatków i opłat w przyszłym roku. Najwyższe podwyżki może jednak zanotować podatek od środków transportowych, czy opłata targowa …

Podatki i opłaty lokalne 2021. Wszystko w górę

Podatek cukrowy od 1 stycznia 2021 r.

W piątek 24 lipca 2020 r. Sejm przegłosował przesunięcie terminu wejścia w życie podatku cukrowego na 1 stycznia 2021 roku. Podatek cukrowy miał obowiązywać od 1 lipca tego roku, ale w nałożeniu nowej daniny przeszkodziła epidemia Covid-19 ...

Podatek cukrowy od 1 stycznia 2021 r.