Inne podatki

Korekta ceny transferowej w 2019 r.

W toku prowadzonej działalności występują sytuacje, w których poziom ceny transferowej w trakcie roku nie ulega znaczącym modyfikacjom, w efekcie powodując odchylenia pomiędzy zrealizowanym poziomem rentowności podmiotu powiązanego a rynkowym. W konsekwencji powyższego na koniec roku przeprowadzane są korekty, aby transakcje odzwierciedlały warunki rynkowe ...

Korekta ceny transferowej w 2019 r.

Korekty cen transferowych wystawione w 2019 r.

Korekty cen transferowych wystawione w 2019 r., lecz dotyczące transakcji lub innych zdarzeń realizowanych w 2018 r., powinny być ujmowane w księgach podatkowych na zasadach wynikających z przepisów obowiązujących do końca 2018 r. Nowowprowadzone przepisy ...

Korekty cen transferowych wystawione w 2019 r.

Opodatkowanie kryptowalut w 2019 r. – pozorna zmiana, czy realne korzyści?

Inwestorzy kryptowalut obciążeni 32% stawką podatkową oraz obowiązkiem oddania fiskusowi równowartości 1% transakcji sprzedaży lub wymiany kryptowaluty tytułem PCC, masowo uciekali ze swoją działalnością poza granice kraju. Mocą ustawy nowelizującej ustawę o PIT, CIT, ordynację podatkową oraz kilku innych ustaw w styczniu 2019 r. weszły w życie nowe reguły ...

Opodatkowanie kryptowalut w 2019 r. – pozorna zmiana, czy realne korzyści?

Pobór podatku u źrodła

W przypadku, gdy dana należność wypłacana na rzecz nierezydenta podlega obowiązkowi poboru podatku u źródła, na polskim płatniku ciążą obowiązki związane z pobraniem podatku i jego wpłatą do Urzędu Skarbowego. Podatek powinien zostać potrącony ...

Pobór podatku u źrodła