Inne podatki

Forma certyfikatu w podatku u źródła

Szczególnie problematycznym zagadnieniem jest forma certyfikatu. Certyfikat rezydencji stanowi tzw. dokument urzędowy, a co za tym idzie, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej powinien on zostać przedstawiony organom podatkowym w oryginale, bądź urzędowo poświadczonym odpisie. Często mogą pojawić się wątpliwości czy przesłany przez kontrahenta certyfikat ...

Forma certyfikatu w podatku u źródła

Obowiązki środowiskowe przedsiębiorców w marcu

Marzec to miesiąc, w którym wielu przedsiębiorców musi dopełnić formalności w związku z opłatami środowiskowymi. W tym czasie muszą dokonać rozliczeń z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska czy wprowadzania produktów do obrotu i gospodarki. Dla części sprawozdań podstawowym terminem jest ...

Obowiązki środowiskowe przedsiębiorców w marcu

Podatek katastralny w Polsce i Europie

Kwestia wprowadzenia podatku katastralnego od dawna budzi wiele kontrowersji. W chwili obecnej w Polsce obowiązuje podatek od nieruchomości, którego wysokość uzależniona jest od powierzchni nieruchomości. Rady gminy ...

Podatek katastralny w Polsce i Europie