Pobierz e-pity 2018

Inne podatki

Ponad 30 nowych opłat, podatków i danin

Zdaniem chwalącej projekt ustawy budżetowej na rok 2019 Minister Finansów polityka budżetowa rządu wpisuje się w strategię rozwoju i jest przyjazna wzrostowi gospodarczemu. Z przedstawionych przez posłów opozycji danych wynika jednak zupełnie coś innego ...

Ponad 30 nowych opłat, podatków i danin

NIK: gminy umarzają podatki, komu chcą

Samorządy zbyt uznaniowo umarzają zaległości podatkowe – zauważa NIK. W większości skontrolowanych jednostek postępowania prowadzono niezgodnie z prawem i nierzetelnie. Urzędnicy niewłaściwie gromadzą materiał dowodowy, nie dochowują terminów oraz nie przestrzegają jawności postępowań. Dodatkowo ...

NIK: gminy umarzają podatki, komu chcą

Duże zmiany w rozliczeniu podatku u źródła

Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa. W ramach tych regulacji największe zmiany czeka podatek u źródła. Jak zmieni się sytuacja podatników?

Duże zmiany w rozliczeniu podatku u źródła

Kwestie celno-podatkowe importu samochodów osobowych

Zanim podejmiemy decyzję o imporcie samochodu osobowego ze Stanów Zjednoczonych, powinniśmy taką decyzję oprzeć na dokładnym rachunku ekonomicznym, ponieważ znaczne koszty transportu zakupionego pojazdu oraz należności celno-podatkowe, które należy uiścić po wprowadzeniu pojazdu na obszar celny Unii Europejskiej ...

Kwestie celno-podatkowe importu samochodów osobowych

Nowy podatek w 2019 roku

Danina solidarnościowa stała się faktem. Prezydent podpisał ustawę, która tworzy Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w celu wsparcia społecznego, zawodowego lub zdrowotnego osób niepełnosprawnych ...

Nowy podatek w 2019 roku