Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Dwa nowe załączniki do PIT-36 i PIT-36L do rozliczeń za 2019 r.

Piotr Szulczewski

W rozliczeniach za 2019 r. podatnicy będą zobowiązani do złożenia dwóch dodatkowych załączników – z tytułu niezrealizowanych zysków – exit tax oraz z tytułu podatku obliczanego od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Kwoty wykazywane w nowych załącznikach przenoszone będą na deklaracje PIT-36 (PIT-36S) i PIT-36L (PIT-36LS) składane przez podatników.  

Niezrealizowane zyski – załącznik PIT/PM

Dla realizacji obowiązku z tytułu opodatkowania niezrealizowanych zysków, podatnik zobowiązany będzie złożyć formularz PIT/PM - Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za rok podatkowy. Informacja ta będzie załącznikiem do zeznania PIT-36, PIT-36S, PIT-36L oraz PIT36LS.

W załączniku wykazywane będą nierealizowane jeszcze zyski kapitałowe, w związku z przeniesieniem przez podatnika, do innego państwa aktywów, w tym wchodzących w skład zagranicznego zakładu lub ze zmianą rezydencji podatkowej. Załącznik PIT/PM wypełnić będą podatnicy, którzy na podstawie art. 30dc ust. 2 ustawy zobowiązani są zadeklarować wartość rynkową składników majątku tymczasowo przeniesionych w roku podatkowym, za który jest składane zeznanie, oraz przewidywany termin przeniesienia ich z powrotem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli do dnia złożenia zeznania składniki te pozostają poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zysk z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – załącznik PIT/IP

W związku z rozliczenie zysku z praw własności intelektualnej podatnik obowiązany będzie rozliczyć się na formularzach zeznań rocznych PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, w załącznikach do tych zeznań, tj. w PIT/Z i PIT/B oraz w nowym załączniku, czyli PIT/IP - Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w roku podatkowym.

Nowe referencyjne opodatkowanie polega na stosowaniu 5% stawki podatkowej do dochodów uzyskiwanych przez podatnika z praw własności intelektualnej, których jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich. W załączniku będzie trzeba wymienić rodzaj prawa własności intelektualnej oraz ustalić ostateczną wartość podatku, przepisywanego następnie na deklarację PIT.

Exit TaxRozliczenie rocznePIT-36Płatnik PITPodatek PITPodatek u źródła WHT