Podatek u źródła WHT

Polski Ład: Zmiany w CIT od 2022 r.

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2022 r. przepisów Polskiego Ładu zmienią się przepisy dotyczące tzw. estońskiego CIT – alternatywnej wersji podatku dochodowego dla polskich spółek. Poza tym dokonają się zmiany w zakresie ...

Polski Ład: Zmiany w CIT od 2022 r.

Jak płatnicy CIT oceniają zmiany w podatkach 2021? Raport KPMG

Rok 2021 przyniósł podatnikom CIT wiele fundamentalnych zmian. Zdaniem firm w Polsce najistotniejszą było wprowadzenie obowiązku sporządzenia i opublikowania informacji o realizacji strategii podatkowej. Najwięcej czasu i zasobów w celu sporządzenia informacji o realizacji strategii podatkowej organizacje poświęcają na ...

Jak płatnicy CIT oceniają zmiany w podatkach 2021? Raport KPMG

Odroczenie procedury WHT refund do lipca 2021

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia odraczające wzorem lat ubiegłych obowiązywanie tzw. procedury WHT refund (czyli obowiązku poboru podatku u źródła według stawki krajowej z prawem do zwrotu całości bądź części podatku) do 30 czerwca 2021 roku ...

Odroczenie procedury WHT refund do lipca 2021

Pośrednictwo w zakupach a WHT

Podatnicy współpracujący z podmiotami zagranicznymi, zwłaszcza w ramach grup kapitałowych, nabywają różnego rodzaju usługi niematerialne. W takim przypadku powinno się zwrócić szczególną uwagę na przepisy dotyczące podatku u źródła oraz obowiązki z nich wynikające ...

Pośrednictwo w zakupach a WHT

Kompleksowa usługa pośrednictwa objęta podatkiem u źródła

Wszystkie osoby prawne, inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, wypłacające należności na rzecz zagranicznych kontrahentów są każdorazowo zmuszone do weryfikowania, czy dokonywana płatność nie rodzi obowiązku podatkowego. Obowiązek ten polega na pobraniu tzw. podatku u źródła ...

Kompleksowa usługa pośrednictwa objęta podatkiem u źródła