Podatek u źródła WHT

Opłata licencyjna w cenie towaru a podatek u źródła

Podatnicy dokonujący zakupu towarów z zagranicy nabywają także prawa związane ze znakiem towarowym lub licencję do używania tych towarów. W większości przypadków prawa do znaku towarowego lub licencje przekazywane są w cenie towaru, bez ich odrębnego specyfikowania w umowie czy na fakturze. Zdarzają się jednak przypadki, gdzie ...

Opłata licencyjna w cenie towaru a podatek u źródła

Zagraniczny serwer bez podatku u źródła

Płatności transgraniczne do podmiotów zagranicznych za różnego rodzaju usługi budzą coraz większe zainteresowanie organów skarbowych. Dzieje się tak głównie za sprawą prawidłowego opodatkowania ryczałtowo dochodów uzyskiwanych w Polsce przez podmioty niebędące polskimi rezydentami ...

Zagraniczny serwer bez podatku u źródła

Podatek u źródła od 2019 r. – co dalej ze zwolnieniem?

Niewątpliwie podatek u źródła („WHT” – ang. withholding tax) należy do kategorii obciążeń podatkowych firm, które wzbudzają największe kontrowersje wśród przedsiębiorców. Pomimo że podatnikami podatku u źródła są firmy z zagranicy (nierezydenci PIT i CIT), a polskie firmy występują jedynie w charakterze płatnika tego podatku, to niejednokrotnie ekonomiczny ciężar zapłaty daniny spoczywa właśnie na polskim przedsiębiorcy...

Podatek u źródła od 2019 r. – co dalej ze zwolnieniem?

Duże zmiany w rozliczeniu podatku u źródła

Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa. W ramach tych regulacji największe zmiany czeka podatek u źródła. Jak zmieni się sytuacja podatników?

Duże zmiany w rozliczeniu podatku u źródła