Pobierz e-pity 2022

Podatek u źródła WHT

Obowiązki dla płatnika dywidendy - NSA zmienia zdanie

NSA wyrokiem z 31 stycznia br. odwrócił dotychczasową linię orzeczniczą dotyczącą rozliczania podatku u źródła, w szczególności zaprzeczył własnemu stanowisku wyrażonemu w 2021 roku. Zgodnie z najnowszym orzeczeniem, spółka przekazując dywidendę musi zbadać, czy pieniądze trafią do ...

Obowiązki dla płatnika dywidendy - NSA zmienia zdanie

Podatek u źródła a klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Regulacje antyabuzywne, mające na celu zapobieganie unikaniu opodatkowania, dotyczą również kwestii poboru podatku u źródła. W praktyce umożliwiają one podważenie podjętej przez płatnika decyzji o niepobraniu tego podatku i w konsekwencji nałożenie na niego obowiązku jego zapłaty wraz z odsetkami, a nawet nałożenie kary na płatnika. Nie ma przy tym znaczenia czy ...

Podatek u źródła a klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Podatek u źródła. Jak skorzystać ze zwolnień, zwrotów i innych preferencji?

Withholding Tax to anglojęzyczne określenie tzw. podatku u źródła, czyli zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT i CIT). Zobowiązanymi do jego poboru są płatnicy mający siedzibę, zakład zagraniczny, lub miejsce zamieszkania w kraju, w którym powstaje dochód, a więc w którym ma źródło przysporzenie. Takim płatnikiem będzie więc np. położona w Polsce spółka wypłacająca dywidendę swoim zagranicznym udziałowcom ...

Podatek u źródła. Jak skorzystać ze zwolnień, zwrotów i innych preferencji?

Polski Ład: Zmiany w CIT od 2022 r.

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2022 r. przepisów Polskiego Ładu zmienią się przepisy dotyczące tzw. estońskiego CIT – alternatywnej wersji podatku dochodowego dla polskich spółek. Poza tym dokonają się zmiany w zakresie ...

Polski Ład: Zmiany w CIT od 2022 r.

Jak płatnicy CIT oceniają zmiany w podatkach 2021? Raport KPMG

Rok 2021 przyniósł podatnikom CIT wiele fundamentalnych zmian. Zdaniem firm w Polsce najistotniejszą było wprowadzenie obowiązku sporządzenia i opublikowania informacji o realizacji strategii podatkowej. Najwięcej czasu i zasobów w celu sporządzenia informacji o realizacji strategii podatkowej organizacje poświęcają na ...

Jak płatnicy CIT oceniają zmiany w podatkach 2021? Raport KPMG

Odroczenie procedury WHT refund do lipca 2021

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia odraczające wzorem lat ubiegłych obowiązywanie tzw. procedury WHT refund (czyli obowiązku poboru podatku u źródła według stawki krajowej z prawem do zwrotu całości bądź części podatku) do 30 czerwca 2021 roku ...

Odroczenie procedury WHT refund do lipca 2021