Ulga na dziecko urodzone w trakcie 2020 r. - jak ją rozliczyć w PIT?

Ewelina Czechowicz

Jak skorzystać z ulgi prorodzinnej, kiedy dziecko urodziło się w trakcie 2020 roku? Czy można odliczyć całą kwotę? Czy są jakieś limity? Kto nie skorzysta z ulgi prorodzinnej? - wyjaśniamy.

Ulga na dzieci, to jedna z najwyższych ulg podatkowych. Pełen limit odliczenia wynosi 1112,04 zł przy jednym dziecku. W jakim wymiarze przysługuje, kiedy dziecko urodziło się w trakcie roku podatkowego.

Dziecko urodzone w trakcie 2020 roku a ulga prorodzinna

Ulgę prorodzinną na dziecko urodzone w trakcie roku podatkowego dzieli się w stosunku do miesięcy, w których sprawowano władzę rodzicielską. Rozliczyć ulgę można nie tylko za pełne miesiące życia dziecka w trakcie roku podatkowego, ale również za miesiąc, w którym dziecko się urodziło. Nie ma przy tym znaczenia, którego dnia miesiąca nastąpił poród – ulga przysługuje za cały miesiąc. Kiedy podatnik  korzystający z ulgi na dziecko ma więcej niż jedno dziecko, z ulgi może skorzystać bez ograniczeń. Rodzic jednego dziecka, który wychowuje je samotnie, musi liczyć się z limitem wynoszącym 112 000 zł rocznie. Jeżeli dziecko wychowują małżonkowie, limit 112 000 zł dotyczy sumy ich dochodów. Natomiast rodzic który wychowuje jedno dziecko i nie pozostaje w związku małżeńskim z drugim rodzicem może zarabiać maksymalnie 56 000 zł.

ulga na dziecko urodzone w trakcie 2020 r.

Źródło: shutterstock

Kwota ulgi prorodzinnej

Kwota ulgi prorodzinnej, jaka przysługuje podatnikom wychowującym dzieci zależy od tego jaka ilość dzieci pozostaje pod ich opieką w ciągu roku.

  • W przypadku jednego dziecka podatnik może odliczyć kwotę 92,67 zł miesięcznie. Rodzice jednego dziecka muszą pamiętać w przypadku rozliczeń o limitach dochodu.
  • W przypadku dwójki dzieci można odliczyć 92,67 zł miesięcznie za każde dziecko. Natomiast rodzice i opiekunowie, którzy wychowują więcej niż dwoje dzieci, mogą liczyć na odliczenie równe 166,67 zł na trzecie dziecko oraz 225 zł na czwarte i każde kolejno dziecko.

Ulga na dziecko w PIT za 2020 r. - limity

Ulga na dziecko urodzone w trakcie 2020 roku a PIT dla młodych

Ulga na dziecko urodzone w trakcie roku 2020 przysługuje każdemu rodzicowi lub opiekunowi, którzy spełniają warunki dochodowe. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na pewne zmiany związane z wprowadzeniem zerowego PIT-u dla młodych. W przypadku rodziców, którzy mają mniej niż 26 lat i podlegają zwolnieniu z opodatkowania nie uda się skorzystać z ulgi na dziecko. Ich kwota podatku w ciągu roku jest za niska, by mogli skorzystać z tej preferencji podatkowej.

Jak rozliczyć ulgę prorodzinną?

Aby prawidłowo rozliczyć ulgę oprócz standardowego PIT-36 lub PIT-37 należy złożyć załącznik PIT/O, w którym wykazać należy miesiące, w których sprawowano władzę rodzicielską.

Kto może rozliczyć ulgę na dziecko?

Rozliczyć ulgę na dziecko mogą zarówno rodzice składający wspólne zeznanie podatkowe, jak Ci którzy rozliczają się osobno. W przypadku rozliczenia samodzielnego rodzice ulgę mogą rozliczyć w dowolnych proporcjach  pod warunkiem, że oboje dziecko faktycznie wychowują oraz pod warunkiem wyrażenia zgodnego wniosku co do podziału kwoty odliczenia. W przypadku braku zgodności między rodzicami ulga prorodzinna dzielona jest po połowie między opiekunów dziecka lub dzieci.

Ulga prorodzinna na nowonarodzone dziecko w aplikacji MF

Twój e-PIT  uwzględnia ulgę prorodzinną na dzieci urodzone w trakcie 2020 roku w zeznaniach przygotowanych przez system Krajowej Administracji Skarbowej w ramach usługi Twój e-PIT. W przypadku rozliczania deklaracji za 2020 r. przez rodziców, którzy dotąd nie korzystali z ulgi, warto zweryfikować jej wyliczenie za nim zaakceptujemy zeznanie w przypadku korzystania z usługi Twój e-PIT

Ulga na dzieciOdliczenia w PITPIT-36PIT-37Podatek PITBez PIT dla młodychWspólne rozliczenie PITRozliczenie roczne