Pobierz e-pity 2020

Macierzyństwo

ZUS przypomina: dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 9 maja 2021 r.

Aktualnie do 9 maja 2021 r. rodzice niektórych dzieci mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Rząd planuje jednak wydłużyć prawo do świadczenia do 23 maja 2021 r. W wykazie prac legislacyjnych pojawiły się projekty rozporządzeń, które mają pozwolić na korzystanie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez kolejne dwa tygodnie dla rodziców. Komu przysługuje świadczenie i na jakich zasadach? Do kiedy należy złożyć wniosek o wypłatę zasiłku?

ZUS przypomina: dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 9 maja 2021 r.

Informacja o urlopach w świadectwie pracy

W czasie zatrudnienia pracownik może korzystać z różnych urlopów, w tym wypoczynkowego, bezpłatnego, a także związanych z rodzicielstwem. Zasadniczo skorzystanie z tych urlopów musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w świadectwie pracy. Zasady sporządzania świadectwa pracy ...

Informacja o urlopach w świadectwie pracy

Rząd wydłuża dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 25 kwietnia 2021 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wydłuża prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dwa tygodnie. Świadczenie będzie przysługiwało rodzicom w okresie od 12 kwietnia 2021 r. do 25 kwietnia 2021 r.

Rząd wydłuża dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 25 kwietnia 2021 r.

Składanie, rozpatrywanie i przechowywanie wniosków pracowniczych

Niektóre uprawnienia pracownicze, w tym większość uprawnień z tytułu rodzicielstwa i niektóre uprawnienia z zakresu czasu pracy, mają charakter wnioskowy. Aby zatem z nich skorzystać, zainteresowany pracownik musi złożyć odpowiedni wniosek, co wiąże się z dopełnieniem określonych wymogów formalnych. Wniosek pracownika ...

Składanie, rozpatrywanie i przechowywanie wniosków pracowniczych