Ulga budowlana - zwrot VAT

  Archiwum - ulga budowlana - zwrot VAT

  12.04.2018 05:41 (aktualizacja: )

  Podatkowe

  Wniosek złożony w I kwartale 2018
    Cena 1 m2 powierzchni
  (dla premii gwarancyjnej
  ogłaszana w poprzednim kwartale)
  Ile z każdej
  faktury może odliczać?
  Występuje pozwolenie na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
  Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

  Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
  Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
  70m2 * 4.097 zł = 286.790 zł * 12,195 % = 34.974,04 zł 30m2 * 4.097 zł =122.910 zł* 12,195 % = 14.988,87 zł
  Wniosek złożony w IV kwartale 2017 na FV:
  22% VAT 4.097 zł 68,18 % łącznie limit w I kw. łącznie limit w I kw.
  23% VAT 4.097 zł 65,22 %34.974 zł14.989 zł

  Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  70m2 * 4.097 zł = 286.790 zł * 9,959 % = 28.561,42 zł 30m2 * 4.097 zł =122.910 zł * 9,959 % = 12.240,61 zł
  22% VAT 4.097 zł55,23 %28.561 zł12.241 zł
  23% VAT 4.097 zł55,23 %27.56112.241 zł
  Wniosek złożony w IV kwartale 2017
    Cena 1 m2 powierzchni
  (dla premii gwarancyjnej
  ogłaszana w poprzednim kwartale)
  Ile z każdej
  faktury może odliczać?
  Występuje pozwolenie na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
  Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

  Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
  Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
  70m2 * 4.014 zł = 280.980 zł * 12,195 % = 34.265,51 zł 30m2 * 4.014 zł =120.420 zł* 12,195 % = 14.685,22 zł
  Wniosek złożony w IV kwartale 2017 na FV:
  22% VAT 4.014 zł 68,18 % łącznie limit w III kw. łącznie limit w III kw.
  23% VAT 4.014 zł 65,22 %34.266 zł14.685 zł

  Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  70m2 * 4.014 zł = 280.980 zł * 9,959 % = 27.982,80 zł 30m2 * 4.014 zł =120.420 zł * 9,959 % = 11.992,63 zł
  22% VAT 4.014 zł55,23 %27.983 zł11.993 zł
  23% VAT 4.014 zł55,23 %27.98311.993 zł
  Wniosek złożony w II kwartale 2017
    Cena 1 m2 powierzchni
  (dla premii gwarancyjnej
  ogłaszana w poprzednim kwartale)
  Ile z każdej
  faktury może odliczać?
  Występuje pozwolenie na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
  Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

  Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
  Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
  70m2 * 4.000 zł = 280.000 zł * 12,195 % = 34.146,00 zł 30m2 * 4.000 zł =120.000 zł* 12,195 % = 14.634,00 zł
  Wniosek złożony w IV kwartale 2015 na FV:
  22% VAT 4.000 zł 68,18 % łącznie limit w IV kw. łącznie limit w IV kw.
  23% VAT 4.000 zł 65,22 %34.146 zł14.634 zł

  Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  70m2 * 4.000 zł = 280.000 zł * 9,959 % = 27.885,20 zł 30m2 * 4.000 zł =120.000 zł * 9,959 % = 11.950,80 zł
  22% VAT 4.000 zł55,23 %27.885 zł11.951 zł
  23% VAT 4.000 zł55,23 %27.88511.951
  Wniosek złożony w I kwartale 2017
    Cena 1 m2 powierzchni
  (dla premii gwarancyjnej
  ogłaszana w poprzednim kwartale)
  Ile z każdej
  faktury może odliczać?
  Występuje pozwolenie na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
  Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

  Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
  Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
  70m2 * 3.961 zł = 277.270 zł * 12,195 % = 33.813,08 zł 30m2 * 3.961 zł =118.830 zł* 12,195 % = 14.491,32 zł
  Wniosek złożony w I kwartale 2016 na FV:
  22% VAT 3.961 zł 68,18 %

  łącznie limit

  w I kw. 2016

  33.813 zł

  łącznie limit

  w I kw. 2016
  14.491 zł

  23% VAT 65,22 %

  Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  70m2 * 3.961 zł = 277.270 zł * 9,959 % = 27.613,32 zł 30m2 * 3.961 zł = 118.830 zł * 9,959 % = 11.834,28 zł
  22% VAT 3.961 zł55,23 %

  łącznie limit

  w I kw. 2016
  27.613 zł

  łącznie limit

  w I kw. 2016
  11.834 zł

  23% VAT
  Wniosek złożony w IV kwartale 2015
   Cena 1 m2 powierzchni
  (dla premii gwarancyjnej
  ogłaszana w poprzednim kwartale)
  Ile z każdej
  faktury może odliczać?
  Występuje pozwolenie na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
  Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

  Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy?Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu)VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
  Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
  70m2 * 4.066 zł = 284.620 zł * 12,195 % = 34.709,41 zł30m2 * 4.066 zł =121.980 zł* 12,195 % = 14.875,46 zł
  Wniosek złożony w IV kwartale 2015 na FV:
  22% VAT4.066 zł68,18 %łącznie limit w IV kw.łącznie limit w IV kw.
  23% VAT4.066 zł65,22 %34.709 zł14.875 zł

  Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy? Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  70m2 * 4.066 zł = 284.620 zł * 9,959 % = 28.345,31 zł30m2 * 4.066 zł =121.980 zł * 9,959 % = 12.147,99 zł
  22% VAT4.066 zł55,23 %28.345 zł12.148 zł
  23% VAT4.066 zł55,23 %28.345 zł12.148 zł
  Wniosek złożony w III kwartale 2015
    Cena 1 m2 powierzchni
  (dla premii gwarancyjnej
  ogłaszana w poprzednim kwartale)
  Ile z każdej
  faktury może odliczać?
  Występuje pozwolenie na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
  Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

  Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
  Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
  70m2 * 3.926 zł = 274.820 zł * 12,195 % = 33.514,30 zł 30m2 * 3.926 zł =117.780 zł* 12,195 % = 14.363,27 zł
  Wniosek złożony w III kwartale 2015 na FV:
  22% VAT 3.926 zł 68,18 % łącznie limit w III kw. łącznie limit w III kw.
  23% VAT 3.926 zł 65,22 %33.514 zł14.363 zł

  Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  70m2 * 3.926 zł = 274.820 zł * 9,959 % = 27.369,32 zł 30m2 * 3.926 zł = 117.780 zł * 9,959 % = 11.729,71 zł
  22% VAT 3.926 zł55,23 %27.369 zł11.730 zł
  23% VAT 3.926 zł55,23 %27.369 zł11.730
  Wniosek złożony w II kwartale 2015
    Cena 1 m2 powierzchni
  (dla premii gwarancyjnej
  ogłaszana w poprzednim kwartale)
  Ile z każdej
  faktury może odliczać?
  Występuje pozwolenie na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
  Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

  Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
  Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
  70m2 * 3.984 zł = 278.880 zł * 12,195 % = 34.009,42 zł 30m2 * 3.984 zł =119.520 zł* 12,195 % = 14.575,46 zł
  Wniosek złożony w II kwartale 2015 na FV:
  22% VAT 3.984 zł 68,18 % łącznie limit w II kw. łącznie limit w II kw.
  23% VAT 3.984 zł 65,22 %34.009 zł14.575 zł

  Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  70m2 * 3.984 zł = 278.880 zł * 9,959 % = 27.773,66 zł 30m2 * 3.984 zł =119.520 zł * 9,959 % = 11.903,00 zł
  22% VAT 3.984 zł55,23 %27.774 zł11.903 zł
  23% VAT 3.984 zł55,23 %27.77411.903
  Wniosek złożony w I kwartale 2015
    Cena 1 m2 powierzchni
  (dla premii gwarancyjnej
  ogłaszana w poprzednim kwartale)
  Ile z każdej
  faktury może odliczać?
  Występuje pozwolenie na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
  Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

  Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
  Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
  70m2 * 3.880 zł = 271.600 zł * 12,195 % = 33.121,62 zł 30m2 * 3.880 zł =116.400 zł* 12,195 % = 14.194,98 zł
  Wniosek złożony w I kwartale 2014 na FV:
  22% VAT 3.880 zł 68,18 % łącznie limit w I kw. łącznie limit w I kw.
  23% VAT 3.880 zł 65,22 %33.122 zł14.195 zł

  Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  70m2 * 3.880 zł = 271.600 zł * 9,959 % = 27.048,64 zł 30m2 * 3.880 zł = 116.400 zł * 9,959 % = 11.592,28 zł
  22% VAT 3.880 zł55,23 %27.049 zł11.592 zł
  23% VAT 3.880 zł55,23 %27.049 zł11.592
  Wniosek złożony w IV kwartale 2014
    Cena 1 m2 powierzchni
  (dla premii gwarancyjnej
  ogłaszana w poprzednim kwartale)
  Ile z każdej
  faktury może odliczać?
  Występuje pozwolenie na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
  Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

  Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
  Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
  70m2 * 4.141 zł = 289.870 zł * 12,195 % = 35.349,65 zł 30m2 * 4.141 zł =124.230 zł* 12,195 % = 15.149,85 zł
  Wniosek złożony w IV kwartale 2014 na FV:
  22% VAT 4.141 zł 68,18 % łącznie limit w IV kw. łącznie limit w IV kw.
  23% VAT 4.141 zł 65,22 %35.350 zł15.150 zł

  Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  70m2 * 4.141 zł = 289.870 zł * 9,959 % = 28.868,15 zł 30m2 * 4.141 zł =124.230 zł * 9,959 % = 12.372,07 zł
  22% VAT 4.141 zł55,23 %28.868 zł12.372 zł
  23% VAT 4.141 zł55,23 %28.868 zł12.372 zł
  Wniosek złożony w III kwartale 2014
    Cena 1 m2 powierzchni
  (dla premii gwarancyjnej
  ogłaszana w poprzednim kwartale)
  Ile z każdej
  faktury może odliczać?
  Występuje pozwolenie na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
  Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

  Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
  Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
  70m2 * 4.129 zł = 289.030 zł * 12,195 % = 35.247,21 zł 30m2 * 4.129 zł =123.870 zł* 12,195 % = 15.105,95 zł
  Wniosek złożony w III kwartale 2014 na FV:
  22% VAT 4.129 zł 68,18 % łącznie limit w I kw. łącznie limit w I kw.
  23% VAT 4.129 zł 65,22 %35.247 zł15.106 zł

  Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  70m2 * 4.129 zł = 289.030 zł * 9,959 % = 28.784,50 zł 30m2 * 4.129 zł =123.870 zł * 9,959 % = 12.336,21 zł
  22% VAT 4.129 zł55,23 %28.785 zł12.336 zł
  23% VAT 4.129 zł55,23 %28.785 zł12.336 zł
  Wniosek złożony w II kwartale 2014
    Cena 1 m2 powierzchni
  (dla premii gwarancyjnej
  ogłaszana w poprzednim kwartale)
  Ile z każdej
  faktury może odliczać?
  Występuje pozwolenie na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
  Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

  Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
  Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
  70m2 * 4.228 zł = 295.960 zł * 12,195 % = 36.092,32 zł 30m2 * 4.228 zł =126.840 zł* 12,195 % = 15.468,14 zł
  Wniosek złożony w II kwartale 2014 na FV:
  22% VAT 4.228 zł 68,18 % łącznie limit w I kw. łącznie limit w I kw.
  23% VAT 4.228 zł 65,22 %36.092 zł15.468 zł

  Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  70m2 * 4.228 zł = 295.960 zł * 9,959 % = 29.474,66 zł 30m2 * 4.228 zł = 126.840 zł * 9,959 % = 12.632 zł
  22% VAT 4.228 zł55,23 %29.475 zł12.632 zł
  23% VAT 4.228 zł55,23 %29.47512.632 zł
  Wniosek złożony w I kwartale 2014
    Cena 1 m2 powierzchni
  (dla premii gwarancyjnej
  ogłaszana w poprzednim kwartale)
  Ile z każdej
  faktury może odliczać?
  Występuje pozwolenie na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
  Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

  Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
  Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
  70m2 * 3.975 zł = 278.250 zł * 12,195 % = 33.932,59 zł 30m2 * 3.975 zł =119.250 zł* 12,195 % = 14.542,54 zł
  Wniosek złożony w I kwartale 2014 na FV:
  22% VAT 3.975 zł 68,18 % łącznie limit w I kw. łącznie limit w I kw.
  23% VAT 3.975 zł 65,22 %33.9333 zł14.543 zł

  Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  70m2 * 3.975 zł = 278.250 zł * 9,959 % = 27.710,92 zł 30m2 * 3.975 zł = 119.250 zł * 9,959 % = 11.876,11 zł
  22% VAT 3.975 zł55,23 %27.711 zł11.876 zł
  23% VAT 3.975 zł55,23 %27.711 zł11.876 zł
  Wniosek złożony w IV kwartale 2013
    Cena 1 m2 powierzchni
  (dla premii gwarancyjnej
  ogłaszana w poprzednim kwartale)
  Ile z każdej
  faktury może odliczać?
  Występuje pozwolenie na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
  Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

  Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
  Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
  70m2 * 3.879 zł = 271.530 zł * 12,195 % = 33.113,08 zł 30m2 * 3.879 zł =116.370 zł* 12,195 % = 14.191,32 zł
  Wniosek złożony w IV kwartale 2013 na FV:
  22% VAT 3.879 zł 68,18 % łącznie limit w II kw. łącznie limit w II kw.
  23% VAT 3.879 zł 65,22 %33113 zł14.191 zł

  Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  70m2 * 3.879 zł = 271.530 zł * 9,959 % = 27.041,67 zł 30m2 * 3.879 zł = 116.370 zł * 9,959 % = 11.589,29 zł
  22% VAT 3.879 zł55,23 %27.042 zł11.589 zł
  23% VAT 3.879 zł55,23 %27.04211.589
  Wniosek złożony w III kwartale 2013
    Cena 1 m2 powierzchni
  (dla premii gwarancyjnej
  ogłaszana w poprzednim kwartale)
  Ile z każdej
  faktury może odliczać?
  Występuje pozwolenie na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
  Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

  Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
  Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
  70m2 * 4.019 zł = 281.330 zł * 12,195 % = 34.308,19 zł 30m2 * 4.019 zł =120.570 zł* 12,195 % = 14.703,51 zł
  Wniosek złożony w II kwartale 2013 na FV:
  22% VAT 4.019 zł 68,18 % łącznie limit w II kw. łącznie limit w II kw.
  23% VAT 4.019 zł 65,22 %34.308 zł14.704 zł

  Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  70m2 * 4.019 zł = 281.330 zł * 9,959 % = 28.017,65 zł 30m2 * 4.019 zł = 120.570 zł * 9,959 % = 12.007,57 zł
  22% VAT 4.019 zł55,23 %28.018 zł12.008 zł
  23% VAT 4.019 zł55,23 %28.018 zł12.008 zł
  Wniosek złożony w II kwartale 2013
    Cena 1 m2 powierzchni
  (dla premii gwarancyjnej
  ogłaszana w poprzednim kwartale)
  Ile z każdej
  faktury może odliczać?
  Występuje pozwolenie na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
  Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

  Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
  Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
  70m2 * 3.837 zł = 268.590 zł * 12,195 % = 32.754,55 zł 30m2 * 3.837 zł =115.110 zł* 12,195 % = 14.037,66 zł
  Wniosek złożony w II kwartale 2013 na FV:
  22% VAT 3.837 zł 68,18 % łącznie limit w II kw. łącznie limit w II kw.
  23% VAT 3.837 zł 65,22 %32.755 zł14.038 zł

  Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  70m2 * 3.837 zł = 268.590 zł * 9,959 % = 26.748,88 zł 30m2 * 3.837 zł = 115.110 zł * 9,959 % = 11.463,80 zł
  22% VAT 3.837 zł55,23 %26.749 zł11.464 zł
  23% VAT 3.837 zł55,23 %26.74911.464

  Wniosek złożony w I kwartale 2013
    Cena 1 m2 powierzchni
  (dla premii gwarancyjnej
  ogłaszana w poprzednim kwartale)
  Ile z każdej
  faktury może odliczać?
  Występuje pozwolenie na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
  Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

  Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
  Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
  70m2 * 3.915 zł = 274.050 zł * 12,195 % = 33.420,40 zł 30m2 * 3.915 zł =117.450 zł* 12,195 % = 14.323,03 zł
  Wniosek złożony w I kwartale 2013 na FV:
  22% VAT 3.915 zł 68,18 % łącznie limit w I kw. łącznie limit w I kw.
  23% VAT 3.915 zł 65,22 %33.420 zł14.323 zł

  Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  70m2 * 3.915 zł = 274.050 zł * 9,959 % = 27.292,64 zł 30m2 * 3.915 zł = 117.450 zł * 9,959 % = 11.696,85 zł
  22% VAT 3.915 zł55,23 %27.293 zł11.697 zł
  23% VAT 3.915 zł55,23 %27.293 zł11.697 zł
  Wniosek złożony w IV kwartale 2012
    Cena 1 m2 powierzchni
  (dla premii gwarancyjnej
  ogłaszana w poprzednim kwartale)
  Ile z każdej
  faktury może odliczać?
  Występuje pozwolenie na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
  Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

  Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
  Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
  70m2 * 4.103 zł = 287.210 zł * 12,195 % = 35.025,26 zł 30m2 * 4.103 zł =123.090 zł* 12,195 % = 15.010,83 zł
  Wniosek złożony w IV kwartale 2012 na FV:
  22% VAT 4.103 zł 68,18 % łącznie limit w IV kw. łącznie limit w IV kw.
  23% VAT 4.103 zł 65,22 %35.025 zł15.011 zł

  Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  70m2 * 4.103 zł = 287.210 zł * 9,959 % = 28.603,24 zł 30m2 * 4.103 zł = 123.090 zł * 9,959 % = 12.258,53 zł
  22% VAT 4.103 zł55,23 %28.603 zł12.259 zł
  23% VAT 4.103 zł55,23 %28.603 zł12.259 zł
  Wniosek złożony w III kwartale 2012
    Cena 1 m2 powierzchni
  (dla premii gwarancyjnej
  ogłaszana w poprzednim kwartale)
  Ile z każdej
  faktury może odliczać?
  Występuje pozwolenie na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
  Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

  Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
  Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
  70m2 * 4.130 zł = 289.100 zł * 12,195 % = 35.255,75 zł 30m2 * 4.130 zł =123.900 zł* 12,195 % = 15.109,61 zł
  Wniosek złożony w III kwartale 2012 na FV:
  22% VAT 4.130 zł 68,18 % łącznie limit w I kw. łącznie limit w I kw.
  23% VAT 4.130 zł 65,22 %35.256 zł15.110 zł

  Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  70m2 * 4.130 zł = 289.100 zł * 9,959 % = 28.791,47 zł 30m2 * 4.130 zł = 123.900 zł * 9,959 % = 12.339,20 zł
  22% VAT 4.130 zł55,23 % 28.791 zł 12.339 zł
  23% VAT 4.130 zł55,23 %28.791 zł12.339 zł

  Wniosek złożony w II kwartale 2012
    Cena 1 m2 powierzchni
  (dla premii gwarancyjnej
  ogłaszana w poprzednim kwartale)
  Ile z każdej
  faktury może odliczać?
  Występuje pozwolenie na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
  Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

  Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
  Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
  70m2 * 3.829 zł = 268.030 zł * 12,195 % = 32.686,26 zł 30m2 * 3.829 zł =114.870 zł* 12,195 % = 14.008,40 zł
  Wniosek złożony w II kwartale 2012 na FV:
  22% VAT 3.829 zł 68,18 % łącznie limit w II kw. łącznie limit w II kw.
  23% VAT 3.829 zł 65,22 %32.686 zł14.008 zł

  Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  70m2 * 3.829 zł = 268.030 zł * 9,959 % = 26.693,11 zł 30m2 * 3.829 zł = 114.870 zł * 9,959 % = 11.439,90 zł
  22% VAT 3.829 zł55,23 %26.693 zł11.440 zł
  23% VAT 3.829 zł55,23 %26.693 zł11.440 zł
  Wniosek złożony w I kwartale 2012
    Cena 1 m2 powierzchni
  (dla premii gwarancyjnej
  ogłaszana w poprzednim kwartale)
  Ile z każdej
  faktury może odliczać?
  Występuje pozwolenie na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
  Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

  Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
  Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
  70m2 * 3.988 zł = 279.160 zł * 12,195 % = 34.043,56 zł 30m2 * 3.988 zł =119.640 zł* 12,195 % = 14.590,10 zł
  Wniosek złożony w I kwartale 2012 na FV:
  22% VAT 3.988 zł 68,18 % łącznie limit w I kw. łącznie limit w I kw.
  23% VAT 3.988 zł 65,22 %34.044 zł14.590 zł

  Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  70m2 * 3.988 zł = 279.160 zł * 9,959 % = 27.801,54 zł 30m2 * 3.988 zł = 119.640 zł * 9,959 % = 11.914,95 zł
  22% VAT 3.988 zł55,23 % 27.802 zł 11.915 zł
  23% VAT 3.988 zł55,23 %27.802 zł11.915 zł
  Wniosek złożony w IV kwartale 2011
    Cena 1 m2 powierzchni
  (dla premii gwarancyjnej
  ogłaszana w poprzednim kwartale)
  Ile z każdej
  faktury może odliczać?
  Występuje pozwolenie na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
  Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

  Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
  Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
  70m2 * 3.819 zł = 267.330 zł * 12,195 % = 32.600,89 zł 30m2 * 3.819 zł =114.570 zł* 12,195 % = 13.971,81
  Wniosek złożony w IV kwartale 2011 na FV:
  22% VAT 3.819 zł 68,18 % łącznie limit w IV kw. łącznie limit w IV kw.
  23% VAT 3.819 zł 65,22 %32.601 zł13.972zł

  Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  70m2 * 3.819 zł = 267.330 zł * 9,959 % = 26.623,39 zł 30m2 * 3.819 zł = 114.570 zł * 9,959 % = 11.410,03 zł
  22% VAT 3.819 zł55,23 % 26.623 zł 11.410 zł
  23% VAT 3.819 zł55,23 % 26.623 zł 11.410 zł

  Zwrot VAT z faktur - wniosek złożony w 2011

  Wniosek złożony w III kwartale 2011
    Cena 1 m2 powierzchni
  (dla premii gwarancyjnej
  ogłaszana w poprzednim kwartale)
  Ile z każdej
  faktury może odliczać?
  Występuje pozwolenie na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
  Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

  Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
  Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
  70m2 * 3.797 zł = 265.790 zł * 12,195 % = 32.413,09 zł 30m2 * 3.797 zł =113.910 zł* 12,195 % = 13.891,32
  Wniosek złożony w III kwartale 2011 na FV:
  22% VAT 3.797 zł 68,18 % łącznie limit w III kw. łącznie limit w III kw.
  23% VAT 3.797 zł 65,22 %32.413 zł13.891zł

  Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  70m2 * 3.797 zł = 265.790 zł * 9,959 % = 26.470,03 zł 30m2 * 3.797 zł = 113.910 zł * 9,959 % = 11.344,30 zł
  22% VAT 3.797 zł55,23 % 26.470 zł 11.344 zł
  23% VAT 3.797 zł55,23 % 26.470 zł 11.344 zł
  Wniosek złożony w II kwartale 2011
    Cena 1 m2 powierzchni
  (dla premii gwarancyjnej
  ogłaszana w poprzednim kwartale)
  Ile z każdej
  faktury może odliczać?
  Występuje pozwolenie na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
  Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

  Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
  Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
  70m2 * 3.979 zł = 278.530 zł * 12,195 % = 33.966,73 zł 30m2 * 3,979 zł =119.370 zł* 12,195 % = 14.557,17
  Wniosek złożony w II kwartale 2011 na FV:
  22% VAT 3.979 zł 68,18 % łącznie limit w II kw. łącznie limit w II kw.
  23% VAT 3.979 zł 65,22 % 33.967 zł 14.557 zł

  Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  70m2 * 3.979 zł = 278.530 zł * 9,959 % = 27.738,80 zł 30m2 * 3.979 zł = 119.370 zł * 9,959 % = 11.888,06 zł
  22% VAT 3.979 zł55,23 % 27.739 zł 11.888 zł
  23% VAT 3.979 zł55,23 % 27.739 zł 11.888 zł

  >>> aktualny limit zwrotu VAT

  Wniosek złożony w I kwartale 2011
    Cena 1 m2 powierzchni
  (dla premii gwarancyjnej
  ogłaszana w poprzednim kwartale)
  Ile z każdej
  faktury może odliczać?
  Występuje pozwolenie na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
  Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
  Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

  Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
  Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
  70m2 * 4.657 zł = 325.990 zł * 12,195 % = 39.754,48 zł 30m2 * 4.657 zł = 139.710 zł * 12,195 % = 17.037,63 zł
  Wniosek złożony w I kwartale 2011 na FV:
  22% VAT 4.657 zł 68,18 % łącznie limit w I kw. łącznie limit w I kw.
  23% VAT 4.657 zł 65,22 % 39.754 zł 17.038 zł

  Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

  Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
  70m2 * 4.657 zł = 325.990 zł * 9,959 % = 32.465,34 zł 30m2 * 4.657 zł = 139.710 zł * 9,959 % = 13.913,71 zł
  22% VAT 4.657 zł55,23 % 32.465 zł 13.914 zł
  23% VAT 4.657 zł55,23 % 32.465 zł 13.914 zł

  projekt tabeli
  Piotr Szulczewski

  Od 6 marca 2007

    Cena 1 m2 % VAT do zwrotu Limit zwrotu
  Wniosek ogłosz.
  w poprz. kwartale
  Wydatki nie odliczane Wydatki odliczane Pozwolenie
  Nie_odliczane
  Pozwolenie Odliczane Bez pozwolenia Nie odliczane Bez pozwolenia Odliczane
  I kw. 2007 2'557 zł 68,18 % 55,23 % 22'007 zł 17'826 zł 9'431 zł 7'640 zł
  II kw. 2007 2'619 zł 68,18 % 55,23 % 22'540 zł 18'258 zł 9'660 zł 7'825 zł
  III kw. 2007 2'683 zł 68,18 % 55,23 % 23'091 zł 18'704 zł  9'896 zł 8'016 zł
  IV kw. 2007 2'650 zł 68,18 % 55,23 % 22'807 zł 18'474 zł  9'775 zł 7'917 zł
  I kw. 2008 3'041 zł 68,18 % 55,23 % 26'172 zł 21'200 zł  11'217 zł 9'086 zł
  II kw. 2008 2'890 zł 68,18 % 55,23 % 24'873 zł 20'147 zł 10'660 zł 8'634 zł
  III kw. 2008 2'970 zł 68,18 % 55,23 % 25'561 zł 20'705 zł 10'955 zł 8'873 zł
  IV kw. 2008 3'186 zł 68,18 % 55,23 % 27'420 zł 22'211 zł 11'752 zł 9'519 zł
  I kw. 2009 3'478 zł 68,18 % 55,23 % 29'933 zł 24'246 zł 12'829 zł 10'391 zł
  II kw. 2009 3'631 zł 68,18 % 55,23 % 31'250 zł 25'313 zł 13'393 zł 10'848 zł
  III kw. 2009 3'895 zł 68,18 % 55,23 % 33'522 zł 27'153 zł 14'367 zł 11'637 zł
  IV kw. 2009 3'924 zł 68,18 % 55,23 % 33'772 zł 27'355 zł 14'474 zł 11'724 zł
  I kw. 2010 3'783 zł 68,18 % 55,23 % 32'558 zł 26'372 zł 13'954 zł 11'302 zł
  II kw. 2010 3'964 zł 68,18 % 55,23 % 34'116 zł 27'634 zł 14'621 zł 11'843 zł
  III kw. 2010 4'372 zł 68,18 % 55,23 % 37'628 zł 30'479 zł 16'126 zł 13'062 zł
  IV kw. 2010 4'433 zł 68,18 % 55,23 % 38'153 zł 30'904 zł 16'351 zł 13'244 zł

  Archiwum ulgi budowlanej - zwrot VATDo 5 marca 2007

   Cena 1 m2% VAT do zwrotuLimit zwrotu
  Wniosekw poprz. kwartaleWydatki nie odliczaneWydatki odliczanePozwolenie
  Nie_odliczane
  Pozwolenie OdliczaneBez pozwolenia Nie odliczaneBez pozwolenia Odliczane
  I kw. 20062'388 zł68,18 %55,23 %20'552 zł16'647 zł8'808 zł7'135 zł
  II kw. 20062'560 zł68,18 %55,23 %22'033 zł17'847 zł9'443 zł7'649 zł
  III kw. 20062'445 zł68,18 %55,23 %21'043 zł17'045 zł9'018 zł7'305 zł
  IV kw. 20062'557 zł68,18 %55,23 %22'007 zł17'826 zł9'431 zł7'640 zł
  I kw. 20072'619 zł68,18 %55,23 %22'540 zł18'258 zł9'660 zł7'825 zł

  projekt tabelek
  Artur M. Brzeziński