Archiwum skali podatkowej PIT

Podatkowe

Archiwum - Skala podatkowa PIT

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
Ponad Do
  85'528 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85'528 zł   14'839 zł 02 gr plus 32% nadwyżki ponad 85'528 zł

Kwota zmniejszająca podatek Miesięczna 46 zł 33 gr
Roczna 556 zł 02 gr
Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku 3.091 zł

2008

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
Ponad Do
  44'490 zł 19% - kwota zmniejszająca podatek 586 zł 85 gr
44'490 zł 85'528 zł 7'866 zł 25 gr + 30% nadwyżki ponad 44'490 zł
85'528 zł   20'177 zł 65 gr + 40% nadwyżki ponad 85'528 zł

Roczny dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku tzw. kwota wolna od podatku w 2008r. - 3.091 zł.

2007

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
Ponad Do
  43'405 zł 19% - kwota zmniejszająca podatek 572 zł 54 gr
43'405 zł 85'528 zł 7'674 zł 41 gr + 30% nadwyżki ponad 43'405 zł
85'528 zł   20'311 zł 31 gr + 40% nadwyżki ponad 85'528 zł

Roczny dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku tzw. kwota wolna od podatku w 2007r. - 3.015 zł.

2003, 2004, 2005 i 2006

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
Ponad Do
37’024 zł 19% - kwota zmniejszająca podatek 530 zł 08 gr
37’024 zł 74’048 zł 6’504 zł 48 gr + 30% nadwyżki ponad 37’024 zł
74’048 zł 17’611 zł 68 gr + 40% nadwyżki ponad 74’048 zł

2002

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
Ponad Do
37’024 zł 19% - kwota zmniejszająca podatek 518 zł 16 gr
37’024 zł 74’048 zł 6’516 zł 40 gr + 30% nadwyżki ponad 37’024 zł
74’048 zł 17’623 zł 60 gr + 40% nadwyżki ponad 74’048 zł

2001

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
Ponad Do
37’024 zł 19% - kwota zmniejszająca podatek 493 zł 32 gr
37’024 zł 74’048 zł 6’541 zł 24 gr + 30% nadwyżki ponad 37’024 zł
74’048 zł 17’648 zł 44 gr + 40% nadwyżki ponad 74’048 zł

2000

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
Ponad Do
32’736 zł 19% - kwota zmniejszająca podatek 436 zł 20 gr
32’736 zł 65’472 zł 5’783 zł 64 gr + 30% nadwyżki ponad 32’736 zł
65’472 zł 15’604 zł 44 gr + 40% nadwyżki ponad 65’472 zł

1999

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
Ponad Do
29’624 zł 19% - kwota zmniejszająca podatek 394 zł 80 gr
29’624 zł 59’248 zł 5’233 zł 76 gr + 30% nadwyżki ponad 29’624 zł
59’248 zł 14’120 zł 96 gr + 40% nadwyżki ponad 59’248 zł

1998

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
Ponad Do
25’252 zł 19% - kwota zmniejszająca podatek 336 zł 60 gr
25’252 zł 50’504 zł 4’461 zł 28 gr + 30% nadwyżki ponad 25’252 zł
50’504 zł 12’036 zł 88 gr + 40% nadwyżki ponad 50’504 zł

1997

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
Ponad Do
20’868 zł 20% - kwota zmniejszająca podatek 278 zł 20 gr
20’868 zł 41’736 zł 3’895 zł 40 gr + 32% nadwyżki ponad 20’868 zł
50’504 zł 10’573 zł 16 gr + 44% nadwyżki ponad 41’736 zł

1996

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
Ponad Do
16’380 zł 21% - kwota zmniejszająca podatek 218 zł 40 gr
16’380 zł 32’760 zł 3’221 zł 40 gr + 33% nadwyżki ponad 16’380 zł
32’760 zł 8’626 zł 80 gr + 45% nadwyżki ponad 32’760 zł

1995

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
Ponad Do
12’400 zł 21% - kwota zmniejszająca podatek 165 zł 60 gr
12’400 zł 24’800 zł 2’438 zł 40 gr + 33% nadwyżki ponad 12’400 zł
24’800 zł 6’530 zł 40 gr + 45% nadwyżki ponad 24’800 zł

1994

Podstawa obliczenia podatku w złotych* Podatek wynosi*
Ponad Do
90’800’000 zł 21% - kwota zmniejszająca podatek 1’212’000 zł
90’800’000 zł 181’600’000 zł 17’586’000 zł + 33% nadwyżki ponad 90’800’000 zł
181’600’000 zł 47’820’000 zł + 45% nadwyżki ponad 181’600’000 zł

1992 i 1993

Podstawa obliczenia podatku w złotych* Podatek wynosi*
Ponad Do
  64’800’000 zł 20% - kwota zmniejszająca podatek 864’000 zł
64’800’000 zł 129’600’000 zł 12’096’000 zł + 30% nadwyżki ponad 64’800’000 zł
129’600’000 zł   31’536’000 zł + 40% nadwyżki ponad 129’600’000 zł

* Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994r., Nr 94, poz. 84, z późn. zm.) od 1 stycznia 1995r. obowiązuje nowa jednostka pieniężna o nazwie "złoty" (PLN), zastępująca dawną jednostkę pieniężną o takiej samej nazwie (PLZ). Jednostki zostały z dniem 1 stycznia 1995r. przeliczone po kursie: 1 PLN = 10'000 PLZ.