Skala podatkowa, progi PIT 2022 (Polski Ład)

Stawki na lata 2008,2009 - Skala podatkowa PIT

12.04.2018 05:34 (aktualizacja: )

Podatkowe

Skala podatkowa PIT - stawki podatku dochodowego od osób fizycznych

Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
PonadDo
 44'490 zł19% - kwota zmniejszająca podatek 586 zł 85 gr
44'490 zł85'528 zł7'866 zł 25 gr + 30% nadwyżki ponad 44'490 zł
85'528 zł 20'177 zł 65 gr + 40% nadwyżki ponad 85'528 zł

Roczny dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku tzw. kwota wolna od podatku w 2008r. to 3.089 zł

Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
PonadDo
85'528 zł18% - kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85'528 zł 14'839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85'528 zł