„Niskie podatki” - Rząd rozpoczyna prace nad projektem Polskiego ładu 2.0

Ewelina Czechowicz

Dziś w południe zbierze się rząd, który ma zająć się projektem ustawy wprowadzającym zmiany do Polskiego ładu. Jednym z najważniejszych punktów projektu jest obniżenie podatku PIT z 17 proc. do 12 proc. Co zmieni się dla przedsiębiorców, pracodawców i osób fizycznych? 

Najważniejsze zmiany jakie zamierza wprowadzić resort finansów to m.in.:

  • obniżenia stawki PIT z 17 proc. do 12 proc.
  • rezygnacja z tzw. ulgi dla klasy średniej, przy zagwarantowaniu że zmiana będzie dla podatników korzystna lub neutralna
  •  likwidacja podwójnego systemu obliczania zaliczek za 2022 r.

Polski Ład 2.0: Nowa skala podatkowa za 2022 r. i kwota zmniejszająca podatek (projekt zmian) - PIT.pl

2 kwietnia 2022 r. zakończyły się konsultacje społeczne nad projektem zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, 15 kwietnia Stały Komitet Rady Ministrów przyjął go do dalszych prac rządowych.  Teraz do pracy nad projektem przystąpi rząd. Zmiany w PIT mają zostać przyjęte do 1 lipca 2022 r. Co ma się zmienić?

Zmiany dla przedsiębiorców

Osoby prowadzące działalność gospodarczą czeka wile zmian. Niektórzy przedsiębiorcy będą mogli zmienić formę opodatkowania.  W zależności od formy opodatkowania zmienią się po raz kolejny zasady rozliczania składki zdrowotnej. Dodatkowo przesunięto termin JPK PIT i CIT – do 2025 r.

Polski ład 2.0: Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku nie dla każdego przedsiębiorcy - PIT.pl

Przedsiębiorcy, którzy na początku roku wybrali podatek liniowy lub ryczałt będą mieli możliwość wyboru rozliczenia na skali podatkowej:

  • na podatku liniowym i ryczałcie – ex post (po zakończeniu roku podatkowego 2022 r.) za cały rok podatkowy
  • na ryczałcie – do 22 sierpnia 2022 r. za drugą połowę roku (jest to realizacja postulatu biznesu, doradców podatkowych i księgowych)

Soboń: Przedsiębiorcy ponownie wybiorą formę opodatkowania, lecz na nowych zasadach - PIT.pl

Dodatkowo proponuje się ujednolicenie terminów rozliczenia deklaracji rocznych dla wszystkich form opodatkowania.

Będzie jednolity termin rozliczania PIT dla wszystkich firm - PIT.pl

"Niskie podatki" - Rząd rozpoczyna prace nad projektem Polskiego ładu 2.0

Źródło: shutterstock

Zmiany dla pracodawców

W związku z nowymi przepisami zmiany obejmą pracodawców i płatników zaliczki na podatek. W projekcie nowych przepisów proponuje się, aby podatnicy mieli możliwość:

  • dzielenia kwoty wolnej w zaliczkach pomiędzy maksymalnie 3 płatników od 1 stycznia 2023 r.
  • stosowania kwoty wolnej w zaliczkach w przypadku  umowy zlecenia od 1 stycznia 2023 r.

Zgodnie z założeniami projektu ma zostać także wprowadzony jednolity wzór oświadczenia PIT-2 oraz zlikwidowana ulga dla klasy średniej. Ponadto zostanie zniesiony obowiązek podwójnego wyliczania zaliczek na podatek.

"Polski ład" i PIT-2. Co daje, kiedy go złożyć, kiedy wycofać? Tłumaczymy - Bankier.pl

Zmiany dla pozostałych grup społecznych

W związku z pracami nad projektem resort finansów zrezygnował ze zmian w PIT-0 dla seniorów. W tym zakresie uwzględniono postulaty strony społecznej, która chciała by z ulgi mogli korzystać nie tylko ci, którzy nigdy nie pobierali emerytury, ale również ci, którzy zrezygnowali z jej pobierania. W projekcie znajdują się także korzystne zmiany dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Nadal będą mogli rozliczać się wraz dzieckiem. Nowe przepisy mają pozwolić również na korzystanie z ulgi na zabytki. Z tym, że będzie ona obowiązywała wyłącznie na remonty, ale już nie na zakup. Dojdzie też warunek formalny – z ulgi korzystać będzie można po zatwierdzeniu remontu przez konserwatora zabytków.

Polski ład 2.0: Ulga na zabytki jednak zostaje - PIT.pl

Do 1 stycznia 2023 r. przesunięto możliwość korzystania z kwoty wolnej przy zaliczkach u maksymalnie trzech płatników, tym samym został uwzględniony wniosek księgowych. Również na wniosek księgowych i biur rachunkowych zrezygnowano z części obowiązków płatników. Między innymi wykreślono obowiązek wystąpienia w terminie do 15 czerwca 2022 r. do podatników o aktualizację PIT czy informowania podatnika przed pierwszą wypłatą o możliwości złożenia oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki. Co więcej, oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki będą w jednym wzorze formularza PIT-2. Nowe przepisy mają również zagwarantować wyrównanie dla Organizacji Pożytku Publicznego wpływów z 1%. Księgowi bez odpowiedzialności za błędy w stosowaniu nowych przepisów Polskiego Ładu - PIT.pl

Polski ŁadPodatki 2022Ulga dla klasy średniejFormy opodatkowaniaFormy zatrudnieniaKsięgowośćOdliczenia w PITPłatnik PIT