Polski ład 2.0: Ulga na zabytki jednak zostaje

Ewelina Czechowicz

Projekt zmian w Polskim ładzie nabiera kształtu. Po konsultacjach społecznych resort finansów poinformował, że zdecydowano o pozostawieniu ulgi na zabytki jednak w zmienionej formule. Kogo będzie dotyczyć nowa preferencja? Kto będzie mógł i kiedy z niej skorzystać?

Ulga na zabytki w Polskim ładzie

Ulga miała być nową preferencją, jednak teraz przejdzie modyfikacje. Pierwotnie zakładano że ulga ta pozwoli na odliczenie od podstawy opodatkowania:

  1. 50 proc. kwoty poniesionych wydatków na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytku (wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków);
  2. Zakładano, że podatnik będzie mógł odliczyć wydatki na nabycie zabytku wpisanego do rejestru zabytków, jednak w kwocie nie większej niż kwota odpowiadająca iloczynowi 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej tego zabytku;
  3.  limit odliczenia na wszystkie inwestycje podatnika w ramach ulgi nie mógł przekroczyć 500 000 zł.

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami z ulgi mieli mieć możliwość korzystania podatnicy opłacający podatek według skali podatkowej, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Polski ład 2.0: Ulga na zabytki jednak zostaje

Źródło: shutterstock

Ulga „Pałacyk plus” po zmianach (projekt)

Jak zapowiada resort finansów ulga na zabytki będzie obowiązywała ale odliczyć będzie można jedynie wydatki na remonty. Dojdzie do tego warunek formalny, z ulgi będzie można korzystać po zatwierdzeniu remontu przez konserwatora zabytków.

Polski ład 2.0: Ulga na zabytki jednak zostaje

Źródło: mf.gov.pl

Ulga bez limitu

Nowa preferencja podatkowa w ramach Polskiego ładu spotka się z ograniczeniami. Z uwagi na odliczenie jedynie wydatków na remont. Wcześniej wprowadzone przepisy miały pozwolić na odliczenia bez limitu, co niektórym podatnikom mogła pozwolić na niepłacenie podatku dochodowego.

 

Podatki 2022Polski ŁadOdliczenia w PIT