Odliczenia składek ZUS

  Archiwum odliczeń składek ZUS

  Redakcja PIT.pl

  ZUS

  Archiwum - Odliczenia składek ZUS

  Za okres
  podatku dochodowego
  Odliczenie składek ZUS od dochodu**Odliczenie składek zdrowotnych od podatku
  z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
  miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznie*narastająco*
  cały 2021 11.974,37 zł 11.047,12 zł 3928,60 zł
  01-12/2021998,37 zł11.974,37 zł921,06 zł11.047,12 zł328,78 zł3928,60 zł
  01-11/2021998,37 zł10.976,00 zł921,06 zł10,126,06 zł328,78 zł3599,82 zł
  01-10/2021998,37 zł9977,63 zł921,06 zł9205,00 zł328,78 zł3271,04 zł
  01-09/2021998,37 zł8979,26 zł921,06 zł8283,94 zł328,78 zł2942,26 zł
  01-08/2021998,37 zł7980,89 zł921,06 zł7362,88 zł328,78 zł2613,48 zł
  01-07/2021998,37 zł6982,52 zł921,06 zł6441,82 zł328,78 zł2284,70 zł
  01-06/2021998,37 zł5984,15 zł921,06 zł5520,76 zł328,78 zł1955,92 zł
  01-05/2021998,37 zł4985,78 zł921,06 zł4599,70 zł328,78 zł1627,14 zł
  01-04/2021998,37 zł3987,41 zł921,06 zł3678,64 zł328,78 zł1298,36 zł
  01-03/2021998,37 zł2989,04 zł921,06 zł2757,58 zł328,78 zł969,58 zł
  01-02/2021998,37 zł1990,67 zł921,06 zł1836,52 zł328,78 zł640,80 zł
  01/2021992,30 zł992,30 zł915,46 zł915,46 zł312,02 zł312,02 zł
  cały 2020 11.819,90 zł 10.904,61 zł 3.726,94 zł

   

  Za okres
  podatku dochodowego
  Odliczenie składek ZUS od dochodu**Odliczenie składek zdrowotnych od podatku
  z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
  miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznie*narastająco*
  cały 2020 11819,90 zł 10904,61 zł 3726,94 zł
  01-12/2020992,30 zł11819,90 zł915,46 zł10904,61 zł312,02 zł3727,00 zł
  01-11/2020992,30 zł10827,60 zł915,46 zł9989,15 zł312,02 zł3414,98 zł
  01-10/2020992,30 zł9835,30 zł915,46 zł9073,69 zł312,02 zł3102,96 zł
  01-09/2020992,30 zł8843,00 zł915,46 zł8158,23 zł312,02 zł2790,94 zł
  01-08/2020992,30 zł7850,70 zł915,46 zł7242,77 zł312,02 zł2478,92 zł
  01-07/2020992,30 zł6858,40 zł915,46 zł6327,31 zł312,02 zł2166,90 zł
  01-06/2020992,30 zł5866,10 zł915,46 zł5411,85 zł312,02 zł1854,88 zł
  01-05/2020992,30 zł4873,80 zł915,46 zł4496,39 zł312,02 zł1542,86 zł
  01-04/2020992,30 zł3881,50 zł915,46 zł3580.93 zł312,02 zł1230,84 zł
  01-03/2020992,30 zł2889,20 zł915,46 zł2665,47 zł312,02 zł918,82 zł
  01-02/2020992,30 zł1896,90 zł915,46 zł1750,01 zł312,02 zł606,80 zł
  01/2020904,60 zł904,60 zł834,55 zł834,55 zł294,78 zł294,78 zł
  cały 2019 10794,05 zł 9958,19 zł 3518,04 zł


  Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

  ** suma składek dotyczy składki wypadkowej podstawowej

  Jak to liczymy? W styczniu 2020 r. odliczamy składkę za grudzień 2019 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2020 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 1896,90 zł za okres 01-02.2020 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2019 i za styczeń 2020 (904,60 zł + 992,30 zł = 1896,90 zł). 

  Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej w okresie, za który zostały naliczone.

  *Obliczenie rocznej składki zdrowotnej odliczanej w danym roku

  W art.27b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mowa jest o odliczanej składce - jako składce za cały rok. Stąd też najpierw należy zsumować kwoty wpłacone na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta w sumie nie może być wyższa niż 7,75% podstawy wymiaru - również podstawy w całym roku. Sumę wpłat w okresie styczeń-grudzień należy podzielić przez 9,00 i pomnożyć przez 7,75.

   

  Przykład obliczania dla 2021 roku:

  11x 381,81 zł + 362,34 zł = 4562,25 zł
  i dalej 4562,25 zł /9 *7,75 = 3928,60 zł

   

  Przykład obliczania dla 2020 roku:

  11x 362,34 zł + 342,32 zł = 4328,06 zł
  i dalej 4328,06 zł /9 *7,75 = 3726,94 zł

   

  Przykład obliczania dla 2019 roku:

  11x 342,32 zł + 319,94 zł = 4085,46 zł
  i dalej 4085,46 zł /9 *7,75 = 3518,04 zł

  Z chwilą wprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, możliwość ich odliczania od podatku dochodowego dotyczyła całości zapłaconych składek. Jednak od 2001r. występują coraz większe rozbieżności pomiędzy kwotą płaconą, a kwotą odliczaną, co oznacza, że nadwyżkę płacimy z własnej kieszeni i nie możemy jej odliczyć nawet od dochodu. Zgodnie z art.199 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ od stycznia 2007 roku składka wynosi 9% podstawy wymiaru.

  Za okres
  podatku dochodowego
  Odliczenie składek ZUS od dochodu**Odliczenie składek zdrowotnych od podatku
  z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
  miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznie*narastająco*
  cały 2019 10794,05 zł 9958,19 zł 3518,04 zł
  01-12/2019904,60 zł10794,05 zł834,55 zł9958,19 zł294,78 zł3518,09 zł
  01-11/2019904,60 zł9889,45 zł834,55 zł9123,64 zł294,78 zł3223,31 zł
  01-10/2019904,60 zł8984,85 zł834,55 zł8289,09 zł294,78 zł2928,53 zł
  01-09/2019904,60 zł8080,25 zł834,55 zł7454,54 zł294,78 zł2633,75 zł
  01-08/2019904,60 zł7175,65 zł834,55 zł6619,99 zł294,78 zł2338,97 zł
  01-07/2019904,60 zł6271,05 zł834,55 zł5785,44 zł294,78 zł2044,19 zł
  01-06/2019904,60 zł5366,45 zł834,55 zł4950,89 zł294,78 zł1749,41 zł
  01-05/2019904,60 zł4461,85 zł834,55 zł4116,34 zł294,78 zł1454,63 zł
  01-04/2019904,60 zł3557,25 zł834,55 zł3281,79 zł294,78 zł1159,85 zł
  01-03/2019904,60 zł2652,65 zł834,55 zł2447,24 zł294,78 zł865,07 zł
  01-02/2019904,60 zł1748,05 zł834,55 zł1612,69 zł294,78 zł570,29 zł
  01/2019843,45 zł843,45 zł778,14 zł778,14 zł275,51 zł275,51 zł
  cały 2018 10100,94 zł 9319,86 zł 3286,53 zł
  Za okres
  podatku dochodowego
  Odliczenie składek ZUS od dochodu**Odliczenie składek zdrowotnych
  od podatku
  z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
  miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznie*narastająco*
  cały 2018 10100,94 zł 9319,86 zł 3286,53 zł
  01-12/2018843,45 zł10100,94 zł778,14 zł9319,86 zł275,51 zł3286,60 zł
  01-11/2018843,45 zł9257,49 zł778,14 zł8541,72 zł275,51 zł3011,09 zł
  01-10/2018843,45 zł8414,04 zł778,14 zł7763,58 zł275,51 zł2735,58 zł
  01-09/2018843,45 zł7570,59 zł778,14 zł6985,44 zł275,51 zł2460,07 zł
  01-08/2018843,45 zł6727,14 zł778,14 zł6207,30 zł275,51 zł2184,56 zł
  01-07/2018843,45 zł5883,69 zł778,14 zł5429,16 zł275,51 zł1909,05 zł
  01-06/2018843,45 zł5040,24 zł778,14 zł4651,02 zł275,51 zł1633,54 zł
  01-05/2018843,45 zł4196,79 zł778,14 zł3872,88 zł275,51 zł1358,03 zł
  01-04/2018846,91 zł3353,34 zł781,60 zł3094,74 zł275,51 zł1082,52 zł
  01-03/2018846,91 zł2506,43 zł781,60 zł2313,14 zł275,51 zł807,01 zł
  01-02/2018846,91 zł1659,52 zł781,60 zł1531,54 zł275,51 zł531,50 zł
  01/2018812,61 zł812,61 zł749,94 zł749,94 zł255,99 zł255,99 zł
  cały 2017 9711,67 zł 8962,69 zł 3064,72* zł
  Za okres
  podatku dochodowego
  Odliczenie składek ZUS od dochoduOdliczenie składek zdrowotnych
  od podatku
  z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
  miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznie*narastająco*
  cały 2017 9711,67 zł 8962,69 zł 3064,72 zł
  01-12/2017812,61 zł9711,67 zł749,94 zł8962,69 zł255,99 zł3064,71 zł
  01-11/2017812,61 zł8899,06 zł749,94 zł8212,75 zł255,99 zł2808,72 zł
  01-10/2017812,61 zł8086,45 zł749,94 zł7462,81 zł255,99 zł2552,73 zł
  01-09/2017812,61 zł7273,84 zł749,94 zł6712,87 zł255,99 zł2296,74 zł
  01-08/2017812,61 zł6461,23 zł749,94 zł5962,93 zł255,99 zł2040,75 zł
  01-07/2017812,61 zł5648,62 zł749,94 zł5212,99 zł255,99 zł1784,76 zł
  01-06/2017812,61 zł4836,01 zł749,94 zł4463,05 zł255,99 zł1528,77 zł
  01-05/2017812,61 zł4023,40 zł749,94 zł3713,11 zł255,99 zł1272,78 zł
  01-04/2017812,61 zł3210,79 zł749,94 zł2963,17 zł255,99 zł1016,79 zł
  01-03/2017812,61 zł2398,18 zł749,94 zł2213,23 zł255,99 zł760,80 zł
  01-02/2017812,61 zł1585,57 zł749,94 zł1463,29 zł255,99 zł504,81 zł
  01/2017772,96 zł772,96 zł713,35 zł713,35 zł248,82 zł248,82 zł
  cały 2016 9257,23 zł 8543,32 zł 2977,60* zł

  Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

  Likwidacja limitu ograniczenia składek ZUS dopiero od 2019 roku?

  Jak to liczymy? W styczniu 2017 odliczamy składkę za grudzień 2016 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2017 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 1585,57 zł za okres 01-02.2017 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2016 i za styczeń 2017 (772,96 + 812,61 = 1585,57 zł). 

  Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej w okresie, za który zostały naliczone.

  >>> Składki ZUS 2017. O ile wzrosną składki ZUS od stycznia 2017 roku?

  Za okres
  podatku dochodowego
  Odliczenie składek ZUS od dochoduOdliczenie składek zdrowotnych
  od podatku
  z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
  miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznienarastająco
  cały 2016 9257,23 zł 8543,32 zł 2977,60* zł
  01-12/2016772,96 zł9257,23 zł713,35 zł8543,32 zł248,82 zł2977,62 zł
  01-11/2016772,96 zł8484,27 zł713,35 zł7829,97 zł248,82 zł2728,80 zł
  01-10/2016772,96 zł7711,31 zł713,35 zł7116,62 zł248,82 zł2479,98 zł
  01-09/2016772,96 zł6938,35 zł713,35 zł6403,27 zł248,82 zł2231,16 zł
  01-08/2016772,96 zł6165,39 zł713,35 zł5689,92 zł248,82 zł1982,34 zł
  01-07/2016772,96 zł5392,43 zł713,35 zł4976,57 zł248,82 zł1733,52 zł
  01-06/2016772,96 zł4619,47 zł713,35 zł4263,22 zł248,82 zł1484,70 zł
  01-05/2016772,96 zł3846,51 zł713,35 zł3549,87 zł248,82 zł1235,88 zł
  01-04/2016772,96 zł3073,55 zł713,35 zł2836,52 zł248,82 zł987,06 zł
  01-03/2016772,96 zł2300,59 zł713,35 zł2123,17 zł248,82 zł738,24 zł
  01-02/2016772,96 zł1527,63 zł713,35 zł1409,82 zł248,82 zł489,42 zł
  01/2016754,67 zł754,67 zł696,47 zł696,47 zł240,60 zł240,60 zł
  cały 2015 9027,63 zł 8332,36 zł 2879,48 zł


  Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

  Jak to liczymy? W styczniu 2016 odliczamy składkę za grudzień 2015 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2016 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 1527,63 zł za okres 01-02.2016 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2015 i za styczeń 2016 (754,67 + 772,96 = 1527,63 zł). 

  Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej w okresie, za który zostały naliczone.

  >>> Składki ZUS 2017. O ile wzrosną składki ZUS od stycznia 2017 roku?

  Za okres
  podatku dochodowego
  Odliczenie składek ZUS od dochoduOdliczenie składek zdrowotnych
  od podatku
  z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
  miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznie*narastająco*
  cały 2015 9027,63 zł 8332,36 zł 2879,48 zł
  01-12/2015754,67 zł9027,63 zł696,47 zł8332,36 zł240,60 zł2879,45 zł
  01-11/2015754,67zł8272,96 zł696,47 zł7635,89 zł240,60 zł2638,85 zł
  01-10/2015754,67 zł7518,29 zł696,47 zł6939,42 zł240,60 zł2398,25 zł
  01-09/2015754,67 zł6763,62 zł696,47 zł6242,95 zł240,60 zł2157,65 zł
  01-08/2015754,67 zł6008,95 zł696,47 zł5546,48 zł240,60 zł1917,05 zł
  01-07/2015754,67 zł5254,28 zł696,47 zł4850,01 zł240,60 zł1676,45 zł
  01-06/2015754,67 zł4499,61 zł696,47 zł4153,54 zł240,60 zł1435,85 zł
  01-05/2015754,67 zł3744,94 zł696,47 zł3457,07 zł240,60 zł1195,25 zł
  01-04/2015757,76 zł2990,27 zł699,56 zł2760,60 zł240,60 zł954,65 zł
  01-03/2015757,76 zł2232,51 zł699,56 zł2061,04 zł240,60 zł714,05 zł
  01-02/2015757,76 zł1474,75 zł699,56 zł1361,48 zł240,60 zł473,45 zł
  01/2015716,99 zł716,99 zł661,92 zł661,92 zł232,85 zł232,85 zł
  cały 2014 8 597,56 zł 7 937,21 zł 2786,73 zł

  Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

  >>> Znamy już wysokość składek ZUS na 2016 <<<

  Jak to liczymy? W styczniu 2015 odliczamy składkę za grudzień 2014 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2015 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 1474,75 zł  za okres 01-02.2014 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2014 i za styczeń 2015 (716,99+ 757,76 = 1474,75 zł). 

  Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej w okresie, za który zostały naliczone.

  *Obliczenie rocznej składki zdrowotnej odliczanej w danym roku

  W art.27b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mowa jest o odliczanej składce - jako składce za cały rok. Stąd też najpierw należy zsumować kwoty wpłacone na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta w sumie nie może być wyższa nić 7,75% podstawy wymiaru - również podstawy w całym roku. Sumę wpłat w okresie styczeń-grudzień należy podzielić przez 9,00 i pomnożyć przez 7,75.

  Przykład obliczania dla 2015 roku:

  11x 279,41 + 270,40 = 3343,91 zł

  i dalej 3343,91 /9 *7,75 = 2879,48 zł
   

  Za okres
  podatku dochodowego
  Odliczenie składek ZUS od dochoduOdliczenie składek zdrowotnych
  od podatku
  z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
  miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznienarastająco
  cały 2014 8597,56 zł 7937,21 zł 2786,73 zł
  01-12/2014716,99 zł8597,56 zł661,92 zł7937,21 zł232,85 zł2786,73 zł
  01-11/2014716,99 zł7880,57 zł661,92 zł7275,29 zł232,85 zł2553,88 zł
  01-10/2014716,99 zł7163,58 zł661,92 zł6613,37 zł232,85 zł2321,03 zł
  01-09/2014716,99 zł6446,59 zł661,92 zł5951,45 zł232,85 zł2088,18 zł
  01-08/2014716,99 zł5729,60 zł661,92 zł5289,53 zł232,85 zł1855,33 zł
  01-07/2014716,99 zł5012,61 zł661,92 zł4627,61 zł232,85 zł1622,48 zł
  01-06/2014716,99 zł4295,62 zł661,92 zł3965,69 zł232,85 zł1389,63 zł
  01-05/2014716,99 zł3578,63 zł661,92 zł3303,77 zł232,85 zł1156,78 zł
  01-04/2014716,99 zł2861,64 zł661,92 zł2641,85 zł232,85 zł923,93 zł
  01-03/2014716,99 zł2144,65 zł661,92 zł1979,93 zł232,85 zł691,08 zł
  01-02/2014716,99 zł1427,66 zł661,92 zł1318,01 zł232,85 zł458,23 zł
  01/2014710,67 zł710,67 zł656,09 zł656,09 zł225,38 zł225,38 zł
  cały 2013 8492,25 zł 7840,04 zł 2698,37 zł


  Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

  Jak to liczymy? W styczniu 2014 odliczamy składkę za grudzień 2013 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2014 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 1 427,66 zł  za okres 01-02.2014 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2013 i za styczeń 2014 (710,67+ 716,99 = 1427,66 zł). 

  Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej w okresie, za który zostały naliczone.

  Za okres
  podatku dochodowego
  Odliczenie składek ZUS od dochoduOdliczenie składek zdrowotnych
  od podatku
  z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
  miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznienarastająco
  cały 2013 8492,25 zł 7840,04 zł 2698,37 zł
  01-12/2013710,67 zł8492,25 zł656,09 zł7840,04 zł225,38 zł2698,37 zł
  01-11/2013710,67 zł7781,58 zł656,09 zł7183,95 zł225,38 zł2472,99 zł
  01-10/2013710,67 zł7070,91 zł656,09 zł6527,86 zł225,38 zł2247,61 zł
  01-09/2013710,67 zł6360,24 zł656,09 zł5871,77 zł225,38 zł2022,23 zł
  01-08/2013710,67 zł5649,57 zł656,09 zł5215,68 zł225,38 zł1796,85 zł
  01-07/2013710,67 zł4938,90 zł656,09 zł4559,59 zł225,38 zł1571,47 zł
  01-06/2013710,67 zł4228,23 zł656,09 zł3903,50 zł225,38 zł1346,09 zł
  01-05/2013710,67 zł3517,56 zł656,09 zł3247,41 zł225,38 zł1120,71 zł
  01-04/2013710,67 zł2806,89 zł656,09 zł2591,32 zł225,38 zł895,33 zł
  01-03/2013710,67 zł2096,22 zł656,09 zł1935,23 zł225,38 zł669,95 zł
  01-02/2013710,67 zł1385,55 zł656,09 zł1279,14 zł225,38 zł444,57 zł
  01/2013674,88 zł674,88 zł623,05 zł623,05 zł219,19 zł219,19 zł
  cały 2012 7962,24 zł 7342,73 zł 2620,67 zł

  Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

  Jak to liczymy? W styczniu 2013 odliczamy składkę za grudzień 2012 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2013 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 1385,55 zł za okres 01-02.2013 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2012 i za styczeń 2013 (674,88 + 710,67 = 1385,55 zł). 

  Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej w okresie, za który zostały naliczone.

  Za okres
  podatku dochodowego
  Odliczenie składek ZUS od dochoduOdliczenie składek zdrowotnych
  od podatku
  z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
  miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznienarastająco
  cały 2012 7962,24 zł 7342,73 zł 2620,67 zł
  01-12/2012674,88 zł7962,24 zł623,05 zł7342,73 zł219,19 zł2620,67 zł
  01-11/2012674,88 zł7287,36 zł623,05 zł6719,68 zł219,19 zł2401,48 zł
  01-10/2012674,88 zł6612,48 zł623,05 zł6096,63 zł219,19 zł2182,29 zł
  01-09/2012674,88 zł5937,60 zł623,05 zł5473,58 zł219,19 zł1963,10 zł
  01-08/2012674,88 zł5262,72 zł623,05 zł4850,53 zł219,19 zł1743,91 zł
  01-07/2012674,88 zł4587,84 zł623,05 zł4227,48 zł219,19 zł1524,72 zł
  01-06/2012674,88 zł3912,96 zł623,05 zł3604,43 zł219,19 zł1305,53 zł
  01-05/2012674,88 zł3238,08 zł623,05 zł2981,38 zł219,19 zł1086,34 zł
  01-04/2012669,38 zł2563,20 zł617,55 zł2358,33 zł219,19 zł867,15 zł
  01-03/2012669,38 zł1893,82 zł617,55 zł1740,78 zł219,19 zł647,96 zł
  01-02/2012627,07 zł1224,44 zł575,24 zł1123,23 zł219,19 zł428,77 zł
  01/2012597,37 zł597,37 zł547,99 zł547,99 zł209,58 zł209,58 zł
  cały 2011 7130,56 zł 6541,13 zł 2506,30 zł

  Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

  Za okres
  podatku dochodowego
  Odliczenie składek ZUS od dochoduOdliczenie składek zdrowotnych
  od podatku
  z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
  miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznienarastająco
  cały 2011 7130,56 zł 6541,13 zł 2506,30 zł
  01-12/2011597,37 zł7130,56 zł547,99 zł6541,13 zł209,58 zł2506,30 zł
  01-11/2011597,37 zł6533,19 zł547,99 zł5993,14 zł209,58 zł2296,72 zł
  01-10/2011597,37 zł5935,82 zł547,99 zł5445,15 zł209,58 zł2087,14 zł
  01-09/2011597,37 zł5338,45 zł547,99 zł4897,16 zł209,58 zł1877,56 zł
  01-08/2011597,37 zł4741,08 zł547,99 zł4349,17 zł209,58 zł1667,98 zł
  01-07/2011597,37 zł4143,71 zł547,99 zł3801,18 zł209,58 zł1458,40 zł
  01-06/2011597,37 zł3546,34 zł547,99 zł3253,19 zł209,58 zł1248,82 zł
  01-05/2011597,37 zł2948,97 zł547,99 zł2705,20 zł209,58 zł1039,24 zł
  01-04/2011597,37 zł2351,60 zł547,99 zł2157,21 zł209,58 zł829,66 zł
  01-03/2011597,37 zł1754,23 zł547,99 zł1609,22 zł209,58 zł620,08 zł
  01-02/2011597,37 zł1156,86 zł547,99 zł1061,23 zł209,58 zł410,50 zł
  01/2011559,49 zł559,49 zł513,24 zł513,24 zł200,92 zł200,92 zł
  cały 2010 6722,23 zł 6166,54 zł 2403,22 zł

  Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

  Jak to liczymy? W styczniu 2011 odliczamy składkę za grudzień 2010 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2011 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 1156,86 zł za okres 01-02.2011 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2010 i za styczeń 2011 (559,49 + 597,37 = 1156,86). Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru w okresie, za który zostały naliczone.

  Za okres
  podatku dochodowego
  Odliczenie składek ZUS od dochoduOdliczenie składek zdrowotnych
  od podatku
  z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
  miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznienarastająco
  cały 2010 6722,23 zł 6166,54 zł 2403,22 zł
  01-12/2010559,49 zł6722,23 zł513,24 zł6166,54 zł200,92 zł2403,22 zł
  01-11/2010559,49 zł6162,74 zł513,24 zł5653,30 zł200,92 zł2202,30 zł
  01-10/2010559,49 zł5603,25 zł513,24 zł5140,06 zł200,92 zł2001,38 zł
  01-09/2010559,49 zł5043,76 zł513,24 zł4626,82 zł200,92 zł1800,46 zł
  01-08/2010559,49 zł4484,27 zł513,24 zł4113,58 zł200,92 zł1599,54 zł
  01-07/2010559,49 zł3924,78 zł513,24 zł3600,34 zł200,92 zł1398,62 zł
  01-06/2010559,49 zł3365,29 zł513,24 zł3087,10 zł200,92 zł1197,70 zł
  01-05/2010559,49 zł2805,80 zł513,24 zł2573,86 zł200,92 zł996,78 zł
  01-04/2010559,49 zł2246,31 zł513,24 zł2060,62 zł200,92 zł795,86 zł
  01-03/2010559,49 zł1686,82 zł513,24 zł1547,38 zł200,92 zł594,94 zł
  01-02/2010559,49 zł1127,33 zł513,24 zł1034,14 zł200,92 zł394,02 zł
  01/2010567,84 zł567,84 zł520,90 zł520,90 zł193,10 zł193,10 zł
  cały 2009 6783,96 zł 6223,98 zł 2294,22 zł

  Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

  Jak to liczymy? W styczniu 2010 odliczamy składkę za grudzień 2009 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2010 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 1127,33 zł za okres 01-02.2010 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2009 i za styczeń 2010 (567,84 + 559,49 = 1127,33). Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru w okresie, za który zostały naliczone.

  Za okres
  podatku dochodowego
  Odliczenie składek ZUS od dochoduOdliczenie składek zdrowotnych
  od podatku
  z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
  miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznienarastająco
  cały 2009 6783,96 zł 6223,98 zł 2294,22 zł
  01-12/2009567,84 zł6783,96 zł520,90 zł6223,98 zł193,10* zł2294,22 zł
  01-11/2009567,84 zł6216,12 zł520,90 zł5703,08 zł193,10* zł2101,12 zł
  01-10/2009567,84 zł5648,28 zł520,90 zł5182,18 zł193,10* zł1908,02 zł
  01-09/2009567,84 zł5080,44 zł520,90 zł4661,28 zł193,10* zł1714,92 zł
  01-08/2009567,84 zł4512,60 zł520,90 zł4140,38 zł193,10* zł1521,82 zł
  01-07/2009567,84 zł3944,76 zł520,90 zł3619,48 zł193,10* zł1328,72 zł
  01-06/2009567,84 zł3376,92 zł520,90 zł3098,58 zł193,10* zł1135,62 zł
  01-05/2009567,84 zł2809,08 zł520,90 zł2577,68 zł193,10* zł942,52 zł
  01-04/2009570,33 zł2241,24 zł523,39 zł2056,78 zł193,10* zł749,42 zł
  01-03/2009570,33 zł1670,91 zł523,39 zł1533,39 zł185,44* zł556,32 zł
  01-02/2009570,33 zł1100,58 zł523,39 zł1010,00 zł185,44* zł370,88 zł
  01/2009 530,25 zł530,25 zł486,61 zł486,61 zł185,44* zł185,44 zł
  cały 2008 6247,92 zł 5739,09 zł 2127,09 zł

    

  Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

  Jak to liczymy? W styczniu 2009 odliczamy składkę za grudzień 2008 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2009r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 1100,58 zł za okres 01-02.2009 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2008 i za styczeń 2009 (530,25 + 570,33 = 1100,58). Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru w okresie, za który zostały naliczone.

  Za okres
  podatku dochodowego
  Odliczenie składek ZUS od dochoduOdliczenie składek zdrowotnych
  od podatku
  z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
  miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznienarastająco
  cały 2008 6247,92 zł 5739,09 zł 2127,09 zł
  01-12/2008527,17 zł6247,92 zł483,79 zł5739,09 zł183,23 zł2127,09 zł
  01-11/2008527,17 zł5720,75 zł483,79 zł5255,30 zł183,23 zł1943,86 zł
  01-10/2008527,17 zł5193,58 zł483,79 zł4771,51 zł183,23 zł1760,63 zł
  01-09/2008532,99 zł4666,41 zł489,13 zł4287,72 zł177,27 zł1577,40 zł
  01-08/2008532,99 zł4133,42 zł489,13 zł3798,59 zł177,27 zł1400,13 zł
  01-07/2008532,99 zł3600,43 zł489,13 zł3309,46 zł177,27 zł1222,86 zł
  01-06/2008517,97 zł3067,44 zł475,34 zł2820,33 zł180,48 zł1045,59 zł
  01-05/2008517,97 zł2549,47 zł475,34 zł2344,99 zł180,48 zł865,11 zł
  01-04/2008517,97 zł 2031,50 zł475,34 zł1869,65 zł180,48 zł684,63 zł
  01-03/2008482,88 zł 1513,53 zł443,14 zł1394,31 zł168,05 zł504,15 zł
  01-02/2008 482,88 zł1030,65 zł443,14 zł951,17 zł168,05 zł336,10 zł
  01/2008547,77 zł547,77 zł508,03 zł508,03 zł168,05 zł168,05 zł
  cały 2007 6696,37 zł 6234,19 zł 1918,20 zł

  Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

  Jak to liczymy? W styczniu 2008 odliczamy składkę za grudzień 2007 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2008r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 1030,65 zł za okres 01-02.2008 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2007 i za styczeń 2008 (547,77 + 482,88 = 1030,65). Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru w okresie, za który zostały naliczone.

  Za okres
  podatku dochodowego
  Odliczenie składek ZUS od dochoduOdliczenie składek zdrowotnych
  od podatku
  z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
  miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznienarastająco
  cały 2007 6696,37 zł 6234,19 zł 1918,20 zł
  01-12/2007535,79 zł6696,37 zł496,92 zł6234,19 zł163,48 zł1918,19 zł
  01-11/2007535,79 zł6160,58 zł496,92 zł5737,27 zł163,48 zł1754,71 zł
  01-10/2007535,79 zł5624,79 zł496,92 zł5240,35 zł163,48 zł1591,23 zł
  01-09/2007548,92 zł5089,00 zł509,10 zł4743,43 zł159,13 zł1427,75 zł
  01-08/2007548,92 zł4540,08 zł509,10 zł4234,33 zł159,13 zł1268,62 zł
  01-07/2007 597,68 zł3991,16 zł557,86 zł3725,23 zł159,13 zł1109,49 zł
  01-06/2007 587,41 zł3393,48 zł548,27 zł3167,37 zł164,06 zł950,36 zł
  01-05/2007587,41 zł  2806,07 zł548,27 zł 2619,10 zł164,06 zł786,30 zł
  01-04/2007 587,41 zł2218,66 zł548,27 zł 2070,83 zł164,06 zł 622,24 zł
  01-03/2007543,75 zł 1631,25 zł507,52 zł1522,56 zł152,73 zł458,18 zł
  01-02/2007 543,75 zł1087,50 zł507,52 zł1015,04 zł152,73 zł305,45 zł
  01/2007 543,75 zł543,75 zł507,52 zł507,52 zł152,72* zł152,72 zł
  cały 2006 6515,69 zł 6082,07 zł 1794,00 zł

  * różnica 1gr wynika z odmniennych zaokrągleń przy zmianie stawki zdrowotnego 8,75% na 9% na przełomie roku

  Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

  Jak to liczymy? W styczniu 2007 odliczamy składkę za grudzień 2006 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2007r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 1087,50 zł za okres 01-02.2007 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2006 i za styczeń 2007 (543,75 + 543,75 = 1087,50). Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru w okresie, za który zostały naliczone.

  Za okres
  podatku dochodowego
  Odliczenie składek ZUS od dochodu
  w formularzu PIT-5 i PIT-5L
  Odliczenie składek zdrowotnych
  od podatku w formularzu
  PIT-5 i PIT-5L
  z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
  miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznienarastająco
  01-12/2006 535,50 zł6515,69 zł499,82 zł6082,07 zł150,10 zł1794,00 zł
  01-11/2006 535,50 zł5980,19 zł499,82 zł5582,25 zł150,10 zł1643,90 zł
  01-10/2006 535,50 zł5444,69 zł499,82 zł5082,43 zł150,10 zł1493,80 zł
  01-09/2006 558,21 zł4909,19 zł521,02 zł4582,61 zł147,61 zł1343,70 zł
  01-08/2006 558,21 zł4350,98 zł521,02 zł4061,59 zł147,61 zł1196,09 zł
  01-07/2006 558,21 zł3792,77 zł521,02 zł3540,57 zł147,61 zł1048,48 zł
  01-06/2006 557,86 zł3234,56 zł520,69 zł3019,55 zł155,23 zł900,87 zł
  01-05/2006557,86 zł 2676,70 zł520,69 zł2498,86 zł155,23 zł745,64 zł
  01-04/2006 559,83 zł2118,84 zł522,66 zł1978,17 zł155,23 zł590,41 zł
  01-03/2006519,67 zł 1559,01 zł485,17 zł1455,51 zł145,06 zł435,18 zł
  01-02/2006 519,67 zł1039,34 zł485,17 zł970,34 zł145,06 zł290,12 zł
  01/2006 519,67 zł519,67 zł485,17 zł485,17 zł145,06 zł145,06 zł
  cały 2006 6515,69 zł 6082,07 zł 1794,00 zł

   

  Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS, które zostaną podane w odpowiednich polach formularzy PIT-5 i PIT-5L (narastająco w każdym miesiącu)

  Jak to liczymy? W styczniu 2006 odliczamy składkę za grudzień 2005 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2006r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 1039,34 zł za okres 01-02.2006 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2005 i za styczeń 2006 (519,67 + 519,67 = 1039,34). Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru w okresie, za który zostały naliczone.

  RokSkładka
  PłaconaOdliczana
  19997,5%7,5 %
  20007,5 %7,5 %
  20017,75 %7,75 %
  20027,75 %7,75 %
  20038 %7,75 %
  20048,25%7,75 %
  20058,5 %7,75 %
  20068,75 %7,75 %
  20079 %7,75 %
  Za okres
  podatku dochodowego
  Odliczenie składek ZUS od dochodu
  w formularzu PIT-5 (34), PIT-5L (24)
  Odliczenie składek zdrowotnych
  od podatku w formularzu
  PIT-5 (46) PIT-5L (29)
  z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
  miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznienarastająco
  01-12/2005513,33 zł6249,78 zł479,25 zł5834,82 zł143,59 zł1721,64 zł
  01-11/2005513,33 zł5736,45 zł479,25 zł5355,57 zł143,59 zł1578,05 zł
  01-10/2005513,33 zł5223,12 zł479,25 zł  4876,32 zł143,59 zł1434,46 zł
  01-09/2005534,79 zł4709,79 zł499,28 zł4397,07 zł140,97 zł1290,87 zł
  01-08/2005534,79 zł4175,00 zł499,28 zł3897,79 zł 140,97 zł1149,90 zł
  01-07/2005534,79 zł 3640,21 zł499,28 zł3398,51 zł 140,97 zł1008,93 zł
  01-06/2005532,58 zł3105,42 zł497,22 zł 2899,23 zł148,10 zł867,96 zł
  01-05/2005532,58 zł 2572,84 zł497,22 zł2402,01 zł148,10 zł719,86 zł
  01-04/2005532,58 zł2040,26 zł497,22 zł1904,79 zł148,10 zł571,76 zł
  01-03/2005502,56 zł 1507,68 zł469,19 zł1407,57 zł141,22 zł423,66 zł
  01-02/2005502,56 zł1005,12 zł469,19 zł938,38 zł141,22 zł282,44 zł
  01/2005502,56 zł502,56 zł469,19 zł469,19 zł141,22 zł141,22 zł
  cały 2005 6249,78 zł 5834,82 zł 1721,64 zł
  Odliczenia od dochoduOdliczenia od podatku
  Z dobrowolnym chorobowymBez dobrowolnego chorobowegoUbezpieczenie zdrowotne
  5977,47 zł5580,60 zł1673,91 zł
  Odliczenia od dochoduOdliczenia od podatku
  Z dobrowolnym chorobowymBez dobrowolnego chorobowegoUbezpieczenie zdrowotne
  5768,58 zł5385,33 zł1463,79 zł
  Odliczenia od dochoduOdliczenia od podatku
  Z dobrowolnym chorobowymBez dobrowolnego chorobowegoUbezpieczenie zdrowotne
  5544,15 zł5172,90 zł1174,26 zł
  Odliczenia od dochoduOdliczenia od podatku
  Z dobrowolnym chorobowymBez dobrowolnego chorobowegoUbezpieczenie zdrowotne
  5274,18 zł4921,05 zł1114,28 zł
  Odliczenia od dochoduOdliczenia od podatku
  Z dobrowolnym chorobowymBez dobrowolnego chorobowegoUbezpieczenie zdrowotne
  4813,65 zł4491,30 zł986.67 zł

  ZUSNiski ZUS