Odliczenia składek ZUS dla nowych firm

  Archiwum - Odliczenia składek ZUS dla nowych firm

  Redakcja PIT.pl

  Archiwum - Odliczenia składek ZUS dla nowych firm

   

  Za okres
  podatku dochodowego
  Odliczenie składek ZUS od dochodu**Odliczenie składek zdrowotnych od podatku
  z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
  miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznie*narastająco*
  cały 2021 3.170,38 zł 2.924,89 zł 3928,60 zł
  01-12/2021265,78 zł3.170,38 zł245,20 zł2,924,89 zł328,78 zł3928,60 zł
  01-11/2021265,78 zł2.904,60 zł245,20 zł2.679,69 zł328,78 zł3599,82 zł
  01-10/2021265,78 zł2.638,82 zł245,20 zł2.434,49 zł328,78 zł3271,04 zł
  01-09/2021265,78 zł2.373,04 zł245,20 zł2.189,29 zł328,78 zł2942,26 zł
  01-08/2021265,78 zł2.107,26 zł245,20 zł1.944,09 zł328,78 zł2613,48 zł
  01-07/2021265,78 zł1.841,48 zł245,20 zł1.698,89 zł328,78 zł2284,70 zł
  01-06/2021265,78 zł1.575,70 zł245,20 zł1.453,69 zł328,78 zł1955,92 zł
  01-05/2021265,78 zł1.309,92 zł245,20 zł1.208,49zł328,78 zł1627,14 zł
  01-04/2021265,78 zł1.044,14 zł245,20 zł964,29 zł328,78 zł1298,36 zł
  01-03/2021265,78 zł778,36 zł245,20 zł718,09 zł328,78 zł969,58 zł
  01-02/2021265,78 zł512,58 zł245,20 zł472,89 zł328,78 zł640,80 zł
  01/2021246,80 zł246,80 zł227,69 zł227,69 zł312,02 zł312,02 zł
  cały 2020 2928,37 zł 2701,62 zł 3726,94 zł
  Za okres
  podatku dochodowego
  Odliczenie składek ZUS od dochodu**Odliczenie składek zdrowotnych od podatku
  z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
  miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznie*narastająco*
  cały 2020 2928,37 zł 2701,62 zł 3726,94 zł
  01-12/2020246,80 zł2928,37 zł227,69 zł2701,62 zł312,02 zł3727,00 zł
  01-11/2020246,80 zł2681,57 zł227,69 zł2473,93 zł312,02 zł3414,98 zł
  01-10/2020246,80 zł2434,77 zł227,69 zł2246,24 zł312,02 zł3102,96 zł
  01-09/2020246,80 zł2187,97 zł227,69 zł2018,55 zł312,02 zł2790,94 zł
  01-08/2020246,80 zł1941,17 zł227,69 zł1790,86 zł312,02 zł2478,92 zł
  01-07/2020246,80 zł1694,37 zł227,69 zł1563,17 zł312,02 zł2166,90 zł
  01-06/2020246,80 zł1447,57 zł227,69 zł1335,48 zł312,02 zł1854,88 zł
  01-05/2020246,80 zł1200,77 zł227,69 zł1107,79 zł312,02 zł1542,86 zł
  01-04/2020246,80 zł953,97 zł227,69 zł880,10 zł312,02 zł1230,84 zł
  01-03/2020246,80 zł707,17 zł227,69 zł652,41 zł312,02 zł918,82 zł
  01-02/2020246,80 zł460,37 zł227,69 zł424,72 zł312,02 zł606,80 zł
  01/2020213,57 zł213,57 zł197,03 zł197,03 zł294,78 zł294,78 zł
  cały 2019 2548,61 zł 2351,23 zł 3518,04 zł

  ** suma składek dotyczy składki wypadkowej podstawowej

  Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

  Jak to liczymy? W styczniu 2020 odliczamy składkę za grudzień 2019 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2020 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 460,37 zł za okres 01-02.2020 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2019 i za styczeń 2020 (213,57 zł + 246,80 zł = 460,37 zł). 

  Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej w okresie, za który zostały naliczone.

  *Obliczenie rocznej składki zdrowotnej odliczanej w danym roku

  W art.27b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mowa jest o odliczanej składce - jako składce za cały rok. Stąd też najpierw należy zsumować kwoty wpłacone na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta w sumie nie może być wyższa niż 7,75% podstawy wymiaru - również podstawy w całym roku. Sumę wpłat w okresie styczeń-grudzień należy podzielić przez 9,00 i pomnożyć przez 7,75.

  Przykład obliczania dla 2020 roku:

  11x 362,34 zł + 342,32 zł = 4328,06 zł
  i dalej 4328,06 zł /9 *7,75 = 3726,94 zł

   

  Z chwilą wprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, możliwość ich odliczania od podatku dochodowego dotyczyła całości zapłaconych składek. Jednak od 2001r. występują coraz większe rozbieżności pomiędzy kwotą płaconą, a kwotą odliczaną, co oznacza, że nadwyżkę płacimy z własnej kieszeni i nie możemy jej odliczyć nawet od dochodu. Zgodnie z art.199 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ od stycznia 2007 roku składka wynosi 9% podstawy wymiaru.

  RokSkładka
  PłaconaOdliczana
  2007-20219 %7,75 %

  Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz.176 z późn. zm.):

  Art. 26. 1. Podstawę obliczenia podatku (...) stanowi dochód (...) po odliczeniu kwot: (...)

  2) składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.):

  a) zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, (...)

  - odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

  "Art. 27b. 1. Podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (...)

  - obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52 i 52a oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

  2. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

  3. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie."

  Za okres
  podatku dochodowego
  Odliczenie składek ZUS od dochodu**Odliczenie składek zdrowotnych od podatku
  z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
  miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznie*narastająco*
  cały 2019 2548,61 zł 2351,23 zł 3518,04 zł
  01-12/2019213,57 zł2548,61 zł197,03 zł2351,23 zł294,78 zł3518,09 zł
  01-11/2019213,57 zł2335,04 zł197,03 zł2154,20 zł294,78 zł3223,31 zł
  01-10/2019213,57 zł2121,47 zł197,03 zł1957,17 zł294,78 zł2928,53zł
  01-09/2019213,57 zł1907,90 zł197,03 zł1760,14 zł294,78 zł2633,75 zł
  01-08/2019213,57 zł1694,33 zł197,03 zł1563,11 zł294,78 zł2338,97 zł
  01-07/2019213,57 zł1480,76 zł197,03 zł1366,08 zł294,78 zł2044,19 zł
  01-06/2019213,57 zł1267,19 zł197,03 zł1169,05 zł294,78 zł1749,41 zł
  01-05/2019213,57 zł1053,62 zł197,03 zł972,02 zł294,78 zł1454,63 zł
  01-04/2019213,57 zł840,05 zł197,03 zł774,99 zł294,78 zł1159,85 zł
  01-03/2019213,57 zł626,48 zł197,03 zł577,96 zł294,78 zł865,07 zł
  01-02/2019213,57 zł412,91 zł197,03 zł380,93 zł294,78 zł570,29 zł
  01/2019199,34 zł199,34 zł183,90 zł183,90 zł275,51 zł275,51 zł
  cały 2018 2385,82 zł 2201,28 zł 3286,53 zł
  Za okres
  podatku dochodowego
  Odliczenie składek ZUS od dochodu**Odliczenie składek zdrowotnych
  od podatku
  z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
  miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznie*narastająco*
  cały 2018 2385,82 zł 2201,28 zł 3286,53 zł
  01-12/2018199,34 zł2385,82 zł183,90 zł2201,28 zł275,51 zł3286,60 zł
  01-11/2018199,34 zł2186,48 zł183,90 zł2017,38 zł275,51 zł3011,09 zł
  01-10/2018199,34 zł1987,14 zł183,90 zł1833,48 zł275,51 zł2735,58 zł
  01-09/2018199,34 zł1787,80 zł183,90 zł1649,58 zł275,51 zł2460,07 zł
  01-08/2018199,34 zł1588,46 zł183,90 zł1465,68 zł275,51 zł2184,56 zł
  01-07/2018199,34 zł1389,12 zł183,90 zł1281,78 zł275,51 zł1909,05 zł
  01-06/2018199,34 zł1189,78 zł183,90 zł1097,88 zł275,51 zł1633,54 zł
  01-05/2018199,34 zł990,44 zł183,90 zł913,98 zł275,51 zł1358,03 zł
  01-04/2018200,16 zł791,10 zł184,72 zł730,08 zł275,51 zł1082,52 zł
  01-03/2018200,16 zł590,94 zł184,72 zł545,36 zł275,51 zł807,01 zł
  01-02/2018200,16 zł390,78 zł184,72 zł360,64 zł275,51 zł531,50 zł
  01/2018190,62 zł190,62 zł175,92 zł175,92 zł255,99 zł255,99 zł
  cały 2017 2273,15 zł 2097,85 zł 3064,72 zł

  Będzie nowa ulga na start. Pół roku bez składek ZUS

  Za okres
  podatku dochodowego
  Odliczenie składek ZUS od dochoduOdliczenie składek zdrowotnych
  od podatku
  z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
  miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznie*narastająco*
  cały 2017 2273,15 zł 2097,85 zł 3064,72 zł
  01-12/2017190,62 zł2273,15 zł175,92 zł2097,85 zł255,99 zł3064,71 zł
  01-11/2017190,62 zł2082,53 zł175,92 zł1921,93 zł255,99 zł2808,72 zł
  01-10/2017190,62 zł1891,91 zł175,92 zł1746,01 zł255,99 zł2552,73 zł
  01-09/2017190,62 zł1701,29 zł175,92 zł1570,09 zł255,99 zł2296,74 zł
  01-08/2017190,62 zł1510,67 zł175,92 zł1394,17 zł255,99 zł2040,75 zł
  01-07/2017190,62 zł1320,05 zł175,92 zł1218,25 zł255,99 zł1784,76 zł
  01-06/2017190,62 zł1129,43 zł175,92 zł1042,33 zł255,99 zł1528,77 zł
  01-05/2017190,62 zł938,81 zł175,92 zł866,41 zł255,99 zł1272,78 zł
  01-04/2017190,62 zł748,19 zł175,92 zł690,49 zł255,99 zł1016,79 zł
  01-03/2017190,62 zł557,57 zł175,92 zł514,57 zł255,99 zł760,80 zł
  01-02/2017190,62 zł366,95 zł175,92 zł338,65 zł255,99 zł504,81 zł
  01/2017176,33 zł176,33 zł162,73 zł162,73 zł248,82 zł248,82 zł
  cały 2016 2106,42 zł 1943,96 zł 2977,60* zł

  >>> W 2018 r. bez indywidualnego konta nie opłacisz składek ZUS <<<


  Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

  Jak to liczymy? W styczniu 2017 odliczamy składkę za grudzień 2016 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2017 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 366,95 zł za okres 01-02.2017 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2016 i za styczeń 2017 (176,33 + 190,62 = 366,95 zł). 

  Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej w okresie, za który zostały naliczone.

  Za okres
  podatku dochodowego
  Odliczenie składek ZUS od dochoduOdliczenie składek zdrowotnych
  od podatku
  z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
  miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznienarastająco
  cały 2016 2106,42 zł 1943,96 zł 2977,60* zł
  01-12/2016176,33 zł2106,42 zł162,73 zł1943,96 zł248,82 zł2977,62 zł
  01-11/2016176,33 zł1930,09 zł162,73 zł1781,23 zł248,82 zł2728,80 zł
  01-10/2016176,33 zł1753,76 zł162,73 zł1618,50 zł248,82 zł2479,98 zł
  01-09/2016176,33 zł1577,43 zł162,73 zł1455,77 zł248,82 zł2231,16 zł
  01-08/2016176,33 zł1401,10 zł162,73 zł1293,04 zł248,82 zł1982,34 zł
  01-07/2016176,33 zł1224,77 zł162,73 zł1130,31 zł248,82 zł1733,52 zł
  01-06/2016176,33 zł1048,44 zł162,73 zł967,58 zł248,82 zł1484,70 zł
  01-05/2016176,33 zł872,11 zł162,73 zł804,85 zł248,82 zł1235,88 zł
  01-04/2016176,33 zł695,78 zł162,73 zł642,12 zł248,82 zł987,06 zł
  01-03/2016176,33 zł519,45 zł162,73 zł479,39 zł248,82 zł738,24 zł
  01-02/2016176,33 zł343,12 zł162,73 zł316,66 zł248,82 zł489,42 zł
  01/2016166,79 zł166,79 zł153,93 zł153,93 zł240,60 zł240,60 zł
  cały 2015 1997,51 zł 1843,70 zł 2879,48 zł


  Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

  >>> Składki ZUS dla nowych firm w 2017 roku <<<

  Jak to liczymy? W styczniu 2016 odliczamy składkę za grudzień 2015 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2016 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 343,12 zł za okres 01-02.2016 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2015 i za styczeń 2016 (166,79 + 176,33 = 343,12 zł). 

  Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej w okresie, za który zostały naliczone.

  Za okres
  podatku dochodowego
  Odliczenie składek ZUS od dochoduOdliczenie składek zdrowotnych
  od podatku
  z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
  miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznie*narastająco*
  cały 2015 1997,51 zł 1843,70 zł 2879,48 zł
  01-12/2015166,79 zł1997,51 zł153,93 zł1843,70 zł240,60 zł2879,45 zł
  01-11/2015166,79 zł1 830,72 zł153,93 zł1689,77 zł240,60 zł2638,85 zł
  01-10/2015166,79 zł1 663,93 zł153,93 zł1535,84 zł240,60 zł2398,25 zł
  01-09/2015166,79 zł1 497,14 zł153,93 zł1381,91 zł240,60 zł2157,65 zł
  01-08/2015166,79 zł1 330,35 zł153,93 zł1227,98 zł240,60 zł1917,05 zł
  01-07/2015166,79 zł1 163,56 zł153,93 zł1074,05 zł240,60 zł1676,45 zł
  01-06/2015166,79 zł996,77 zł153,93 zł920,12 zł240,60 zł1435,85 zł
  01-05/2015166,79 zł829,98 zł153,93 zł766,19 zł240,60 zł1195,25 zł
  01-04/2015167,47 zł663,19 zł154,61 zł612,26 zł240,60 zł954,65 zł
  01-03/2015167,47 zł495,72 zł154,61 zł457,65 zł240,60 zł714,05 zł
  01-02/2015167,47 zł328,25 zł154,61 zł303,04 zł240,60 zł473,45 zł
  01/2015160,78 zł160,78 zł148,43 zł148,43 zł232,85 zł232,85 zł
  cały 2014 1 921,70 zł 1 774,09 zł 2786,73 zł

  Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

  Jak to liczymy? W styczniu 2015 roku odliczamy składkę za grudzień 2014 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2015 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 328,25 zł za okres 01-02.2015 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2014 i za styczeń 2015 (160,78 zł + 167,47 zł = 328,25 zł). 

  Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru w okresie, za który zostały naliczone.

  *Obliczenie rocznej składki zdrowotnej odliczanej w danym roku

  W art.27b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mowa jest o odliczanej składce - jako składce za cały rok. Stąd też najpierw należy zsumować kwoty wpłacone na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta w sumie nie może być wyższa nić 7,75% podstawy wymiaru - również podstawy w całym roku. Sumę wpłat w okresie styczeń-grudzień należy podzielić przez 9,00 i pomnożyć przez 7,75.

  Przykład obliczania dla 2015 roku:

  11x 279,41 + 270,40 = 3343,91 zł

  i dalej 3343,91 /9 *7,75 = 2879,48 zł
   

  Za okres
  podatku dochodowego
  Odliczenie składek ZUS od dochoduOdliczenie składek zdrowotnych
  od podatku
  z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
  miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznienarastająco
  cały 2014 1921,70 zł 1774,09 zł 2786,73 zł
  01-12/2014160,78 zł1921,70 zł148,43 zł1774,09 zł232,85 zł2786,73 zł
  01-11/2014160,78 zł1760,92 zł148,43 zł1625,66 zł232,85 zł2553,88 zł
  01-10/2014160,78 zł1600,14 zł148,43 zł1477,23 zł232,85 zł2321,03 zł
  01-09/2014160,78 zł1439,36 zł148,43 zł1328,80 zł232,85 zł2088,18 zł
  01-08/2014160,78 zł1278,58 zł148,43 zł1180,37 zł232,85 zł1855,33 zł
  01-07/2014160,78 zł1117,80 zł148,43 zł1031,94 zł232,85 zł1622,48 zł
  01-06/2014160,78 zł957,02 zł148,43 zł883,51 zł232,85 zł1389,63 zł
  01-05/2014160,78 zł796,24 zł148,43 zł735,08 zł232,85 zł1156,78 zł
  01-04/2014160,78 zł635,46 zł148,43 zł586,65 zł232,85 zł923,93 zł
  01-03/2014160,78 zł474,68 zł148,43 zł438,22 zł232,85 zł691,08 zł
  01-02/2014160,78 zł313,90 zł148,43 zł289,79 zł232,85 zł458,23 zł
  01/2014153,12 zł153,12 zł141,36 zł141,36 zł225,38 zł225,38 zł
  cały 2013 1827,88 zł 1 687,49 zł 2698,37 zł

  Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

  Jak to liczymy? W styczniu 2014 roku odliczamy składkę za grudzień 2013 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2014 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 313,90 zł za okres 01-02.2014 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2013 i za styczeń 2014 (153,12 + 160,78 = 313,90). 

  Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru w okresie, za który zostały naliczone.

  Za okres
  podatku dochodowego
  Odliczenie składek ZUS od dochoduOdliczenie składek zdrowotnych
  od podatku
  z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
  miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznienarastająco
  cały 2013 1827,88 zł 1687,49 zł 2698,37 zł
  01-12/2013153,12 zł1827,88 zł141,36 zł1687,49 zł225,38 zł2698,37 zł
  01-11/2013153,12 zł1674,76 zł141,36 zł1546,13 zł225,38 zł2472,99 zł
  01-10/2013153,12 zł1521,64 zł141,36 zł1404,77 zł225,38 zł2247,61 zł
  01-09/2013153,12 zł1368,52 zł141,36 zł1263,41 zł225,38 zł2022,23 zł
  01-08/2013153,12 zł1215,40 zł141,36 zł1122,05 zł225,38 zł1796,85 zł
  01-07/2013153,12 zł1062,28 zł141,36 zł980,69 zł225,38 zł1571,47 zł
  01-06/2013153,12 zł909,16 zł141,36 zł839,33 zł225,38 zł1346,09 zł
  01-05/2013153,12 zł756,04 zł141,36 zł697,97 zł225,38 zł1120,71 zł
  01-04/2013153,12 zł602,92 zł141,36 zł556,61 zł225,38 zł895,33 zł
  01-03/2013153,12 zł449,80 zł141,36 zł415,25 zł225,38 zł669,95 zł
  01-02/2013153,12 zł296,68 zł141,36 zł273,89 zł225,38 zł444,57 zł
  01/2013143,56 zł143,56 zł132,53 zł132,53 zł219,19* zł219,19 zł
  cały 2012 1689,89 zł 1558,37 zł 2620,67 zł

  Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

  Jak to liczymy? W styczniu 2013 odliczamy składkę za grudzień 2012 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2013r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 296,68 zł za okres 01-02.2013 dotyczy odliczenia składek za grudzień 20102i za styczeń 2013 (143,56 + 153,12 = 296,68). 

  Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru w okresie, za który zostały naliczone.

  Za okres
  podatku dochodowego
  Odliczenie składek ZUS od dochoduOdliczenie składek zdrowotnych
  od podatku
  z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
  miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznienarastająco
  cały 2012 1689,89 zł 1558,37 zł 2620,67 zł
  01-12/2012143,56 zł1689,89 zł132,53 zł1558,37 zł219,19 zł2620,67 zł
  01-11/2012143,56 zł1546,33 zł132,53 zł1425,84 zł219,19 zł2401,48 zł
  01-10/2012143,56 zł1402,77 zł132,53 zł1293,31 zł219,19 zł2182,29 zł
  01-09/2012143,56 zł1259,21 zł132,53 zł1160,78 zł219,19 zł1963,10 zł
  01-08/2012143,56 zł1115,65 zł132,53 zł1028,25 zł219,19 zł1743,91 zł
  01-07/2012143,56 zł972,09 zł132,53 zł895,72 zł219,19 zł1524,72 zł
  01-06/2012143,56 zł828,53 zł132,53 zł763,19 zł219,19 zł1305,53 zł
  01-05/2012143,56 zł 684,97 zł132,53 zł 630,66 zł 219,19 zł1086,34 zł
  01-04/2012142,39 zł541,41 zł131,36 zł498,13 zł219,19 zł867,15 zł
  01-03/2012142,39 zł399,02 zł131,36 zł366,77 zł219,19 zł647,96 zł
  01-02/2012133,39 zł256,63 zł122,36 zł235,41 zł219,19 zł428,77 zł
  01/2012123,24 zł123,24 zł113,05 zł113,05 zł209,58 zł209,58 zł
  cały 2011 1472,75 zł 1350,98 zł 2506,30 zł

  Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

  Za okres
  podatku dochodowego
  Odliczenie składek ZUS od dochoduOdliczenie składek zdrowotnych
  od podatku
  z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
  miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznienarastająco
  cały 2011 1472,75 zł 1350,98 zł 2506,30 zł
  01-12/2011123,24 zł1472,75 zł113,05 zł1350,98 zł209,58 zł2506,30 zł
  01-11/2011123,24 zł1349,51 zł113,05 zł1237,93 zł209,58 zł2296,72 zł
  01-10/2011123,24 zł1226,27 zł113,05 zł1124,88 zł209,58 zł2087,14 zł
  01-09/2011123,24 zł1103,03 zł113,05 zł1011,83 zł209,58 zł1877,56 zł
  01-08/2011123,24 zł979,79 zł113,05 zł898,78 zł209,58 zł1667,98 zł
  01-07/2011123,24 zł856,55 zł113,05 zł785,73 zł209,58 zł1248,82 zł
  01-06/2011123,24 zł733,31 zł113,05 zł672,68 zł209,58 zł1248,82 zł
  01-05/2011123,24 zł610,07 zł113,05 zł559,63 zł209,58 zł1039,24 zł
  01-04/2011123,24 zł486,83 zł113,05 zł446,58 zł209,58 zł829,66 zł
  01-03/2011123,24 zł363,59 zł113,05 zł333,53 zł209,58 zł620,08 zł
  01-02/2011123,24 zł240,35 zł113,05 zł220,48 zł209,58 zł410,50 zł
  01/2011117,11 zł117,11 zł107,43 zł107,43 zł200,92* zł200,92 zł
  cały 2010 1401,67 zł 1285,81 zł 2403,22 zł

  Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

  Jak to liczymy? W styczniu 2011 odliczamy składkę za grudzień 2010 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2011r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 240,35 zł za okres 01-02.2011 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2010 i za styczeń 2011 (117,11 + 123,24 = 240,35). Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru w okresie, za który zostały naliczone.

  Za okres
  podatku dochodowego
  Odliczenie składek ZUS od dochoduOdliczenie składek zdrowotnych
  od podatku
  z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
  miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznienarastająco
  cały 2010 1401,67 zł 1285,81 zł 2403,22 zł
  01-12/2010117,11 zł1401,67 zł107,43 zł1285,81 zł200,92 zł2403,22 zł
  01-11/2010117,11 zł1284,56 zł107,43 zł1178,38 zł200,92 zł2202,30 zł
  01-10/2010117,11 zł1167,45 zł107,43 zł1070,95 zł200,92 zł2001,38 zł
  01-09/2010117,11 zł1050,34 zł107,43 zł963,52 zł200,92 zł1800,46 zł
  01-08/2010117,11 zł933,23 zł107,43 zł856,09 zł200,92 zł1599,54 zł
  01-07/2010117,11 zł816,12 zł107,43 zł748,66 zł200,92 zł1398,62 zł
  01-06/2010117,11 zł699,01 zł107,43 zł641,23 zł200,92 zł1197,70 zł
  01-05/2010117,11 zł581,90 zł107,43 zł533,80 zł200,92 zł996,78 zł
  01-04/2010117,11 zł464,79 zł107,43 zł426,37 zł200,92 zł795,86 zł
  01-03/2010117,11 zł347,68 zł107,43 zł318,94 zł200,92 zł594,94 zł
  01-02/2010117,11 zł230,57 zł107,43 zł211,51 zł200,92 zł394,02 zł
  01/2010113,46 zł113,46 zł104,08 zł104,08 zł193,10 zł193,10 zł
  cały 2009 1350,13 zł 1238,67 zł 2294,22 zł

  Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

  Jak to liczymy? W styczniu 2010 odliczamy składkę za grudzień 2009 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2010r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 230,57 zł za okres 01-02.2010 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2009 i za styczeń 2010 (113,46 + 117,11 = 230,57). Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru w okresie, za który zostały naliczone.

  Za okres
  podatku dochodowego
  Odliczenie składek ZUS od dochoduOdliczenie składek zdrowotnych
  od podatku
  z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
  miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznienarastająco
  cały 2009 1350,13 zł 1238,67 zł 2294,22 zł
  01-12/2009113,46 zł1350,13 zł104,08 zł1238,67 zł193,10* zł2294,22 zł
  01-11/2009113,46 zł1236,67 zł104,08 zł1134,59 zł193,10* zł2101,12 zł
  01-10/2009113,46 zł1123,21 zł104,08 zł1030,51 zł193,10* zł1908,02 zł
  01-09/2009113,46 zł1009,75 zł104,08 zł926,43 zł193,10* zł1714,92 zł
  01-08/2009113,46 zł896,29 zł104,08 zł822,35 zł193,10* zł1521,82 zł
  01-07/2009113,46 zł782,83 zł104,08 zł718,27 zł193,10* zł1328,72 zł
  01-06/2009113,46 zł669,37 zł104,08 zł614,19 zł193,10* zł1135,62 zł
  01-05/2009113,46 zł555,91 zł104,08 zł510,11 zł193,10* zł942,52 zł
  01-04/2009113,96 zł442,45 zł104,58 zł406,03 zł193,10* zł749,42 zł
  01-03/2009113,96 zł328,49 zł104,58 zł301,45 zł185,44* zł556,32 zł
  01-02/2009113,96 zł214,53 zł104,58 zł196,87 zł185,44* zł370,88 zł
  01/2008 100,57 zł100,57 zł92,29 zł92,29 zł185,44* zł185,44 zł
  cały 2008 1201,09 zł 1103,13 zł 2127,09 zł

  Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

  Jak to liczymy? W styczniu 2009 odliczamy składkę za grudzień 2008 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2009r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 214,53 zł za okres 01-02.2009 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2008 i za styczeń 2009 (100,57 + 113,96 = 214,53). Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru w okresie, za który zostały naliczone.

  Za okres
  podatku dochodowego
  Odliczenie składek ZUS od dochoduOdliczenie składek zdrowotnych
  od podatku
  z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
  miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznienarastająco
  cały 2008 1201,09 zł 1103,13 zł 2127,09 zł
  01-12/2008100,57 zł1201,09 zł92,29 zł1103,13 zł183,23 zł2127,09 zł
  01-11/2008100,57 zł1100,52 zł92,29 zł1010,84 zł183,23 zł1943,86 zł
  01-10/2008100,57 zł999,95 zł92,29 zł918,55 zł183,23 zł1760,63 zł
  01-09/2008100,57 zł899,38 zł92,29 zł826,26 zł177,27 zł1577,40 zł
  01-08/2008100,57 zł798,81 zł92,29 zł733,97 zł177,27 zł1400,13 zł
  01-07/2008100,57 zł698,24 zł92,29 zł641,68 zł177,27 zł1222,86 zł
  01-06/2008100,57 zł597,67 zł92,29 zł549,39 zł180,48 zł1045,59 zł
  01-05/2008100,57 zł497,10 zł92,29 zł457,10 zł180,48 zł865,11 zł
  01-04/2008100,57 zł396,53 zł92,29 zł364,81 zł180,48 zł684,63 zł
  01-03/2008100,57 zł295,96 zł92,29 zł272,52 zł168,05 zł504,15 zł
  01-02/2008100,57 zł195,39 zł92,29 zł180,23 zł168,05 zł336,10 zł
  01/2008 94,82 zł94,82 zł87,94 zł87,94 zł168,05 zł168,05 zł
  cały 2007 1192,72 zł 1110,43 zł 1918,20 zł

  Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

  Jak to liczymy? W styczniu 2008 odliczamy składkę za grudzień 2007 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2008r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 195,39 zł za okres 01-02.2008 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2007 i za styczeń 2008 (94,82 + 100,57 = 195,39). Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru w okresie, za który zostały naliczone.

  Za okres
  podatku dochodowego
  Odliczenie składek ZUS od dochoduOdliczenie składek zdrowotnych
  od podatku
  z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
  miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznienarastająco
  cały 2007 1192,72 zł 1110,43 zł 1918,20 zł
  01-12/200794,82 zł1192,72 zł87,94 zł1110,43 zł163,48 zł1918,19 zł
  01-11/200794,82 zł1097,90 zł87,94 zł1022,49 zł163,48 zł1754,71 zł
  01-10/200794,82 zł1003,08 zł87,94 zł934,55 zł163,48 zł1591,23 zł
  01-09/200794,82 zł908,26 zł87,94 zł846,61 zł159,13 zł1427,75 zł
  01-08/200794,82 zł813,44 zł87,94 zł758,67 zł159,13 zł1268,62 zł
  01-07/2007103,24 zł718,62 zł96,36 zł670,73 zł159,13 zł1109,49 zł
  01-06/2007103,24 zł615,38 zł96,36 zł574,37 zł164,06 zł950,36 zł
  01-05/2007103,24 zł512,14 zł96,36 zł478,01 zł164,06 zł786,30 zł
  01-04/2007103,24 zł408,90 zł96,36 zł381,65 zł164,06 zł 622,24 zł
  01-03/2007103,24 zł305,66 zł96,36 zł285,29 zł152,73 zł458,18 zł
  01-02/2007103,24 zł202,42 zł96,36 zł188,93 zł152,73 zł305,45 zł
  01/2007 99,18 zł99,18 zł92,57 zł92,57 zł152,72* zł152,72 zł
  cały 2006 1186,02 zł 1107,07 zł 1794,00 zł

  * różnica 1gr wynika z odmniennych zaokrągleń przy zmianie stawki zdrowotnego 8,75% na 9% na przełomie roku

   Pobierz praktyczny kalkulator zaliczek PIT 

  Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

  Jak to liczymy? W styczniu 2007 odliczamy składkę za grudzień 2006 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2007r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 202,42 zł za okres 01-02.2007 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2006 i za styczeń 2007 (99,18 + 103,24 = 202,42). Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru w okresie, za który zostały naliczone.

  Za okres
  podatku dochodowego
  Odliczenie składek ZUS od dochodu
  w formularzu PIT-5 i PIT-5L
  Odliczenie składek zdrowotnych
  od podatku w formularzu
  PIT-5 i PIT-5L
  z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
  miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznienarastająco
  01-12/2006 99,18 zł1186,02 zł92,57 zł1107,07 zł150,10 zł1794,00 zł
  01-11/2006 99,18 zł1086,84 zł92,57 zł1014,50 zł150,10 zł1643,90 zł
  01-10/2006 99,18 zł987,66 zł92,57 zł921,93 zł150,10 zł1493,80 zł
  01-09/2006 99,18 zł888,48 zł92,57 zł829,36 zł147,61 zł1343,70 zł
  01-08/2006 99,18 zł789,30 zł92,57 zł736,79 zł147,61 zł1196,09 zł
  01-07/2006 99,18 zł690,12 zł92,57 zł644,22 zł147,61 zł1048,48 zł
  01-06/2006 99,18 zł590,94 zł92,57 zł551,65 zł155,23 zł900,87 zł
  01-05/200699,18 zł491,76 zł92,57 zł459,08 zł155,23 zł745,64 zł
  01-04/2006 99,53 zł392,58 zł92,92 zł366,51 zł155,23 zł590,41 zł
  01-03/200699,53 zł 293,05 zł92,92 zł273,59 zł145,06 zł435,18 zł
  01-02/2006 99,53 zł193,52 zł92,92 zł180,67 zł145,06 zł290,12 zł
  01/2006 93,99 zł93,99 zł87,75 zł87,75 zł145,06 zł145,06 zł
  cały 2006 1186,02 zł 1107,07 zł 1794,00 zł

   

  Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS, które zostaną podane w odpowiednich polach formularzy PIT-5 i PIT-5L (narastająco w każdym miesiącu)

  Jak to liczymy? W styczniu 2005 odliczamy składkę za grudzień 2004 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2005r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 1005,12 zł za okres 01-02.2005 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2004 i za styczeń 2005 (502,56 + 502,56 = 1005,12). Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru w okresie, za który zostały naliczone.

  Za okres
  podatku dochodowego
  Odliczenie składek ZUS od dochodu
  w formularzu PIT-5 (34), PIT-5L (24)
  Odliczenie składek zdrowotnych
  od podatku w formularzu
  PIT-5 (46) PIT-5L (29)
  z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
  miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznienarastająco
  09-12/200593,99 zł303,19 zł87,75 zł283,06 zł143,59 zł571,73 zł
  09-11/200593,99 zł209,20 zł87,75 zł195,31 zł143,59 zł428,14 zł
  09-10/200593,99 zł115,21 zł87,75 zł107,56 zł143,59 zł284,55 zł
  09/200521,22 zł21,22 zł19,81 zł19,81 zł140,97 zł140,97 zł
  2005 303,19 zł 283,06 zł 571,73 zł

  Niski ZUS