Wskaźniki

Rozlicz się z PIT.pl

Rozlicz podatek PIT za 2013 rok z PIT.pl

Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

 

Pomoc eksperta

ZUS

  Stopa % Obowiązuje od
Ubezpieczenie emerytalne 19,52 01.01.1999
Ubezpieczenie rentowe 8 01.02.2012
Ubezpieczenie chorobowe 2,45 01.01.1999
Ubezpieczenie wypadkowe* 1,93 01.04.2012
Ubezpieczenie zdrowotne 9 01.01.2007
Fundusz Pracy 2,45 01.01.1999
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10 01.01.2006
Fundusz Emerytur Pomostowych FEP 1,5 01.01.2010
Wynagrodzenie za przekazanie składki zdrowotnej - 01.04.2003
Wynagrodzenie za wypłatę świadczenia z ubezpieczenia chorobowego 0,10 01.01.1999
Ograniczenie podstawy wymiaru ubezpieczenia chorobowego 250,00 01.11.1999

 

* od 1 stycznia 2003r. stopa składki na ubezpieczenie wypadkowe została zróżnicowana w zależności od ryzyka występującego u pracodawcy, zgodnie z art.29 i nast. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002r., Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.).

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
  (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz.887, z późn. zm.):
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  (Dz. U. z 2002r., Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
  (Dz. U. z 2003r., Nr 45, poz. 391 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  (Dz. U. z 2004r., Nr 99, poz.1001)

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj