Wynagrodzenie uczniów (pracowników młodocianych)

  Archiwum - Wynagrodzenie uczniów

  12.04.2018 05:30 (aktualizacja: )
  Wynagrodzenie uczniówObowiązuje od
  I rok naukiII rok naukiIII rok nauki
  241,96 zł290,35 zł338,75 zł01.09.2019
  198,04 zł247,55 zł297,06 zł01.06.2019
  194,55 zł243,19 zł291,82 zł01.03.2019
  183,21 zł229,01 zł274,81 zł01.12.2018
  180,84 zł226,05 zł271,26 zł01.09.2018
  184,91 zł231,14 zł277,37 zł01.06.2018
  180,67 zł225,83 zł271,00 zł01.03.2018
  170,22 zł212,78 zł255,34 zł01.12.2017
  168,83 zł211,03 zł253,2401.09.2017
  174,14 zł217,68 zł261,21 zł01.06.2017
  168,76 zł210,95 zl253,14 zł01.03.2017
  162,20 zł202,75 zł243,30 zł01.12.2016
  160,76 zł200,95 zł241,14 zł01.09.2016
  167,26 zł209,07 zł250,89 zł01.06.2016
  162,68 zł203,35 zł244,02 zł01.03.2016
  155,81 zł194,77 zł233,72 zł01.12.2015
  154,20 zł192,74 zł231,29 zł01.09.2015
  162,20 zł202,74 zł243,29 zł01.06.2015
  157,71 zł197,13 zł236,56 zł01.03.2015
  151,25 zł189,06 zł226,87 zł01.12.2014
  149,60 zł187,00 zł224,40 zł01.09.2014
  155,81 zł194,77 zł233,72 zł01.06.2014
  152,93 zł191,17 zł229,40 zł01.03.2014
  146,07 zł182,59 zł219,10 zł01.12.2013
  144,50 zł180,63 zł216,75 zł01.09.2013
  149,60 zł187,00 zł224,40 zł01.06.2013
  147,61 zł184,52 zł221,42 zł01.03.2013
  140,41 zł175,51 zł210,61 zł01.12.2012
  139,87 zł174,84 zł209,81 zł01.09.2012
  145,84 zł182,30 zł218,77 zł01.06.2012
  143,47 zł179,34 zł215,21 zł01.03.2012
  136,64 zł170,80 zł204,96 zł01.12.2011
  134,64 zł168,31 zł201,97 zł01.09.2011
  138,65 zł173,32 zł207,98 zł01.06.2011
  137,53 zł171,91 zł206,29 zł01.03.2011
  128,12 zł160,15 zł192,18 zł01.12.2010
  127,91 zł159,89 zł191,87 zł01.09.2010
  132,66 zł165,82 zł198,98 zł01.06.2010
  129,74 zł162,18 zł194,62 zł01.03.2010
  124,55 zł155,69 zł186,83 zł01.12.2009
  123,26 zł154,07 zł184,89 zł01.09.2009
  127,42 zł159,28 zł191,14 zł01.06.2009
  123,86 zł154,83 zł185,79 zł01.03.2009
  118,74 zł148,43 zł178,11 zł01.12.2008
  118,05 zł147,57 zł177,08 zł01.09.2008
  119,36 zł149,20 zł179,04 zł01.06.2008
  115,99 zł144,99 zł173,99 zł01.03.2008
  108,14 zł135,17 zł162,20 zł01.12.2007
  105,77 zł132,22 zł158,66 zł01.09.2007
  108,37 zł135,46 zł162,55 zł01.06.2007
  106,50 zł133,13 zł159,75 zł01.03.2007
  98,59 zł123,23 zł147,88 zł01.12.2006
  97,09 zł 121,36 zł145,64 zł01.09.2006
  101,21 zł126,51 zł151,81 zł01.06.2006
  101,14 zł126,43 zł151,72 zł01.03.2006
  93,89 zł117,36 zł140,83 zł01.12.2005
  92,74 zł115,93 zł139,11 zł01.09.2005
  96,62 zł120,77 zł144,93 zł01.06.2005
  96,22 zł120,27 zł144,33 zł01.03.2005
  90,80 zł113,50 zł136,20 zł01.12.2004
  89,22 zł111,53 zł133,83 zł01.09.2004
  93,29 zł116,61 zł139,93 zł01.06.2004
  91,07 zł113,84 zł136,61 zł01.03.2004
  86,40 zł108,00 zł129,60 zł01.12.2003
  85,64 zł107,05 zł128,46 zł01.09.2003
  89,15 zł111,43 zł133,72 zł01.06.2003
  89,02 zł111,27 zł133,52 zł01.03.2003
  83,83 zł104,79 zł125,75 zł01.12.2002
  82,48 zł103,10 zł123,72 zł01.09.2002
  86,22 zł107,78 zł129,33 zł01.06.2002
  86,12 zł107,65 zł129,18 zł01.03.2002
  81,89 zł102,36 zł122,84 zł01.12.2001
  80,28 zł100,35 zł120,42 zł01.09.2001
  81,74 zł102,18 zł122,61 zł01.06.2001
  82,07 zł102,59 zł123,10 zł01.03.2001
  76,23 zł95,29 zł114,35 zł01.12.2000
  74,79 zł93,49 zł112,19 zł01.09.2000
  74,75 zł93,43 zł112,12 zł01.06.2000
  74,75 zł92,82 zł111,38 zł01.03.2000
  68,56 zł85,70 zł102,84 zł01.12.1999
  66,38 zł82,97 zł99,57 zł01.09.1999
  63,94 zł79,93 zł95,91 zł01.06.1999
  53,80 zł67,24 zł80,69 zł01.03.1999
  49,96 zł62,45 zł74,94 zł01.12.1998
  48,84 zł61,05 zł73,25 zł01.09.1998
  48,23 zł60,29 zł72,34 zł01.06.1998
  47,31 zł59,14 zł70,97 zł01.03.1998

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 2014 poz. 232)

  • § 19. 1. Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

  2. Stosunek procentowy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wynosi:

  1) w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%,
  2) w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%,
  3) w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%.

  • § 20. Młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4% wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1."