Pobierz e-pity 2022

Choroba, wypadek

Ubezpieczenie chorobowe ze zlecenia

Osoba wykonująca umowę zlecenia może być objęta ubezpieczeniem chorobowym, ale tylko, jeśli zgłosi chęć przystąpienia do tego ubezpieczenia, ponieważ dla zleceniobiorców ma ono charakter dobrowolny. Objęcie zleceniobiorcy ubezpieczeniem chorobowym zasadniczo następuje ...

Ubezpieczenie chorobowe ze zlecenia

Wszyscy płatnicy składek z dostępem do e-ZLA

Obecnie zwolnienia lekarskie, uprawniające do wynagrodzenia i/lub zasiłku chorobowego oraz zasiłku opiekuńczego, co do zasady, są wystawiane w formie elektronicznej. Niejako automatycznie przekazywane na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS, następnie są one bezpłatnie udostępniane płatnikowi składek ...

Wszyscy płatnicy składek z dostępem do e-ZLA