Pobierz e-pity 2019

Choroba, wypadek

Składki ZUS chorującego przedsiębiorcy

W określonych sytuacjach osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może pomniejszyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (oraz ewentualnie na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy) w ZUS. Jest tak m.in. wtedy, gdy ...

Składki ZUS chorującego przedsiębiorcy

Odliczenie nadpłaty wynagrodzenia z następnej wypłaty

Niezawiniona przez pracodawcę nadpłata wynagrodzenia najczęściej jest skutkiem nieobecności pracownika w pracy spowodowanej chorobą. Ustawodawca przewidział taką sytuację i w związku z tym dopuścił możliwość odliczenia nadpłaconego wynagrodzenia za pracę. Nie jest to jednak potrącenie z wynagrodzenia za pracę ...

Odliczenie nadpłaty wynagrodzenia z następnej wypłaty

Prawo do chorobówki dla nowo zatrudnionego pracownika

Gdy pracownik jest niezdolny do pracy, to pracodawca ocenia, czy spełnia on kryteria do nabycia prawa do wynagrodzenia chorobowego, a pracodawca będący płatnikiem zasiłku dodatkowo sprawdza jego uprawnienia do zasiłku chorobowego. Po dokonaniu tych ustaleń pracodawca przechodzi do ...

Prawo do chorobówki dla nowo zatrudnionego pracownika