Pobierz e-pity 2022

Choroba, wypadek

Dzień istotny dla ustalenia płatnika zasiłków w 2023 r.

Do wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa są uprawnieni, oprócz ZUS, także płatnicy składek na to ubezpieczenie, ale tylko tacy, którzy zgłaszają do tego ubezpieczenia odpowiednią liczbę osób. Nie chodzi tu jednak o stan na moment ustalania uprawnień do świadczenia ...

Dzień istotny dla ustalenia płatnika zasiłków w 2023 r.

Kontrola „L4” - co kiedy nie ma nas w domu?!

Nieobecność pracownika pod adresem wskazanym na druku zwolnienia chorobowego podczas kontroli, to jedno z najczęstszych wykroczeń. Jakie konsekwencje mogą nas spotkać, gdy dojdzie do takiej sytuacji? Czy możemy utracić wynagrodzenie, a pracodawca może wyciągnąć w stosunku do nas dodatkowe konsekwencje? Eksperci wyjaśniają ...

Kontrola „L4” - co kiedy nie ma nas w domu?!

Ochrona zatrudnienia w związku z chorobą

Pracownik nieobecny w związku z chorobową niezdolnością do pracy korzysta z ochrony zatrudnienia. Można z nim rozwiązać umowę o pracę dopiero po upływie okresów ochronnych. Długość tych okresów wskazują przepisy Kodeksu pracy. Jednakże ustalając upływ takich okresów, należy stosować różne zasady liczenia terminów ...

Ochrona zatrudnienia w związku z chorobą

Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy

Jeśli przedsiębiorca przed 1 stycznia 2022 r. opłacił składki po terminie, to obecnie, aby podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, powinien przekazać do ZUS nowe zgłoszenie, a jeśli chce zachować jego ciągłość - do 30 czerwca 2022 r. złożyć wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie tych składek po terminie ...

Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy