Pobierz e-pity 2022

Choroba, wypadek

Zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu

Ustalając zasady przyznawania prawa do świadczeń chorobowych, ustawodawca określił jednocześnie miesięczną ich wysokość. Zasadniczo dla każdego z tych świadczeń przypisał konkretne okoliczności, które mają znaczenie dla ostatecznej ich wartości ...

Zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu

Czas sporządzić informację ZUS ZSWA za 2021 r.

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zgłoszenie zatrudnionych pracowników do ubezpieczeń w ZUS, comiesięczne przekazywanie za nich raportów z naliczonymi składkami na poszczególne ubezpieczenia lub wykazanymi przerwami w ich opłacaniu oraz uiszczanie tych składek na rachunek ZUS. Natomiast dodatkowe obowiązki spoczywają na pracodawcy, który zatrudnia pracowników przy wykonywaniu prac w szczególnych warunkach ...

Czas sporządzić informację ZUS ZSWA za 2021 r.

Zwolnienia dla odszkodowań i zadośćuczynień

Od 2022 r. rozszerzył się katalog świadczeń odszkodowawczych objętych zwolnieniem z pdof. Stało się to za sprawą tzw. Polskiego Ładu nowelizującego szereg aktów prawnych, a także ustawy nowelizującej Prawo o ruchu drogowym oraz niektóre inne ustawy. Prześledźmy, jakie odszkodowania i zadośćuczynienia mogą obecnie pozostać neutralne podatkowo ...

Zwolnienia dla odszkodowań i zadośćuczynień