Pobierz e-pity 2022

Choroba, wypadek

Wybrane zmiany dotyczące ubezpieczeń i składek ZUS

Z dniem 18 września 2021 r. weszła w życie (z pewnymi wyjątkami) ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1621). Wprowadziła ona szereg zmian mających na celu m.in. uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych, które w rezultacie mają usprawnić rozliczenia z płatnikami składek. Kiedy zaczną obowiązywać zmiany ZUS?

Wybrane zmiany dotyczące ubezpieczeń i składek ZUS

Zmiany w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym

Ustawa nowelizująca przepisy o ubezpieczeniach społecznych, która weszła w życie (z pewnymi wyjątkami) 18 września 2021 r., ma na celu uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych, ujednolicenie niektórych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń, a także usprawnienie funkcjonowania ZUS ...

Zmiany w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym

Ważne zmiany w zasiłkach z ZUS od 2022 r.

Od stycznia 2022 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy regulujące istotne kwestie dotyczące zasiłków z ZUS, które wynikają z nowelizacji ustawy zasiłkowej z 24 czerwca 2021 r. Spóźnienie w opłaceniu składki nie będzie już przeszkodą w uzyskaniu zasiłku chorobowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto zmianie ulegnie wysokość pobieranych świadczeń oraz okres ich pobierania.

Ważne zmiany w zasiłkach z ZUS od 2022 r.