Twój e-PIT 2020/2021

  Usługa MF Twój e-PIT w programie e-pity 201/2020

  Katarzyna Sudaj 26.03.2019 11:18 (aktualizacja: )

  W programie do rozliczeń rocznych uruchomiono możliwość pobrania danych z druków PIT-37 (lub PIT-38) przygotowanych przez Ministerstwo Finansów w ramach usługi Twój e-PIT. W łatwy sposób pobierz dane i uzupełnij rozliczenie o brakujące ulgi i odliczenia.

  Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2019.

  Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

  Dzięki Twój e-PIT i deklaracji przygotowanej dla podatnika przez Krajową Administrację Skarbową, nie trzeba już samodzielnie przepisywać danych z informacji PIT-11 od pracodawcy. Wystarczy wybrać opcję „Wczytaj Twój e-PIT za 2018 rok”


  Źródło: opracowanie własne PIT.pl, program e-pity 2018

  Tak jak w usłudze Twój e-PIT trzeba zalogować się za pomocą numeru PESEL (lub NIP) oraz kwoty przychodu za 2017 rok  i kwoty nadpłaty lub niedopłaty podatku z zeznania za 2017 rok.


  Źródło: opracowanie własne PIT.pl, program e-pity 2018

  W kolejnym kroku należy podać kwotę przychodu z dowolnego PIT-11, PIT-8C lub PIT-40A/11A, a nawet PIT-R za 2018 rok.


  Źródło: opracowanie własne PIT.pl, program e-pity 2018

  Później następuje standardowe pytanie o formę rozliczenia – indywidualną czy wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.


  Źródło: opracowanie własne PIT.pl, program e-pity 2018

  Po bezpiecznym wczytaniu danych z usługi Twój e-PIT można przystąpić do sprawdzenia wszystkich przychodów (czy do KAS dotarły wszystkie PIT-11 i PIT-8C, których spodziewa się podatnik) oraz kosztów uzyskania przychodów. Wszystkie dane można korygować (np. uzupełnić o braki lub wprowadzić wyższe koszty autorskie lub odliczenie na imienne bilety okresowe związane z wyższymi kosztami dojazdu do pracy).

  Dlaczego warto sprawdzić ulgi i odliczenia w PIT?

  2019 r. to pierwszy rok funkcjonowania usługi MF Twój e-PIT i system KAS nie jest jeszcze w pełni powiązany z rejestrem PESEL, dlatego ulgę prorodzinną na dzieci urodzone w 2018 roku podatnik musi uzupełnić samodzielnie, gdyż w tym roku po raz pierwszy będzie korzystał z ulgi na to konkretne dziecko. A KAS nie posiada takich danych, gdyż bazuje tylko na informacjach o uldze prorodzinnej na dzieci starsze, na które było już dokonywane odliczenie w poprzednich latach.

  Również ulgę na dziecko, które ukończyło 18 lat, a nadal się uczy – podatnik musi wpisać samodzielnie do PIT, gdyż fiskus nie dysponuje danymi na temat tego, czy pełnoletnie dziecko kontynuuje naukę.

  Także podatnicy, których zaliczki na podatek nie pokrywają całej kwoty ulgi prorodzinnej, powinni sami podać sumę opłaconych składek ZUS, aby otrzymać pełny zwrot podatku. Tak radzi Ministerstwo Finansów. W programie e-pity ulga naliczy się automatycznie.

  Również podatnicy korzystający z ulgi rehabilitacyjnej, a odpisujący faktury za leki powinni samodzielnie uwzględnić tą ulgę w PIT. Nie inaczej będzie z fakturami za korzystanie z łącza internetowego, jeśli chcemy skorzystać z ulgi na Internet.

  Zgodnie ze starą zasadą „ufaj, ale sprawdzaj” warto przejrzeć rozliczenie przygotowane w ramach usługi Twój e-PIT i poszukać opcji zmniejszenia podatku do zapłaty lub powiększenia przysługującego zwrotu nadpłaty podatku np. poprzez wspólne rozliczenie z małżonkiem – a pamiętajmy, że Twój e-PIT przygotowano w formie rozliczeń indywidualnych.

  Wyślij PIT przez Internet, a zwrot podatku otrzymasz szybciej

  Elektroniczne przekazanie PIT za 2018 rok do urzędu skarbowego skraca okres oczekiwania na zwrot podatku do maksymalnie 45 dni. To dwa razy krócej niż ustawowe 90 dni, które ma fiskus w przypadku rozliczenia rocznego w tradycyjnej papierowej formie.

  W usłudze MF czekają tylko PIT-37 lub PIT-38. Nie rozliczy się tam przedsiębiorca ani osoba zarabiająca za granicą

  Przypominamy, że do 30 kwietnia br. należy rozliczyć zeznania PIT-36 (osoby prowadzące działalność gospodarczą), PIT-36L (podatek liniowy), PIT-37 (dochody z pracy) oraz PIT-38 (dochody kapitałowe)PIT-39 (sprzedaż, zbycie nieruchomości). W programie e-pity rozliczysz każde z tych zeznań.

  Natomiast w usłudze MF Twój e-PIT w pierwszym roku jej funkcjonowania przygotowano tylko dwa typy rozliczeń: PIT-37 dla osób fizycznych i PIT-38 na podstawie danych z PIT-8C.

  Przedsiębiorcy rozliczający się na formularzach PIT-36 lub PIT-36L nie skorzystają z udogodnień MF i nadal muszą sami przygotować swój PIT. Również osoby, które uzyskały dochody zagraniczne w 2018 roku, muszą samodzielnie wypełnić PIT-36 i załącznik PIT/ZG.

  Rozliczenie roczneWspólne rozliczenie PITUlga rehabilitacyjnaUlga na dzieciPIT-37Podatek PIT