Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Niewykorzystana ulga na dzieci. Twój e-PIT nie zadziała sam - zmusi do podania składek ZUS

Piotr Szulczewski

Podatnicy, którzy nie wykorzystali w całości ulgi na dzieci nie mogą czuć się bezpiecznie zostawiając w pełni rozliczenie podatkowe usłudze Twój e-PIT. Jeśli chcą, by kwota z niewykorzystanej ulgi trafiła na ich rachunek bankowy, muszą wykazać, jakiej wysokości składki ZUS rozliczane są w deklaracjach podatkowych. Dopiero po takiej operacji zwrot zostanie naniesiony na rozliczenie podatkowe.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2021.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Ministerstwo Finansów w pytaniach i odpowiedziach dotyczących usługi Twój e-PIT informuje w jaki sposób w usłudze Twój e-PIT podatnik może otrzymać zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci w przypadku gdy kwota ulgi jest większa od należnego od podatnika podatku?

Odpowiedź jednoznacznie sugeruje samodzielne wypełnienie deklaracji. Pozostawienie deklaracji bez działania podatnika spowoduje, że zwrot nie zostanie przekazany na rzecz podatnika. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, aby otrzymać taki zwrot w ramach usługi Twój e-PIT podatnik musi skorzystać z funkcjonalności „dodaj zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci” dostępnej w części „Twoje ulgi i odliczenia”, jako informacja dotycząca ulgi na dziecko.

Po użyciu przycisku „dodaj zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci” system wyświetli dodatkowy ekran. Podatnik samodzielnie wypełnia pole „Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (poz. 116 z PIT-37)” wówczas pozycja „Dodatkowa kwota do zwrotu z ulgi na dzieci (poz. 120 z PIT-37)” zostanie wypełniona automatycznie. Zatwierdzenie wprowadzonych danych spowoduje wyświetlenie informacji o wysokości kwoty dodatkowego zwrotu z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci i uwzględnienie jej w zeznaniu. Aby zeznanie zostało złożone należy je zaakceptować.

Zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci tylko do wysokości składek

Kwota stanowiąca różnicę między ulgą na dziecko a kwotą odliczoną od podatku nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegających odliczeniu, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu z pozarolniczej działalności gospodarczej (PIT-36L) lub działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-36L) lub na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-28).

Innymi słowy, podatnik samodzielnie musi zadbać o wskazanie kwoty limitu składki ZUS, do wysokości której zwrot niewykorzystanej ulgi zostanie mu udzielony.

Ulga na dzieciRozliczenie roczneWspólne rozliczenie PIT