ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

Kalkulator wynagrodzeń netto i brutto


Kalkulator płac oblicza wynagrodzenie netto i brutto zarówno z tytułu umowy o pracę jak i umów cywilnoprawnych tj. umowa zlecenie, czy umowa o dzieło na podstawie wskazanego wynagrodzenia brutto bądź wynagrodzenia netto.

 

Chcesz obliczyć wyskość swojego podatku należnego za 2017 rok?
Zrób to od razu w bezpłatnym programie e-pity 2017
POBIERZ PROGRAM lub uruchom online

 

Kalkulator umożliwia szybkie wyliczenie rocznego wynagrodzenia z wyszczególnieniem wszystkich składników płacy w poszczególnych miesiącach. W wynikach wyliczeń wskazuje składki na ubezpieczenie zdrowotne (NFZ) oraz składki społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) pracownika, zaliczkę na podatek PIT oraz całkowity koszt wynagrodzenia po stronie pracodawcy.

 

Prezydent skierował do TK ustawę o likwidacji górnego limitu składek ZUS : 5 stycznia br. do Trybunału Konstytucyjnego trafił wniosek Prezydenta RP o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. znoszącej od 2019 roku górny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla najlepiej zarabiających.

Pojawiała się szansa na rozszerzenie grup zawodowych korzystających z 50 proc. kosztów uzyskania przychodów

Przelicz zarobki brutto i netto.

? Stawki składek do ZUS i podatku dochodowego ulegają częstym zmianom. Wpływa to na wysokość pensji netto i całkowitego kosztu pracodawcy. Wybierz rok, dla którego chcesz obliczyć wynagrodzenie.
? Wybierz kwotę brutto lub netto. Kwota netto to pensja wypłacana pracownikowi „na rękę”. Brutto to wynagrodzenie zawierające podatek, składki do ZUS i ubezpieczenie zdrowotne.
? Wprowadzona wartość zostanie przypisana do wszystkich miesięcy w roku. Aby zaktualizować wynagrodzenie dla poszczególnych miesięcy zmień odpowiednie wartości w tabeli poniżej.
 zł
 zł
 zł
? Pracownikowi zatrudnionemu poza miejscem zamieszkania (w innym mieście) przysługuje wyższa kwota kosztów uzyskania przychodu - 139,06 zł miesięcznie. Jeżeli zakład pracy znajduje się w tym samym mieście/wsi to koszty uzyskania przychodu wynoszą 111,25 zł miesięcznie.
? Jest to kwota 46,33 zł (rocznie wynosi ona 556,02 zł) przysługująca do odliczenia od zaliczek za każdy miesiąc, za który wypłacane jest wynagrodzenie.
? Przy przekroczeniu progu podatkowego, do poboru zaliczki według 32% stawki nie dojdzie, jeżeli pracownik złoży płatnikowi oświadczenie wymienione w art. 32 ust. 1a pkt 2 updof.
? Składki te są obowiązkowe. Składki te wynoszą: emerytalna 19,52% (połowę z tego finansuje pracodawca, połowę pracownik z kwoty brutto), rentowa - 6% (z tego 4,5% ponosi pracodawca, a 1,5% - pracownik z kwoty brutto). Składkę tę oblicza się od wyngrodzenia brutto. Jeżeli dochodzi do zbiegu tytułów ubezpieczenia (wiele umów) składki można opłacać dobrowolnie. Dodatkowo, składek tych nie muszą opłacać osoby będące uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat.
? Składki te z umowy o dzieło opłaca się dobrowolnie. Wynoszą one: emerytalna 19,52% (połowę z tego finansuje pracodawca, połowę pracownik z kwoty brutto), rentowa - 6% (z tego 4,5% ponosi pracodawca, a 1,5% - pracownik z kwoty brutto). Składkę tę oblicza się od wyngrodzenia brutto.
? Składka ta jest dobrowolna. Wynosi ona 2,45% wynagrodzenia brutto. Składka w całości obciąża wynagrodzenie brutto (obniża wypłacaną wartość wynagrodzenia). Opłacanie dobrowolnie składki wymaga zgłoszenia do ZUS. W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, jest ona podstawą ubiegania się o zasiłek chorobowy.
? Składka ta jest dobrowolna. Wynosi ona 2,45% wynagrodzenia brutto. Składka w całości obciąża wynagrodzenie brutto (obniża wypłacaną wartość wynagrodzenia). Opłacanie dobrowolnie składki wymaga zgłoszenia do ZUS. W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, jest ona podstawą ubiegania się o zasiłek chorobowy.
? Składka jest obowiązkowa. Wynosi ona 9% podstawy jej ustalenia, którą jest kwota przychodu, po odjęciu od niego naliczonych składek emerytalnych, rentowych i chorobowych. Składkę tę opłaca się z każdego tytułu zatrudnienia również w przypadku zbiegu tytułów ubezpieczenia. Wyjątkowo składki tej nie muszą opłacać osoby będące uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat.
? Składka jest dobrowolna. Wynosi ona 9% podstawy jej ustalenia, stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu wynagrodzeniu.
? Do wynagrodzenia pracownika można stosować 50% koszty uzyskania przychodów, jeśli jego praca stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Jednak konieczne postanowienia muszą być zawarte w umowie z pracodawcą. Podwyższone koszty mogą dotyczyć tylko części lub całości wynagrodzenia.

Składki oraz koszty pracodawcy

Mies.
Brutto
emeryt.
rent.
chor.
zdrow.
Składki pracownika
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zaliczka
Netto
emeryt.
rent.
FP
FGŚP
Składki pracodawcy
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Koszt *
Styczeń
0,00
0,00
0,00
0,00
Luty
0,00
0,00
0,00
0,00
Marzec
0,00
0,00
0,00
0,00
Kwiecień
0,00
0,00
0,00
0,00
Maj
0,00
0,00
0,00
0,00
Czerwiec
0,00
0,00
0,00
0,00
Lipiec
0,00
0,00
0,00
0,00
Sierpień
0,00
0,00
0,00
0,00
Wrzesień
0,00
0,00
0,00
0,00
Paździenik
0,00
0,00
0,00
0,00
Listopad
0,00
0,00
0,00
0,00
Grudzień
0,00
0,00
0,00
0,00
Suma
0,00
0,00
0,00
0,00

Wprowadziłeś zmiany, które mają wpływ na wynik obliczeń.
Aby zaktualizować tabelę kliknij

Wprowadziłeś zmiany, które mają wpływ na wynik obliczeń.
Aby zaktualizować tabelę kliknij

Wprowadziłeś zmiany, które mają wpływ na wynik obliczeń.
Aby zaktualizować tabelę kliknij

* Podany w kalkulatorze całkowity koszt zatrudnienia oprócz szczegółowo wyliczonych składek zawiera również składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,80% podstawy jej ustalenia. Mimo że składka nie jest widoczna, kalkulator uwzględnia tę składkę, a wyliczenie całkowitego kosztu zatrudnienia obejmuje jej wartość.

 


Komentarze

Autor: Tomasz (15-04-2018 12:33:48)
Temat: Bledne wyliczenie
Witam, odnosze wrażenie iż kalkulator działa błednie. Wpisując kwote brutto 9 191,00 wylicza iż pozostajemy wciaz w pierwszym progu podatkowym. Przy wypełnianiu pitu zamiast podatku w wysokosci...pokaż całą treść
Witam, odnosze wrażenie iż kalkulator działa błednie. Wpisując kwote brutto 9 191,00 wylicza iż pozostajemy wciaz w pierwszym progu podatkowym. Przy wypełnianiu pitu zamiast podatku w wysokosci 8923pln wylicza podatek dochodowy w wysokosci 10056pln czyli juz drugi prób podatkowy, dochód po odliczeniach okolo 92907 zatem powyzej 85tys bruttozwiń
Autor: RKBP (07-04-2018 08:47:36)
Temat: Błędy w zaokrągleniach
Kalkulator PIT wyliczył oczywiście NETTO jak w temacie o grosz różnicy, czyli 384,78 a nie jak wcześniej omyłkowo zrobiłem literówkę 387,78, a poprawnie powinno być poprawnie jak...pokaż całą treść
Kalkulator PIT wyliczył oczywiście NETTO jak w temacie o grosz różnicy, czyli 384,78 a nie jak wcześniej omyłkowo zrobiłem literówkę 387,78, a poprawnie powinno być poprawnie jak już pisałem 384,77zwiń
Autor: RKBP (07-04-2018 08:41:13)
Temat: Błędy w zaokrągleniach
Kwota NETTO nie jest wyliczana jako różnica BRUTTO minus JUŻ WYLICZONE poszczególne składniki i podatek, tylko w inny sposób, powodując różnice groszowe. np. 450 BRUTTO - 43,92...pokaż całą treść
Kwota NETTO nie jest wyliczana jako różnica BRUTTO minus JUŻ WYLICZONE poszczególne składniki i podatek, tylko w inny sposób, powodując różnice groszowe. np. 450 BRUTTO - 43,92 (em) - 6,75 (ren) - 11,03 (chor) - 3,53 (zdr) = 384,77 a kalkulator PIT wyliczył 387,78 !zwiń
Autor: Zdzisiek (01-03-2018 17:14:42)
Temat: kalkulator wynagrodzenia to jeszcze nie PIT 11
Przedstawiony kalkulator wynagrodzenia nie zawiera informacji o kosztach uzyskania przychodu oraz podstawy obliczenia podatku. Zdarzają się sytuacje , że płatnik składek nie sporządzi PIT 11 i nie...pokaż całą treść
Przedstawiony kalkulator wynagrodzenia nie zawiera informacji o kosztach uzyskania przychodu oraz podstawy obliczenia podatku. Zdarzają się sytuacje , że płatnik składek nie sporządzi PIT 11 i nie prześle je podatnikowi. Dlatego taki kalkulator wynagrodzenia na końcu powinien pokazywać jakie są pozycje do wpisania do PIT 11, bo na tej podstawie osoba która go nie otrzymała może mimo to sporządzić zeznanie roczne. Zgodnie z przepisami brak PIT 11 nie zwalnia podatnika od złożenia zeznania. Powiadamiając US podatnik powinien przedstawić swoje wyliczenia w oparciu o posiadane dowody np. wpływy netto na rachunek bankowy od tego pracodawcy. Powyższe dane nie są do końca pomocne. Stąd w podsumowaniu powinno być pokazane dane do PIT 11 w oparciu o kalkulator netto wynagrodzeniazwiń
Autor: Dawid (18-01-2018 20:48:58)
Temat: Zaliczka
Co oznacza zakładka zaliczka?
Autor: Ola (28-07-2017 10:58:58)
Temat: Wynagrodzenia
Jak obliczyć jebeluszowke bez składek społecznych gdy kwota jest 2100...pokaż całą treść
Jak obliczyć jebeluszowke bez składek społecznych gdy kwota jest 2100 zwiń
Autor: Krzysztof (22-06-2017 13:24:40)
Temat: Przełącznik netto/brutto
Witam! Wydaje mi się, że przestał działać przełącznik brutto/ netto (pole: Licz dla kwot). Proszę o sprawdzenie.
Autor: admin (23-05-2017 12:07:08)
Temat: kalkulator działa prawidłowo
Kalkulator jest poprawny - zmiana nie nastąpiła w zakresie poboru zaliczek na podatek, tylko w zakresie kwoty wolnej od podatku rozliczanej dopiero na koniec roku
Autor: Michał (22-05-2017 16:48:08)
Temat: Kwota Wolna
Witam, zauważyłem, że kalkulator całoroczny nie uwzględnia zmienność kwoty wolnej od podatku, według zmian w 2017 roku. Pozdrawiam, Michał
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz