Wskaźniki

 

Pomoc eksperta

ZUS


Składki ZUS przedsiębiorców w 2014 roku

 

Poniższe kwoty obliczone zostały na podstawie obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 2013 poz. 1028).

 

Podstawa wymiaru Składki ZUS
za styczeń - grudzień 2014
Społ. Zdrow. F. Pr. Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2 Konto 73..3
za okres 661,92 zł 716,99 zł 270,40 zł 55,07 zł
01-12.2014 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer. Rent. Chor. Wyp.
2247,60 zł 3004,48 zł 2247,60 zł 438,73 zł 179,81 zł 55,07 zł 43,38 zł 270,40 zł 55,07 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,93%

 

987,39 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)

1042,46 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

33,71 zł - Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP

 

 

Składki ZUS przedsiębiorców w 2015 roku


Prognozowane przeciętne wynagrodzenie zawarte w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok ma wynieść 3959 zł. Podstawę wymiaru składek ZUS stanowi 60% wspomnianej kwoty a wiec 2375,40 zł. Szczegółowy wykaz składek ZUS jakie będą obowiązywały w 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

 

Podstawa wymiaru Składki ZUS
za styczeń - grudzień 2015
Społ. Zdrow. F. Pr. Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2 Konto 73..3
za okres 699,56 zł 757,76 zł *dane dostępne w styczniu 58,20 zł
01-12.2015 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer. Rent. Chor. Wyp.
2375,40 zł *dane dostępne w styczniu 2375,40 zł 463,68 zł 190,03 zł 58,20 zł 45,85 zł *dane dostępne w styczniu 58,20 zł

 

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,93%

* dane dotyczące wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne będą dostępne w styczniu


35,63 zł - Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP

 

UWAGA!! Kwoty obliczone zostały na podstawie prognozy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, wskazanej w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok. Zgodnie z procedurą ustalania minimalnej podstawy składek ubezpieczeniowych kwota ta powinna zostać ogłoszona w obwieszczeniu Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej ,,Monitor Polski" do końca 2014 roku. W związku z powyższym należy śledzić, czy prognozowana kwota przeciętnego wynagrodzenia nie ulegnie zmianie.

 

Płatności składek ZUS przypadają:

 • 5 dnia następnego miesiąca dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,
 • 10 dnia następnego miesiąca dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie (dla samozatrudnionych),
 • do 15 dnia następnego miesiąca  dla pozostałych płatników, w tym dla osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych opłacających składki za inne osoby (pracowników) oraz dla osób prawnych.

Kto nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie oraz kto nie dopełnia obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych w przewidzianym terminie, podlega karze grzywny do 5'000 złotych.

Podstawa prawna

 

 • Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
  (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
  (Dz. U. z 2003r., Nr 45, poz. 391 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  (Dz. U. z 2004r., Nr 99, poz.1001)

 

Prowadź firmę w wygodny sposób
Postaw na program, który dostosowujesz do siebie
Dobierz swój własny zestaw modułów

Korzystaj aż 60 DNI ZA DARMO >>


Komentarze

Autor: Jurko (17-09-2014 16:43:08)
Temat: Skąd takie wysokiem stawki ?
Widzisz, w Anglii (a ściślej w całym UK) ubezpieczyciel nie buduje sobie pałaców , siedzib, godnych dworów królewski9ch. Poza tym, jak któś słusznie zauważyl, władza kosztuje. W...pokaż całą treść
Widzisz, w Anglii (a ściślej w całym UK) ubezpieczyciel nie buduje sobie pałaców , siedzib, godnych dworów królewski9ch. Poza tym, jak któś słusznie zauważyl, władza kosztuje. W czasie każdego posiedzenia sejmu dyżurują lekarze , dyżuruje sanitarka... Uwaga o tym, że to opozycja kosztuje, to uwaga chorego z nienawiści. Tych też trzeba w końcu leczyć (zawały, apopleksje), a to też kosztuje. U nas przy prawie najniższym godzinowym wynagrodzeniu w Europie, płacimy NAJWYŻSZE składki ubezpieczeniowe, mając (jak dzisiejsz prasa donosi) \"zagwarantowaną\" w pewnym przypadku operacje 2033 r. Wtedu pacjentka będzie miała 82 lata. miłego dnia trzeżwo myślącym. zwiń
Autor: Jurko (17-09-2014 16:42:07)
Temat: Skąd takie wysokiem stawki ?
Widzisz, w Anglii (a ściślej w całym UK) ubezpieczyciel nie buduje sobie pałaców , siedzib, godnych dworów królewski9ch. Poza tym, jak któś słusznie zauważyl, władza kosztuje. W...pokaż całą treść
Widzisz, w Anglii (a ściślej w całym UK) ubezpieczyciel nie buduje sobie pałaców , siedzib, godnych dworów królewski9ch. Poza tym, jak któś słusznie zauważyl, władza kosztuje. W czasie każdego posiedzenia sejmu dyżurują lekarze , dyżuruje sanitarka... Uwaga o tym, że to opozycja kosztuje, to uwaga chorego z nienawiści. Tych też trzeba w końcu leczyć (zawały, apopleksje), a to też kosztuje. U nas przy prawie najniższym godzinowym wynagrodzeniu w Europie, płacimy NAJWYŻSZE składki ubezpieczeniowe, mając (jak dzisiejsz prasa donosi) "zagwarantowaną" w pewnym przypadku operacje 2033 r. Wtedu pacjentka będzie miała 82 lata. miłego dnia trzeżwo myślącym. zwiń
Autor: gość (18-07-2014 15:00:14)
Temat: do "do łukasza"
tak się składa, że to nie ukochany przywódca baluje po szpitalach, a twój ukochany prezePiSik - a to rekę sobie stłucze, a to przeziębiomny, a to (bez...pokaż całą treść
tak się składa, że to nie ukochany przywódca baluje po szpitalach, a twój ukochany prezePiSik - a to rekę sobie stłucze, a to przeziębiomny, a to (bez przerwy diarrhea). Na leczenie mamuśki też trochę poszło (bynajmniej nie z jego kieszeni) . A ja na tego wolskiego osobnika, który w życiu nie shańbił się ucxzciwa pracą (Tusk przynajmniej kominy malował) płacić nie zamierzamzwiń
Autor: gość (09-07-2014 10:38:03)
Temat: do Łukasza
Dla krewnych i znajomych królika oraz dla samych królików - ukochanych przywódców jest specjalne leczenie, a to kosztuje, więc płaćmy i nie narzekajmy. I jeszcze jedno teraz...pokaż całą treść
Dla krewnych i znajomych królika oraz dla samych królików - ukochanych przywódców jest specjalne leczenie, a to kosztuje, więc płaćmy i nie narzekajmy. I jeszcze jedno teraz nikt z znanych mi osób nie przyznaje się, że głosował na PO...............zwiń
Autor: nkem (30-06-2014 11:09:23)
Temat: Zus Bankrutem
Przyjdzie dzień, że Zus padnie a z nim nasze Państwo (które podobno już nie istnieje wg. Ministra Sienkiewicza) oby jak najszybciej.j
Autor: Łukasz (17-06-2014 09:07:52)
Temat: Skąd takie wysokie stawki
Czy nie może być połączony fundusz rentowy i emerytalny jako jedno. Taka jak zagranicą np w belgi gdzie składka wynosi 50 euro w angli 17 funtów to...pokaż całą treść
Czy nie może być połączony fundusz rentowy i emerytalny jako jedno. Taka jak zagranicą np w belgi gdzie składka wynosi 50 euro w angli 17 funtów to u nas powinno być max 100zł a nie 600zł i jeszcze 270zł na służbe NIE zdrowia.zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj