Pobierz e-pity 2022

Podatek PCC-3 - wszystko co musisz wiedzieć w 2021

Odpłatna renta - Czynności cywilne PCC - Podatki w praktyce

Przez umowę renty jedna ze stron zobowiązuje się względem drugiej do określonych świadczeń okresowych w pieniądzu lub w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegała wyłącznie renta odpłatna (czyli musiało wystąpić świadczenie wzajemne) ...

Odpłatna renta - Czynności cywilne PCC - Podatki w praktyce

Czynności cywilne PCC podatek w praktyce

Czynności cywilnoprawne PCC: Podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczy tylko niektórych czynności pojawiających się w obrocie gospodarczym. Podatek nałożony jest na kilka rodzajów czynności ...

Czynności cywilne PCC podatek w praktyce

Wartość rynkowa - Czynności cywilne PCC - Podatki w praktyce

Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów ...

Wartość rynkowa - Czynności cywilne PCC - Podatki w praktyce

Umowa o dział spadku - Czynności cywilne PCC - Podatki w praktyce

Podatek od czynności cywilnoprawnych opłacić należy również z tytułu zawarcia umowy o dział spadku w części dotyczącej spłat i dopłat po stronie którejś ze stron umowy. Opodatkowaniu podlegają wyłącznie umowy w zakresie przekraczającym dział spadkowy – podstawa opodatkowania to wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego nabytego ponad wartość udziału we współwłasności lub spadku ...

Umowa o dział spadku - Czynności cywilne PCC - Podatki w praktyce