Darowizna

Kontrola podatkowa darczyńcy (udzielającego darowizny) - darowizna

Teoretyczna droga udokumentowania posiadanego majątku pozwoliłaby na złożenie oświadczenia, w którym osoba kontrolowana wskazuje kilkadziesiąt osób od których uzyskała darowizny w kwotach nie powodujących opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Powstaje wówczas pytanie, czy organ kontrolujący może domagać się od przekazującego darowiznę oświadczenia w tym zakresie ...

Darowizna a weksel - darowizna

Wielkość posiadanego przez nas majątku może zaciekawić urząd skarbowy szczególnie w przypadku, gdy nie posiadamy źródeł utrzymania ...

Prezenty - darowizna - podatki w praktyce

Zaręczyny, ślub, komunia, 18 - te urodziny, ukończenie studiów czy też zaliczenie egzaminów zawodowych mogą być okazją, przy której otrzymać można od bliskich prezenty znacznej wartości ...

Podatek od darowizny - darowizna - podatki w praktyce

Podatek należy obliczyć w przypadku gdy: Miejsce opodatkowania znajduje się w Polsce oraz osoby podlegają opodatkowaniu tym podatkiem, Nie korzystamy z ulgi nielimitowanej, Nie korzystamy z innych zwolnień z podatku od darowizn, Wysokość darowizny przekracza progi nie podlegające opodatkowaniu ...

Ulga nielimitowana - darowizna - podatki w praktyce

Ulga możliwa jest wyłącznie w przypadku dopełnienia odpowiednich formalności, w szczególności: terminowego zadeklarowania czynności, złożenia odpowiedniej deklaracji podatkowej, dokonania czynności w odpowiedniej formie ...

Wartość darowizny - darowizna - podatki w praktyce

W deklaracji podatkowej składanej w związku z otrzymaną darowizną, podatnik sam określa jej wartość. Podstawą ustalenia, jaką wysokość podatku należy zapłacić jest cena rynkowa przedmiotu darowizny z dnia powstania obowiązku podatkowego (w przypadku darowizny pieniężnej będzie to po prostu wartość dokonanej darowizny) ...

Ulga mieszkaniowa - darowizna - podatki w praktyce

Podatku od spadków i darowizn nie zapłacą osoby, które nabywają własność lub współwłasność budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub udział w tym prawie albo prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takim prawie ...