Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Kontrola podatkowa darczyńcy (udzielającego darowizny) - darowizna

16.07.2013 10:00 (aktualizacja: )

Darowizna

Kontrola podatkowa darczyńcy (udzielającego darowizny)

Teoretyczna droga udokumentowania posiadanego majątku pozwoliłaby na złożenie oświadczenia, w którym osoba kontrolowana wskazuje kilkadziesiąt osób od których uzyskała darowizny w kwotach nie powodujących opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Powstaje wówczas pytanie, czy organ kontrolujący może domagać się od przekazującego darowiznę oświadczenia w tym zakresie.

Skąd miałem pieniądze?

Matka Iza

9637 zł

Ojciec Bernard

9637 zł

Babcia Irenka

9637 zł

Dziadek Stasio

9637 zł

Brat Maciuś

9637 zł

Siostra Ola

9637 zł

Wujek Zbyszek

4902 zł

Wujek Janek

4902 zł

Ciocia Krysia

4902 zł

Ciocia Hala

4902 zł

Ciocia Basia

4902 zł

Ciocia Miłka

4902 zł

łącznie

92136 zł

W ramach prowadzonego postępowania druga strona czynności może zostać przesłuchana w charakterze świadka na okoliczność otrzymania przez kontrolowanego określonej darowizny.

Nikt nie ma prawa odmówić:

  • zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonka strony, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa strony oraz powinowatych pierwszego stopnia, jak również osób pozostających ze stroną w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Prawo odmowy zeznań trwa także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.
  • odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub jego bliskich wymienionych powyżej na odpowiedzialność karną, karną skarbową albo spowodować naruszenie obowiązku zachowania ustawowo chronionej tajemnicy zawodowej.

Organ skarbowy ma oczywiście prawo wszcząć kontrolę również na okoliczność zarobienia przez darczyńcę przekazanej kwoty, niemniej nie powinno stanowić znacznego problemu udokumentowanie 5-9 tys. zł oszczędności. Co jednak istotne, darowizna powinna zostać faktycznie przekazana; oznacza to, że brak jakiegokolwiek uszczerbku na mieniu przekazującego darowiznę może wzbudzić podejrzenia, czy miała ona w ogóle miejsce.