Kontrola i kary

Protokół pokontrolny - Kontrola i kary

Czytam protokół: Każdy protokół kontroli czy decyzja podatkowa jest formułowana w sposób indywidualny, można jednak wskazać pewne czynności sprawdzające, które każdy podatnik powinien wykonać, chcąc zaskarżyć ten wynik kontroli czy decyzję ...

eKontrola - Kontrola i kary - System podatkowy

Zakres kontroli 2006: Ministerstwo Finansów ogłosiło Zakres Obszarów Kontroli Podatkowej na 2006r. Sprawdź, czy zostaniesz skontrolowany. Po analizie dokumentu opracowanego przez Ministerstwo Finansów zespół PIT.pl przygotował listę podatników szczególnie narażonych na kontrolę podatkową w roku 2006....

Kontrole ZUS - Kontrola i kary - System podatkowy

Pan Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy ZUS, wyjaśnia w wywiadzie udzielonym PIT.pl u kogo i z jakiego powodu mogą pojawić się kontrolerzy ZUS. Sprawdź, czy i Ty jesteś na tej liście...

Kontrola podatników - System podatkowy

Rozliczenie i zapłata podatków podlega stałej kontroli organów skarbowych. To właśnie one mają możliwość sprawdzać, czy zadeklarowane kwoty pozostają zgodne z faktycznie przeprowadzanymi czynnościami. Kontrola podatkowa przybiera z reguły trzy formy. Każda z nich objęta jest inną procedurą, a w konsekwencji organy przeprowadzające kontrolę mają inne uprawnienia ...