Pobierz e-pity 2022

Kontrola i kary

Kto może być ukarany za firmowe uchybienia skarbowe?

Nie oznacza to, że nikt nie odpowiada za nadużycia podatkowe popełnione przez firmę, np. oszustwa, nieodprowadzenie podatków, nierzetelne prowadzenie ksiąg czy wyłudzenie zwrotu VAT. W takiej sytuacji odpowiedzialność ponosi osoba zajmująca się sprawami gospodarczymi danego podmiotu ...

Kto może być ukarany za firmowe uchybienia skarbowe?

ISO 37002, czyli nowe wytyczne o sygnalistach

Od 17 grudnia 2021 r. częściowo zaczęły obowiązywać przepisy unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów. Sygnalista to demaskator, osoba, która bez żadnych konsekwencji prawnych, zgłasza i nagłaśnia nieprawidłowości, naruszenia przepisów czy korupcję w firmie, w której pracuje. Z angielskiego whistleblower to dosłownie „człowiek dmuchający w gwizdek” ...

ISO 37002, czyli nowe wytyczne o sygnalistach

Pandemia COVID a kary umowne za opóźnienia

Pandemia COVID-19 nie pozostaje bez wpływu na prowadzenie działalności gospodarczej. Zdarza się, że ze względu na ograniczenia związane z pandemią przedsiębiorcy nie zdążą na czas wykonać świadczeń, do których się zobowiązali. W takich przypadkach umowy często przewidują kary umowne za opóźnienia ...

Pandemia COVID a kary umowne za opóźnienia

Nabycie sprawdzające nowym uprawnieniem urzędników skarbowych

Urzędnicy skarbowi będą mogli dokonać nabycia sprawdzającego, aby zweryfikować prawidłowość ewidencjowania przez podatników sprzedaży w kasie rejestrującej. A to wszystko bez wszczynania kontroli podatkowej lub celno-skarbowej. Stwierdzone uchybienia będą karane mandatami karnymi ...

Nabycie sprawdzające nowym uprawnieniem urzędników skarbowych

Termin (nie)wszczęcia postępowania po kontroli

Urząd skarbowy ma zasadniczo pół roku na wszczęcie postępowania podatkowego po kontroli zakończonej stwierdzeniem nieprawidłowości. Termin ten przestaje być wiążący, gdy podatnik złoży ...

Termin (nie)wszczęcia postępowania po kontroli

Kontrola podatników - System podatkowy

Rozliczenie i zapłata podatków podlega stałej kontroli organów skarbowych. To właśnie one mają możliwość sprawdzać, czy zadeklarowane kwoty pozostają zgodne z faktycznie przeprowadzanymi czynnościami. Kontrola podatkowa przybiera z reguły trzy formy. Każda z nich objęta jest inną procedurą, a w konsekwencji organy przeprowadzające kontrolę mają inne uprawnienia ...

Protokół pokontrolny - Kontrola i kary

Czytam protokół: Każdy protokół kontroli czy decyzja podatkowa jest formułowana w sposób indywidualny, można jednak wskazać pewne czynności sprawdzające, które każdy podatnik powinien wykonać, chcąc zaskarżyć ten wynik kontroli czy decyzję ...

eKontrola - Kontrola i kary - System podatkowy

Zakres kontroli 2006: Ministerstwo Finansów ogłosiło Zakres Obszarów Kontroli Podatkowej na 2006r. Sprawdź, czy zostaniesz skontrolowany. Po analizie dokumentu opracowanego przez Ministerstwo Finansów zespół PIT.pl przygotował listę podatników szczególnie narażonych na kontrolę podatkową w roku 2006....

Kontrole ZUS - Kontrola i kary - System podatkowy

Pan Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy ZUS, wyjaśnia w wywiadzie udzielonym PIT.pl u kogo i z jakiego powodu mogą pojawić się kontrolerzy ZUS. Sprawdź, czy i Ty jesteś na tej liście...