Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Kontrole ZUS - Kontrola i kary - System podatkowy

19.07.2006 10:00 (aktualizacja: )

Kontrola i kary

Kontrole ZUS

Pan Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy ZUS, wyjaśnia w wywiadzie udzielonym PIT.pl u kogo i z jakiego powodu mogą pojawić się kontrolerzy ZUS. Sprawdź, czy i Ty jesteś na tej liście.

PIT.pl: Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność po roku 1998, w większości nie spotkali się dotąd z kontrolami merytorycznymi prowadzonymi przez ZUS. Starsi płatnicy pamiętają jednak, że przed reformą systemu ubezpieczeń społecznych ZUS przeprowadzał regularne kontrole płatników, podobnie jak urząd skarbowy czy inspekcja pracy. Czy to prawda?

Przemysław Przybylski: To nieprawda, że po 1998 roku ZUS ograniczył kontrole przedsiębiorców. Badaliśmy i badamy ich przez cały czas. Choć rzeczywiście po wdrożeniu reformy emerytalnej w 1999 r. przez pewien czas kontrole miały inny charakter niż wcześniej. Służyły przede wszystkim weryfikacji danych zgłaszanych przez przedsiębiorców. Powodem było wiele błędów w dokumentacji ubezpieczeniowej przesyłanej do ZUS przez płatników składek. Nasi kontrolerzy koncentrowali się na wyjaśnianiu nieprawidłowości, aby możliwe było dokonanie poprawnych zapisów na indywidualnych kontach naszych klientów.

Przemysław Przybylski rzecznik prasowy ZUSPIT.pl: Czy obecnie ZUS przeprowadza już planowe kontrole u płatników, których rozliczenia z ZUS wydają się podejrzane lub z innego powodu warte sprawdzenia?

Przemysław Przybylski: Poza okresem 1999-2001, kiedy to kontrole miały przede wszystkim charakter doraźny, nasi inspektorzy przeprowadzali i nadal przeprowadzają kontrole planowe. Obejmują one wszystkich płatników i mają na celu wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości związanych z rozliczaniem składek. Sprawdzamy, czy w dokumentacji ubezpieczeniowej nie ma błędów lub pomyłek, które mogłyby utrudniać życie osobom ubezpieczonym. Kontrolujemy też, czy przedsiębiorcy właściwie stosują przepisy nakładające obowiązek ubezpieczenia społecznego wobec swoich pracowników, np. czy odprowadzają składki od przychodów związanych z umowami-zlecenie itp.

Często dopiero w wyniku wizyty inspektorów kontroli ZUS płatnicy dowiadują się o popełnionych przez siebie błędach lub nieprawidłowościach.

Zdarza się także, że kontrolujemy płatników na podstawie informacji od ubezpieczonych, którzy podejrzewają, że ich pracodawca nie wywiązuje się z ustawowych obowiązków, np. nie zgłosił ich do ubezpieczeń, albo nie przekazuje za nich składek. Wówczas przeprowadzamy tzw. kontrolę doraźną, w czasie której sprawdzamy tylko te sprawy, które nam zgłoszono.

PIT.pl: Jakie przyczyny mogą obecnie ściągnąć na głowę płatnika kontrolę ZUS, czy też inaczej - jakie są obecnie najczęstsze przyczyny kontroli merytorycznej rozliczeń płatników z ZUS?

Przemysław Przybylski: Płatników kontrolujemy według planu przygotowywanego na cały rok w oparciu o Centralny Rejestr Płatników Składek, czyli listę wszystkich płatników. Nie wybieramy ich na podstawie „przewinień”,  ale typujemy kolejno przedstawicieli różnych grup płatników, żeby sprawdzić, czy w ich dokumentacji wszystko jest w porządku. Jednak zdarzają się również – jak już wspomniałem – także kontrole doraźne, zgłaszane np. przez ubezpieczonych. Powodem takiej kontroli jest zazwyczaj podejrzenie wystąpienia jakiejś konkretnej nieprawidłowości lub uchybienia przepisom.

ZUS uprawniony jest do kontroli wykonywania przez płatników składek i ubezpieczonych obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych i tylko to możemy badać w dokumentach płatników.

PIT.pl: Podczas wizyt w inspektoratach ZUS zauważyć można sporo broszur i ulotek informacyjnych dotyczących kwestii ubezpieczeniowych u osób zatrudnionych poza gracami kraju. Czy jest to jednorazowa akcja informacyjna, czy też ZUS zamierza prowadzić dłuższą akcję w tym zakresie?

Przemysław Przybylski: Od początku istnienia ZUS ma wpisany w swój statut obowiązek upowszechniania wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych i dostarczania swoim klientom rzetelnej i zrozumiałej informacji na temat ich praw i obowiązków związanych z ubezpieczeniami. Broszurki i informatory dostępne na salach obsługi klientów we wszystkich naszych jednostkach a także na stronach internetowych www.zus.pl są właśnie formą takiej informacji i promocji. Docierają do nas sygnały, że nasi klienci bardzo lubią tę formę i bardzo sobie cenią nasze poradniki. Oczywiście nie zamierzamy z nich rezygnować i planujemy wydawanie kolejnych. Pracujemy też nad darmową gazetą dla naszych klientów, żeby dostęp do informacji był jeszcze łatwiejszy. 

PIT.pl: Dziękujemy za wypowiedź.