Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Darowizna a weksel - darowizna

10.07.2013 10:00 (aktualizacja: )

Darowizna

Darowizna a weksel

Wielkość posiadanego przez nas majątku może zaciekawić urząd skarbowy szczególnie w przypadku, gdy nie posiadamy źródeł utrzymania. W takim przypadku urząd skarbowy rozpoczyna szacowanie przychodów. Wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym przed poniesieniem tych wydatków lub zgromadzeniem mienia, pochodzącym z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.

Weksel jest z reguły określoną formą zabezpieczenia wierzytelności. Może jednak okazać się równie pomocny przy dokumentowaniu posiadanych kwot podatnika. Weksel własny może być bowiem przedmiotem obrotu, tzn. otrzymany weksel można sprzedać (remitent). Ważne jest, że:

  1. Od wystawienia weksla nie trzeba naliczać opłaty skarbowej,
  2. Z tytułu przekazania weksla poniżej jego wartości nie rozlicza się podatku dochodowego; nie ma również podstawy do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Istotne jest, że weksel taki nie może zabezpieczać określonej umowy (np. być formą zabezpieczenia umowy pożyczki), ale ma być zobowiązaniem sam w sobie, tj. na jego podstawie druga strona może dochodzić określonej należności pieniężnej. Weksel musi mieć zatem charakter płatniczy a nie kredytowy (NSA, 10.082011, sygn.. akt II FSK 380/10).

Uwaga!

Jeżeli wystawienie weksla własnego (art. 101 Prawa wekslowego) łączy się z czynnością cywilnoprawną wynikającą z podstawy gospodarczej wystawienia tego weksla, to chociaż samo wystawienie weksla nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu może jednak podlegać pierwotna czynność cywilnoprawna, o ile jest jedną z czynności wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.