Pobierz e-pity 2022

1 procent dla OPP

1,5% podatku na OPP zamiast dotychczasowego 1%

Zmiany w przepisach podatkowych na 2022 r. spowodowały, że podatnicy mają prawo przekazać 1,5% (a nie jak do tej pory 1%) swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Mimo tego, że nowe przepisy podatkowe weszły w życie 1 lipca 2022 r. kwotę 1,5% podatku na rzecz OPP oblicza się od wynagrodzeń uzyskiwanych od początku roku ...

1,5% podatku na OPP zamiast dotychczasowego 1%

Polski Ład: w Senacie poprawki do nowelizacji Polskiego Ładu

Przywrócenie możliwości pełnego rozliczania się osób samotnie wychowujących dzieci; zwiększenie wysokości odpisów na rzecz organizacji pożytku publicznego z 1% do 1,5%; obliczanie podstawy składki zdrowotnej z uwzględnieniem strat z lat ubiegłych i ulgi na złe długi; możliwość wyboru sposobu rozliczania PIT dla każdego podatnika rozliczającego się wg skali podatkowej (zasady z 2021 roku, I lub II półrocza 2022 roku) ...

Polski Ład: w Senacie poprawki do nowelizacji Polskiego Ładu

MF: prowadzimy dialog z OPP w sprawie wyrównania środków z 1%

W związku z przyjęciem przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, Komitet ds. Pożytku Publicznego i Ministerstwo Finansów kontynuują dialog z trzecim sektorem w celu wspólnego wypracowania szczegółowych rozwiązań wyrównującym organizacjom pożytku publicznego wpływy z 1% ...

MF: prowadzimy dialog z OPP w sprawie wyrównania środków z 1%