Zasady księgowości - Księgowość

Zagubienie ksiąg - zasady księgowości

Jak wynika z praktyki Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu, zagubienie ksiąg czy ewidencji księgowych nie zwalnia podatnika z kontroli prawidłowości jego rozliczeń podatkowych.

Księgowość i sprawozdawczość podatkowa i finansowa

Oprócz obowiązków terminowej zapłaty podatków i opłat skarbowych przedsiębiorca zobowiązany jest doprowadzenia właściwej dla siebie formy rachunkowości. Standardową formą księgowości są księgi rachunkowe, niemniej znaczna część podatników korzysta z uproszczeń księgowych ...