Pobierz e-pity 2022

Zasady księgowości - Księgowość

Koszty przy sprzedaży prywatnej nieruchomości

Dokonując sprzedaży nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o pdof przed upływem ustawowych 5 lat od ich nabycia lub wybudowania, osoby fizyczne zasadniczo są zobowiązane do zapłacenia podatku od takiej transakcji, jeżeli nie korzystają z tzw. ulgi mieszkaniowej. Podstawą opodatkowania pdof jest wówczas ...

Koszty przy sprzedaży prywatnej nieruchomości

Zdarzenia po dniu bilansowym

Dzień kończący przyjęty rok obrotowy jest zarazem dniem bilansowym, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki. Jednak pewne sytuacje i zdarzenia, jakie zachodzą pomiędzy tym dniem a dniem sporządzenia, a nawet zatwierdzenia takiego sprawozdania finansowego, mogą ...

Zdarzenia po dniu bilansowym

Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe od 2023 r.

Osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeśli w 2022 r. prowadzą księgę podatkową i osiągną kwotę przychodów równą 9.654.400 zł, muszą od 2023 r. przejść na pełną księgowość. Wiąże się to z obowiązkiem zamknięcia księgi podatkowej i wprowadzenia odpowiednich zapisów do ksiąg rachunkowych ...

Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe od 2023 r.

Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2022 r. (część II)

Roczne sprawozdanie finansowe za dany rok zasadniczo należy zatwierdzić w kolejnym roku. Następnie, w zależności od rodzaju jednostki, trzeba je udostępnić odpowiednim instytucjom. W poniższym harmonogramie przedstawiamy ostateczne terminy wypełniania poszczególnych obowiązków ...

Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2022 r. (część II)

Sposoby na oszczędności firmowe i optymalizacje a księgi rachunkowe

Październik miesiącem oszczędzania. To hasło przyjmuje w tym roku szczególne znaczenie. Wysoka inflacja i problemy z dostępnością niektórych surowców powodują, że ostatni kwartał 2022 r. dla wielu firm może okazać się bardzo ciężki. Aby przygotować się na ten czas, warto ...

Sposoby na oszczędności firmowe i optymalizacje a księgi rachunkowe

Przekazanie dokumentów finansowych do KRS

Obowiązek przekazywania dokumentów finansowych do KRS spoczywa na podmiotach wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzących pełną księgowość, a także SP ZOZ. Tak jak w ubiegłych latach, podstawowym i bezpłatnym sposobem na przekazanie ...

Przekazanie dokumentów finansowych do KRS

Przechowywanie dokumentacji księgowej

Jednostki prowadzące księgi rachunkowe są zobowiązane do przechowywania dokumentacji księgowej za poprzednie lata. Musi ona być przechowywana przez określony czas i w odpowiedni sposób. Dotyczy to dokumentacji rachunkowej zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej ...

Przechowywanie dokumentacji księgowej

Rozliczanie niektórych strat ekonomicznych w podatku dochodowym

Kradzież lub zniszczenie składnika firmowego majątku, niedotrzymanie zobowiązań przez kontrahenta, ekstremalne zjawiska meteorologiczne - okoliczności zarówno niezależne, jak i zawinione przez przedsiębiorców, które stanowią przyczyny ponoszonych w prowadzeniu działalności strat, jest wiele. Skutkiem strat ekonomicznych jest ...

Rozliczanie niektórych strat ekonomicznych w podatku dochodowym

Wydłużenie terminów dotyczących sprawozdań finansowych za 2021 r.

W 2022 r. terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej za 2021 r. zostały wydłużone. Zmieniono je przede wszystkim ze względu na trudną do przewidzenia dynamikę i skutki trwającej pandemii COVID-19, która w dużej części jednostek może powodować problemy z terminowym wykonaniem obowiązków ...

Wydłużenie terminów dotyczących sprawozdań finansowych za 2021 r.