Pobierz e-pity 2022

Prawo do korekty - korekta - Księgowość

Korekta dokumentów ZUS - Prawo do korekty

W przypadku błędnie wypełnionego formularza ZUS podatnik powinien sporządzić formularz prawidłowy i oznaczając go jako korygujący złożyć bez obowiązku precyzowania przyczyn korekty. W formularzu wskazać należy wszystkie prawidłowe informacje co znaczy, że dokument składa się wypełniony w całości, a nie tylko pola modyfikowane. Jako datę sporządzenia dokumentu podaje się datę obecną – czyli datę sporządzenia dokumentu korygującego ...

Korekta dokumentów ZUS - Prawo do korekty