Pobierz e-pity 2022

Intrastat - wszystko o systemie Intrastat

Deklaracja INTRASTAT

Zgłoszenia INTRASTAT i korekty zgłoszenia INTRASTAT dokonuje się w postaci elektronicznej (plik sporządzony zgodnie ze specyfikacją XML) z wykorzystaniem elektronicznego formularza opublikowanego na portalu PUESC, aplikacji [email protected] w aktualnej wersji lub ...

Deklaracja INTRASTAT

Kogo dotyczy - intrastat

INTRASTAT kogo dotyczy, obowiązki, progi asymilacji i specyficzne, jak liczyć o systemie, regulacje prawne, oprogramowanie i ...

Kogo dotyczy - intrastat

Kody INCOTERMS - intrastat

Poprzez INCOTERMS 2020 (International Commercial Terms) rozumieć należy międzynarodowe waruki sprzedaży. Są to obowiązujące w handlu międzynarodowym reguły mające ułatwić handel pomiędzy kontrahentami ...

Kody INCOTERMS - intrastat

Kody państw - intrastat

Kody państw wykorzystywane przy sporządzaniu deklaracji Intrastat. Należy wpisać dwuliterowy kod kraju, zgodnie z wykazem kodów, w którym towar został całkowicie uzyskany lub wyprodukowany ...

Kody państw - intrastat