Deklaracja INTRASTAT

Redakcja PIT.pl

Jak złożyć deklaracje INTRASTAT?

Zgłoszenia INTRASTAT i korekty zgłoszenia INTRASTAT dokonuje się w postaci elektronicznej (plik sporządzony zgodnie ze specyfikacją XML) z wykorzystaniem:

 1. elektronicznego formularza opublikowanego na portalu PUESC,
 2. aplikacji ist@t w aktualnej wersji – link do plików instalacyjnych (zawierających także pliki pomocy i instrukcję sporządzania przy pomocy programu ist@t zgłoszenia INTRASTAT przy wykorzystaniu posiadanego zestawienia obrotów np. w arkuszu Microsoft Excel) dostępny jest na PUESC w zakładce „Katalog e-Usług” → ”e-Intrastat”,
 3.  posiadanej własnej aplikacji umożliwiającej tworzenie elektronicznych zgłoszeń INTRASTAT, zgodnych ze specyfikacją techniczną XML.

Sposób przesłania zgłoszenia został szczegółowo opisany w części VI Instrukcji.

 

Uwaga! Przedstawiamy listę kodów niezbędnych do wypełnienia deklaracji INTRASTAT. Mowa o kodach państw, kodach transakcji, czy kodach środków transportu. Lista aktualnie obowiązujących kodów znajduje się tutaj. 

Jak wypełnić i wysłać deklaracje INTRASTAT

Źródło: shutterstock

 

Terminy dokonywania zgłoszeń

Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy, w którym towary fizycznie opuściły terytorium statystyczne państwa członkowskiego (wywóz) lub zostały wprowadzone na terytorium statystyczne państwa członkowskiego (przywóz). Zgłoszenie za dany okres sprawozdawczy powinno zostać dokonane nie później niż 10 dnia miesiąca następującego po tym okresie. W przypadku, gdy 10 dzień przypada w niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin zgłoszenia upływa pierwszego dnia roboczego następującego po takim dniu.

Możliwe jest również dokonanie częściowych zgłoszeń pod warunkiem, że po zsumowaniu będą one obejmowały cały obrót towarowy za dany okres sprawozdawczy oraz, że ostatnie częściowe zgłoszenie zostanie złożone do 10 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym.

 

Zakres informacyjny zgłoszenia

1) Po przekroczeniu statystycznego progu podstawowego w zgłoszeniu należy podać następujące dane:

 • POLE 1 – Okres sprawozdawczy;
 • POLE 2 – Rodzaj deklaracji;
 • POLE 3 – Kod jednostki –należy wpisać 420000;
 • POLE 4 – Odbiorca - w przypadku zgłoszenia w PRZYWOZIE albo – Nadawca - w przypadku zgłoszenia w WYWOZIE;
 • POLE 5 – Przedstawiciel - w przypadku dokonywania zgłoszenia przez przedstawiciela;
 • POLE 6 – Łączna wartość fakturowa w PLN;
 • POLE 8 – Łączna liczba pozycji;
 • POLE 9 – Numer pozycji;
 • POLE 10 – Opis towaru;
 • POLE 11 – Kod kraju wysyłki - w przypadku zgłoszenia w PRZYWOZIE albo – Kod kraju przeznaczenia - w przypadku zgłoszenia w WYWOZIE;
 • POLE 13 – Kod rodzaju transakcji;
 • POLE 14 – Kod towaru;
 • POLE 16 – Kod kraju pochodzenia – w przypadku zgłoszenia w PRZYWOZIE;
 • POLE 17 – Masa netto (w kg);
 • POLE 18 – Ilość w uzupełniającej jednostce miary;
 • POLE 19 – Wartość fakturowa w PLN;
 • POLE 21 – Wypełniający;
 • POLE 22 – Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie (szczególne przypadki wypełniania pola 22 zostały opisane w CZĘŚCI IV Instrukcji).

UWAGA:Począwszy od zgłoszeń za miesiąc lipiec 2021 r. wprowadzony zostanie wymóg podawania kraju pochodzenia towarów wykazywanych w zgłoszeniach INTRASTAT w PRZYWOZIE i w WYWOZIE. Obowiązek ten w zgłoszeniach za wcześniejsze okresy sprawozdawcze dotyczy wyłącznie zgłoszeń INTRASTAT w PRZYWOZIE. 

 

Całą instrukcję wypełniania i wysyłki deklaracji INTRASTAT, wraz z opisem szczególnych przypadków znajdziesz na stronie PUESC albo tutaj.

Inne podatkiCIT