Deklaracje - intrastat

02.02.2012 10:00 (aktualizacja: )

Intrastat

Gdzie należy składać deklaracje INTRASTAT?

Deklaracje INTRASTAT z informacjami dotyczącymi obrotów towarowych do/z Polski (przywozu i wywozu towarów) z/na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej podmiot zobowiązany jest przekazywać do Izby Celnej w Szczeciniewww.ic-szczecin.pl.

Polska Administracja Celna przyjęła na siebie zadanie gromadzenia, kontroli danych z deklaracji INTRASTAT oraz ich przetwarzania i tworzenia zbioru statystycznego dla Głównego Urzędu Statystycznego w ramach Systemu Obsługi Deklaracji CELINA.

Informacje zawarte w deklaracji INTRASTAT

Numerację i opis poszczególnych pól formularza deklaracji przedstawia poniższa tabela:Pole 1

Okres sprawozdawczy

Pole 2

Rodzaj deklaracji

Pole 3

Kod izby celnej, do której adresowana jest deklaracja INTRASTAT";

Pole 4

Odbiorca - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo Nadawca - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie

Pole 5

Przedstawiciel - w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT przez przedstawiciela

Pole 6

Łączna wartość fakturowa w PLN

Pole 7

Łączna wartość statystyczna w PLN

Pole 8

Łączna liczba pozycji

Pole 9

Numer pozycji

Pole 10

Opis towaru

Pole 11

Kod kraju wysyłki - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo Kod kraju przeznaczenia - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie

Pole 12

Kod warunków dostawy

Pole 13

Kod rodzaju transakcji

Pole 14

Kod towaru

Pole 15

Kod rodzaju transportu

Pole 16

Kod kraju pochodzenia - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie

Pole 17

Masa netto (w kg)

Pole 18

Ilość w uzupełniającej jednostce miary

Pole 19

Wartość fakturowa w PLN

Pole 20

Wartość statystyczna w PLN

Pole 21

Wypełniający

Przy wypełnianiu pól merytorycznych wykorzystywane są m.in. katalogi zawierające następujące informacje:

  • wykaz państw członkowskich Unii Europejskiej
  • alfabetyczny wykaz krajów
  • kody rodzajów transportu
  • kody rodzajów transakcji
  • warunki dostaw wg INCOTERMS 2000
  • Nomenklatura Scalona CN.

Źródło: GUS

  • data utworzenia: 02-02-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015