Kody transportu - intrastat

02.02.2012 10:00 (aktualizacja: )

Intrastat

Kody transportu

Kody rodzajów transportu, wykorzystywane przy sporządzaniu deklaracji Intrastat:

Rodzaj transportu
1 Transport morski
2 Transport kolejowy
3 Transport drogowy
4 Transport lotniczy
5 Przesyłki pocztowe
7 Stałe instalacje przesyłkowe (gazociągi, wodociągi, ropociągi, koleje linowe itp.)
8 Żegluga śródlądowa
9 Własny napęd (towarem jest np. statek czy samolot poruszający się o własnym napędzie)

Źródło: GUS

  • data utworzenia: 02-02-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015