Kody transakcji - intrastat

02.02.2012 10:00 (aktualizacja: )

Intrastat

Kody transakcji

Kody rodzajów transakcji, wykorzystywane przy sporządzaniu deklaracji Intrastat:

Kolumna A Kod
transakcji
Kolumna B

1. Transakcje, z którymi związane jest rzeczywiste lub zamierzone przeniesienie prawa własności z rezydenta na nierezydenta za wynagrodzeniem (pieniężnym lub innym) (z wyjątkiem transakcji wymienionych w ust. 2, 7, 8)

11

1. Bezwarunkowe kupno/sprzedaż

12

2. Dostawy z zamiarem sprzedaży po zatwierdzeniu lub wypróbowaniu, przeznaczone do wysyłki lub dostawy za pośrednictwem agenta komisowego

13

3. Handel barterowy (wynagrodzenie w naturze)

14

4. Leasing finansowy (sprzedaż na raty)(1)

19

9. Inne

2. Zwroty towarów i wymiana towarów nieodpłatnie po zarejestrowaniu pierwszej transakcji.

21

1. Zwrot towarów

22

2. Wymiana zwróconych towarów

23

3. Wymiana (np. w ramach gwarancji) towarów, które nie zostały zwrócone

29

9. Inne

3. Transakcje, z którymi związane jest przeniesienie prawa własności bez rekompensaty finansowej lub innej (np. dostawy humanitarne)

30

4. Operacje w celu przetwarzania(2) w ramach umowy (bez przeniesienia prawa własności na przetwarzającego)

41

1. Towary, które mają wrócić do początkowego kraju wywozu

42

2. Towary, które nie mają wrócić do

początkowego kraju wywozu

5. Operacje następujące po przetwarzaniu w ramach umowy (bez przeniesienia własności na przetwarzającego)

51

1. Towary powracające do początkowego kraju wywozu

52

2. Towary niepowracające do początkowego kraju wywozu

6. Szczególne transakcje kodowane na potrzeby krajowych

60

7. Operacje w ramach wspólnych programów obronnych lub innych międzyrządowych programów produkcyjnych

70

8. Transakcje, z którymi związana jest dostawa materiałów budowlanych i wyposażenia technicznego w ramach umowy budowlanej o generalne wykonawstwo lub w zakresie inżynierii lądowej, dla których nie jest wymagane osobne fakturowanie towarów, natomiast wystawiana jest faktura za całą dostawę objętą umową.

80

9. Inne rodzaje transakcji, których nie można sklasyfikować pod innymi kodami

91

1. Wynajem, wypożyczenie i leasing operacyjny dłuższy niż 24 miesiące

99

9. Inne

(1) Leasing finansowy obejmuje operacje, w których raty leasingu obliczane są w taki sposób, że obejmują całą lub prawie całą wartość towarów. Ryzyko i korzyści związane z własnością przekazywane są korzystającemu. W chwili zakończenia umowy korzystający staje się prawnym właścicielem towarów.

(2) Przetwarzanie to obejmuje operacje (przekształcenie, zbudowanie, montaż, ulepszenie, renowacja...) mające na celu wytworzenie nowego lub rzeczywiście ulepszonego produktu. Niekoniecznie jest to związane ze zmianą klasyfikacji produktu. Przetwarzanie wykonywane na własną rękę przez podmiot dokonujący przetwarzania nie jest objęte niniejszą pozycją i powinno być zarejestrowane w pozycji 1 kolumny A.”.

Źródło: GUS

  • data utworzenia: 02-02-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015