Kody CN - intrastat

Redakcja PIT.pl 02.02.2012 10:00 (aktualizacja: )

Nomenklatura scalona 2022 (kody CN 2022)

Ministerstwo Finansów poinformowało, iż od dnia 1 stycznia 2022 r. w zakresie używanych w zgłoszeniach INTRASTAT kodów towarowych obowiązuje nowa Nomenklatura Scalona. 

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L 385 z 29 października 2021 roku opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1832 z dnia 12 października 2021 r. zmieniające załącznik 1 do Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

 

Uwaga! Przedstawiamy listę kodów niezbędnych do wypełnienia deklaracji INTRASTAT. Mowa o kodach państw, kodach transakcji, czy kodach środków transportu. Lista aktualnie obowiązujących kodów znajduje się tutaj. 

Nomenklatura scalona 2022

Źródło: shutterstock

Tablice korelacyjne pokazujące co zmieni się w Nomenklaturze scalonej CN od 1 stycznia 2022 r. możesz znaleźć na portalu podatki.gov.pl w zakładce Cło.

 

Aktualnie obowiązujące kody znajdują się poniżej:

Źródło: MF 

Inne podatkiCIT