Kody CN - intrastat

02.02.2012 10:00 (aktualizacja: )

Intrastat

Nomenklatura scalona

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż od dnia 1 stycznia 2011 r. w zakresie używanych w zgłoszeniach INTRASTAT kodów towarowych obowiązuje Nomenklatura Scalona, określona w załączniku nr I do rozporządzenia Rady EWG Nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z dnia 7 września 1987 r., str. 1 i n.).

Załącznik ten został ostatnio zmieniony rozporzadzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/705 z dnia 19 kwietnia 2017 roku zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2568/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

<< Kody CN 2017

UWAGA ! Zmiany w obszarze taryfikacji – CN 2014

Poznaj główne zmiany w Nomenklaturze scalonej (CN) (monitory + rozporządzenie CN) wchodzące w życie 1 dniu 1 stycznia 2014 roku ...

<< pobierz biuletyn Ministerstwa Finansów (pdf)

  • data utworzenia: 02-02-2012
  • data modyfikacji: 05-12-2017