Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Polska lepiej niż UE pilnuje szarej strefy online na polskim rynku gier hazardowych?

Redakcja PIT.pl

Szara strefa w Polsce, zarówno w zakładach wzajemnych, jak i w grach kasynowych online, jest poniżej średniej UE. Przychody branży hazardowej w Polsce w 2021 r. wzrosły w porównaniu do 2020 r. o 52,5% (tj. 14,18 mld zł) - pochwaliło się Ministerstwo Finansów.


Źródło: shutterstock.com

Udział szarej strefy online na polskim rynku gier hazardowych online na tle państw UE

Analiza prezentuje kształtowanie się w latach 2016-2021 udziału szarej strefy na polskim rynku gier hazardowych online na tle innych państw Unii Europejskiej. Szacunki zostały oparte w całości na danych niezależnej spółki badającej światowe rynki gier hazardowych H2 Gambling Capital (H2) w zakresie tzw. GGR (kwota stanowiąca różnicę między sumą wpłaconych stawek a sumą wypłaconych wygranych). W poniższej tabeli średnia dla UE została obliczona z pominięciem Luksemburga, gdzie hazard online nie podlega regulacjom oraz Malty i Irlandii, gdzie operatorzy mogą działać legalnie bez lokalnej licencji.

Tabela nr 1

Informacje dotyczące udziałów szarej strefy na rynku w grach hazardowych świadczonych przez internet w Polsce i Unii Europejskiej

Wyszczególnienie (rynek online)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Szara strefa w Polsce ogółem

79,7%

44,4%

34,7%

25,4%

22,8%

17,9%

Średnia UE szarej strefy ogółem*

44,0%

38,8%

35,3%

30,0%

27,4%

25,2%

Szara strefa w Polsce w zakładach wzajemnych

64,3%

20,3%

13,5%

10,3%

9,4%

8,2%

Średnia UE szarej strefy w zakładach wzajemnych*

41,2%

36,0%

33,2%

29,6%

27,9%

27,9%

Szara strefa w Polsce w grach kasynowych

100,0%

100,0%

98,8%

68,9%

54,0%

37,7%

Średnia UE szarej strefy w grach kasynowych*

69,9%

61,1%

58,2%

48,7%

44,6%

40,0%


*średnia dla UE została obliczona z pominięciem Luksemburga, gdzie hazard online nie podlega regulacjom oraz Malty i Irlandii, gdzie operatorzy mogą działać legalnie bez lokalnej licencji. Obliczenia MF w oparciu o dane H2 Gambling Capital, 8.03.2022 r.

Przedstawione dane potwierdzają, że funkcjonujące ramy prawne w zakresie regulacji rynku gier hazardowych, a także instrumenty wprowadzone nowelizacją ustawy o grach hazardowych, znacząco wpłynęły na zmniejszanie udziału szarej strefy w grach świadczonych przez internet. W konsekwencji nastąpiło przekierowanie graczy z szarej strefy do legalnych operatorów.

Dane w tabeli nr 1 pokazują, że w Polsce w latach 2016-2021 obserwuje się kontynuację malejącego trendu udziału szarej strefy w grach hazardowych ogółem w internecie. Ich dział w tym okresie spadł ponad czterokrotnie (z 79,6% do 17,9%).

W konsekwencji szara strefa w Polsce zarówno w zakładach wzajemnych, jak i w grach kasynowych online jest poniżej średniej UE.

Tabela nr 2

Przychody poszczególnych sektorów rynku gier hazardowych w Polsce w 2021 r.

Rodzaj gry hazardowej

Przychody w mld zł

Różnica

2021-2020 w mld zł

Zmiana

 r/r w %

2020

2021

2021-2020

2021/2020

Gry liczbowe

3,83

4,11

0,28

7,4%

Loterie pieniężne

1,46

1,88

0,42

28,8%

Salony gier na automatach

1,31

1,91

0,60

45,8%

Gry kasynowe online

8,76

18,34

9,56

108,9%

Kasyna gry

4,34

4,30

-0,05

-1,1%

Zakłady wzajemne

7,26

10,60

3,34

46,0%

Loterie audioteksowe

0,04

0,06

0,02

51,4%

Razem

27,03

41,21

14,18

52,5%


Źródłem powyższych danych za 2020 r. jest "Informacja o realizacji ustawy o grach hazardowych w roku 2020", za 2021 r. formularze IGH, z wyjątkiem danych dla loterii audioteksowych, dla których źródłem były deklaracje podatkowe. Stan baz danych na dzień 8 marca 2022 r. (dane w trakcie ostatecznej weryfikacji mogą ulec niewielkiej zmianie). Występujące niewielkie różnice wynikają z zaokrągleń kwot przychodów.

Przychody branży hazardowej w Polsce w 2021 r. wzrosły w porównaniu do 2020 r. o 52,5% (tj. 14,18 mld zł).

Największy wzrost zanotowano w grach kasynowych organizowanych w internecie (o 108,9%, tj. 9,56 mld zł) oraz zakładach wzajemnych (o 46%, tj. 3,34 mld zł). Jedynym segmentem gier hazardowych, który odnotował spadek przychodów, były kasyna gry (-1,1%, tj. 0,05 mld zł).

Źródło: MF

 

 

Inne podatki