Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Gry hazardowe: obowiązki ustawowe przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych

08.01.2019 08:55 (aktualizacja: )

O jakich obowiązkach związanych z rejestrem domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą www.hazard.mf.gov.pl powinni pamiętać przedsiębiorcy telekomunikacyjni i dostawcy usług płatniczych?

Zgodnie z ustawą o grach hazardowych:

  1. przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy świadczą usługi dostępu do internetu, mają obowiązek:
    • uniemożliwienia dostępu do stron internetowych wpisanych do rejestru oraz
    • przekierowania połączeń, które odwołują się do stron wpisanych do rejestru – do strony internetowej prowadzonej przez Ministra Finansów, na której znajduje się informacja o możliwej odpowiedzialności karno-skarbowej dla uczestników gier urządzanych wbrew przepisom ustawy,
  2. dostawcy usług płatniczych mają obowiązek nieudostępniania usług płatniczych na stronach internetowych wpisanych do rejestru.

Kontrolę w zakresie przestrzegania obowiązków określonych w ustawie o grach hazardowych wobec przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych sprawują Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa, we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej i Komisją Nadzoru Finansowego.

Uchylanie się od powyższych obowiązków może skutkować nałożeniem kary administracyjnej w wysokości do 250 000 zł.

[1] na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Inne podatki