Lotto, hazard - wygrane

Wygrane

Loterie, loterie promocyjne

Organizator loterii lub innej gry losowej pozostaje płatnikiem podatku od uzyskanej wygranej. Dodatkowo, poza loterią promocyjną, podmioty urządzające i organizujące gry i zakłady wzajemne pozostają podatnikiem podatku od gier hazardowych.

Pobierany podatek dochodowy od uczestnika gry – wynosi 10% podstawy opodatkowania. Wygrana zostanie pomniejszona o tę kwotę, a w przypadku wygranej rzeczowej – jej przekazanie nastąpi po wpłaceniu płatnikowi należnego podatku.

Zwolnione z podatku dochodowego pozostają:

 • wygrane w kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach na automatach o niskich wygranych oraz grach w bingo pieniężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego - bez względu na wartość;
 • wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza jednorazowo 2.280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Podatek od gier

Podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w zakresie gier hazardowych na podstawie udzielonej koncesji lub zezwolenia, podmioty urządzające gry objęte monopolem państwa oraz uczestnicy turnieju gry pokera.

Stawka podatku od gier wynosi dla:

 • loterii fantowej i gry bingo fantowe - 10 %;
 • loterii pieniężnej - 15 %;
 • gry liczbowej - 20 %;
 • gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audioteksowej i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera - 25 %;
 • gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w kości, gry w karty, z wyłączeniem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera - 50 %;
 • zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie - 2,5 %;
 • zakładów wzajemnych innych niż wymienione w pkt 6 - 12 %.

Uwaga ! Loteria promocyjna a konkurs

Konkurs należy odróżnić od loterii promocyjnej lub gry losowej. W przypadku loterii elementem decydującym o przyznaniu wygranej jest losowość. W przypadku konkursów połączonych z losowością (np. wygrywają trzy pierwsze osoby, a wśród pozostałych uczestników rozlosowane zostaną nagrody) – decydującym jest element losowości i nagrody przekazane w tej formie należy rozliczyć jako uzyskane w loterii.

Należy jednak losowość odróżnić od rozdania losowo nagród wśród zwycięzców konkursu. Możliwe jest bowiem wytypowanie laureatów, którzy otrzymają losowo nagrody, które regulamin określa jako „nagrody główne”. Decydujące w takim przypadku powinny być postanowienia regulaminu. Dla organizatora – organizacja konkursu jest znacznie prostsza niż gry losowej (zgłoszenia do rejestru, wydanie zezwolenia, dodatkowe opłaty skarbowe za przeprowadzenie gry losowej). Stąd tak istotne będą postanowienia regulaminu precyzujące prowadzoną akcję.

Podatnik prowadzący gry hazardowe musi:

 • Uzyskać koncesję na prowadzenie kasyna gry – w przypadku gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości oraz gier na automatach,
 • Uzyskać zezwolenie – na prowadzenie loterii fantowych, gry bingo fantowe i loterii promocyjnych (wyjątkowo możliwe jest uzyskanie jedynie zatwierdzenia regulaminu loterii promocyjnej urządzonej jednorazowo),
 • Dokonać zgłoszenia – w przypadku loterii fantowych lub gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej,
 • Uzyskać zatwierdzenie regulaminu gry objętej monopolem państwa, czyli w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych i gry telebingo.

Słownik pojęć

Grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Są to:

 • gry liczbowe - gry, w których wygraną uzyskuje się przez prawidłowe wytypowanie liczb, znaków lub innych wyróżników, a wysokość wygranych zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek, oraz gra liczbowa keno, w której wygraną uzyskuje się przez prawidłowe wytypowanie liczb, a wysokość wygranych stanowi iloczyn wpłaconej stawki i mnożnika ustalonego dla poszczególnych stopni wygranych;
 • loterie pieniężne, w których uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane pieniężne;
 • gra telebingo, w której uczestniczy się przez nabycie dowodu udziału w grze zawierającego przypadkowe zestawy liczb lub znaków z góry ustalonego zbioru liczb lub znaków, przeprowadzana na skalę ogólnokrajową z losowaniem nadawanym jako audycja telewizyjna, a podmiot urządzający grę oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe;
 • gry cylindryczne, w których uczestniczy się w grze przez wytypowanie liczb, znaków lub innych wyróżników, a wysokość wygranej zależy od określonego z góry stosunku wpłaty do wygranej, zaś wynik gry ustalany jest za pomocą urządzenia obrotowego;
 • gry w karty: black jack, poker, baccarat;
 • gry w kości;
 • gra bingo pieniężne, w której uczestniczy się przez nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry zbioru liczb, a podmiot urządzający grę oferuje wyłącznie wygrane pieniężne, których wysokość zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek;
 • gra bingo fantowe, w której uczestniczy się przez nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry zbioru liczb, a podmiot urządzający grę oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe;
 • loterie fantowe, w których uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe;
 • loterie promocyjne, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe;
 • loterie audioteksowe, w których uczestniczy się przez:
  • odpłatne połączenie telefoniczne lub
  • wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej
  - a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Zakładami wzajemnymi są zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające na odgadywaniu:

 • wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek - totalizatory;
 • zaistnienia różnych zdarzeń, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej - bukmacherstwo.

Grami na automatach są gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których gra zawiera element losowości.