Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Podatek od wygranych - podatki w praktyce

28.04.2006 10:00 (aktualizacja: )

Nagrody, konkursy, hazard

Na podmiocie urządzającym grę, w której można otrzymać pieniądze lub nagrody rzeczowe, ciążą określone obowiązki rejestracyjne, ewidencyjne i podatkowe. Podatki do zapłaty mogą wystąpić na dwóch etapach:

  • jeżeli dochodzi do zawarcia gry, która jest grą hazardową, na podatniku urządzającym grę ciążą obowiązki ewidencyjne, rejestracyjne, jak i podatkowe, staje się bowiem podatnikiem podatku od gier,
  • jeżeli dochodzi do urządzenia konkursu – gry, od wygranej należy pobrać podatek dochodowy – obniżyć wartość nagrody – wpłacając ją jako płatnik, przekazujący nagrodę zwycięzcom.

Podatnik uzyskujący nagrodę nie może zapominać, że  podatek jest pobrany w sposób ryczałtowy. Oznacza to, że:

  • kwota nagrody trafia do PIT-8AR i PIT-8C, a nie PIT-11,
  • podatnik (czyli uzyskujący nagrodę) nie wykaże tej kwoty w PIT rocznym jako tzw. inne źródła, podatek jest już zapłacony na etapie wpłacenia go przez płatnika.

Jeżeli nagrody nie przekroczą tzw. kwot zwolnionych z podatku – na płatniku nie ciążą obowiązki ewidencyjne,  i informacyjne. W przypadku, gdy:

  • wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych jednorazowo nie przekraczają 2.280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  • uzyskiwane są wygrane w kasynach gry oraz w grach bingo pieniężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  • wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł (zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności)

- płatnik nie wystawi PIT-8C, a tym bardziej wprowadzać danych wygranych do rocznych rozliczeń podatkowych.