Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Kody krajów, transakcji, transportu niezbędne do wypełnienia deklaracji INTRASTAT

Iwona Maczalska

Niektóre osoby fizyczne i prawne, które dokonują wymiany towarowej z krajami Unii Europejskiej, zobowiązane są do przekazania informacji w ramach INTRASTAT. Aby zrobić to prawidłowo w wypełnianej deklaracji należy wskazać odpowiednie kody. Mowa m.in. o kodach krajów, rodzajów transakcji, czy kodach transportu.

» Progi statystyczne Intrastat

Zasady przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT reguluje ustawa – prawo celne (Dz. U. 2004 nr 68 poz. 622). W myśl jej przepisów osobą zobowiązaną do sporządzenia deklaracji INTRASTAT jest osoba fizyczna, prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca podatnikiem VAT i dokonująca wymiany towarowej z krajami UE. To jednak nie wszystko. W myśl ustawy obowiązek informacyjny dotyczy podmiotów, których wartość przywozu lub wywozu towarów przekracza ustalone na dany rok progi statystyczne INTRASTAT. Osoby te wypełniając deklarację INTRASTAT zobowiązane są wskazać w niej aktualnie obowiązujące kody. Prezentujemy je poniżej.

Kody transakcji, transportu, krajów

Źródło: shutterstock

Kody krajów INTRASTAT

Jednymi  z najważniejszych kodów niezbędnych do prawidłowego wypełnienia informacji INTRASTAT są kody krajów. Wykorzystując dany kod należy wpisać dwuliterowy kod kraju, zgodnie z wykazem kodów, w którym towar został całkowicie uzyskany lub wyprodukowany. Towar, w produkcję którego zaangażowany jest więcej niż jeden kraj, jest uznawany za pochodzący z kraju, w którym został poddany ostatniej istotnej, ekonomicznie uzasadnionej, obróbce lub przetworzeniu, które spowodowało wytworzenie nowego produktu lub stanowiło istotny etap wytwarzania w przedsiębiorstwie przystosowanym do tego celu. Jeżeli kraj pochodzenia nie jest znany, należy podać kod kraju członkowskiego Unii Europejskiej będącego krajem wysyłki towarów. 

W przypadku wątpliwości warto skorzystać z instrukcji zamieszczonej na stronie puesc.gov.pl. Instrukcja dostępna jest tutaj.

 

Aktualnie obowiązujące kody krajów (stosowanych w polu 11 zgłoszenia):

KodNazwa
ATAustria
BEBelgia
BGBułgaria
HRChorwacja
CYCypr
CZCzechy
DKDania

Źródło: GUS

<< Cała tabela dostępna tutaj >>

Aktualnie obowiązujące kody krajów (stosowanych w polu 16 zgłoszenia):

KodNazwa
AFAfganistan
ALAlbania
DZAlgieria
ADAndora
AOAngola (łącznie z Kabindą)
AIAnguilla
AQAntarktyda
AGAntiqua i Barbuda

Źródło: GUS

<< Cała tabela dostępna tutaj >>

 

Symbole warunków dostaw według INCOTERMS 2020

Od stycznia 2022 roku za sprawą decyzji Międzynarodowej Izby Handlowej zmienione zostały symbole warunków dostaw wg. INCOTERMS. Aktualnie obowiązujące kody prezentujemy poniżej:

Reguły Incoterms 2020

Incoterms – ICC/ECE

EXW

z zakładu

FCA

dostarczony do przewoźnika

CPT

przewóz opłacony do

CIP

przewóz i ubezpieczenie opłacone do

DAT

dostarczony do terminalu

DAP

dostarczony do miejsca

DDP

dostarczony cło opłacone

FAS

dostarczony wzdłuż burty statku

FOB

dostarczony na statek

CFR

koszt i fracht

CIF

koszt ubezpieczenie fracht

Źródło: GUS

Kody rodzajów transakcji na potrzeby INTRASTAT

Kolejnymi kodami niezbędnymi do wypełnienia informacji INTRASTAT są kody rodzajów dokonywanych transakcji. Nowe, obowiązujące od 2022 roku kody dostępne są w tabeli poniżej:

A

KOD RODZAJU TRANSAKCJI

B

1

Transakcje

obejmujące

rzeczywistą zmianę

własności z

rekompensatą

finansową

11

1

Bezwarunkowa sprzedaż/kupno z wyłączeniem handlu

bezpośredniego z prywatnymi konsumentami/przez prywatnych

konsumentów

12

2

Handel bezpośredni z prywatnymi konsumentami/przez

prywatnych konsumentów (w tym sprzedaż na odległość)

2

Zwroty towarów i

wymiana towarów

nieodpłatnie po

zarejestrowaniu

pierwszej transakcji

21

1

Zwrot towarów

22

2

Wymiana zwróconych towarów

23

3

Wymiana (np. w ramach gwarancji) towarów, które nie zostały zwrócone

3

Transakcje

obejmujące

zamierzoną zmianę

własności lub zmianę

własności bez

rekompensaty

finansowej

31

1

Przemieszczenia do/z magazynu (z wyłączeniem konsygnowania

i wysyłki towaru)

32

2

Dostawy z zamiarem sprzedaży po zatwierdzeniu lub

wypróbowaniu (w tym konsygnowanie i wysyłka towaru)

33

3

Leasing finansowy(1)

34

4

Transakcje obejmujące przeniesienie własności bez

rekompensaty finansowej

 

Źródło: GUS

Cała tabela kodów rodzajów transakcji dostępna tutaj.

 

Kody rodzajów transportu

Nie wypełnisz informacji INTRASTAT nie wpisując do niej kodu rodzaju dokonanego transportu:

Kod

Rodzaj transportu

1

Transport morski

2

Transport kolejowy

3

Transport drogowy

4

Transport lotniczy

5

Przesyłki pocztowe

7

Stałe instalacje przesyłowe (np. gazociągi, wodociągi, ropociągi, koleje linowe)

8

Żegluga śródlądowa

9

Własny napęd (towarem jest np. statek czy samolot poruszający się o własnym

napędzie)

 

 

Źródło: GUS

 

Progi INTRASTAT 2022

Zanim przystąpisz do wypełnienia informacji INTRASTAT warto sprawdzić, czy dokonywane przez Ciebie transakcje z krajami UE przekroczyły ustawowy limit – próg statystyczny w przywozie i wywozie, które zobowiązują nas do przekazania informacji INTRASTAT. 

 

Wartości progów statystycznych w systemie INTRASTAT, które obowiązują od 1 stycznia 2022 r. wynoszą:

  • próg podstawowy w przywozie:      4 000 000 zł
  • próg podstawowy w wywozie:         2 000 000 zł   
           
  • próg szczegółowy w przywozie:     65 000 000 zł
  • próg szczegółowy w wywozie:     120 000 000 zł

Zmiany w deklaracji wywozu 2022

Od stycznia 2022 roku zmianie uległy nie tylko same progi statystyczne INTRASTAT. 1 styczna 2022 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej. Za sprawą rozporządzenia od nowego roku na podatników zobowiązanych do przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT został nałożony dodatkowy, nowy obowiązek informacyjny. W myśl zmian informację o kraju pochodzenia towarów będzie trzeba podawać również w zgłoszeniach INTRASTAT dotyczących wywozu, a nie jak ma to miejsce obecnie – wyłącznie w zgłoszeniach przywozu. Więcej na ten temat w artykule ,,INTRASTAT 2022. Będą zmiany w deklaracjach wywozu".

Jak wypełnić i przesłać zgłoszenie INTRASTAT

Osoby mające problem z samodzielnym wypełnieniem i przesłaniem deklaracji INTRASTAT, zachęcamy do zapoznania się z instrukcją przygotowaną przez Krajową Administrację Skarbową. Pokazuje ona, jak krok po kroku wypełnić obowiązek informacyjny INTRASTAT oraz jak szybko dokonać wysyłki deklaracji.

Cała instrukcja dostępna jest tutaj.

Inne podatkiVATCIT