Pobierz e-pity 2022

Podatnik CIT - Księgowość

Minimalny podatek dochodowy

Od 1 stycznia 2022 r. w systemie podatku dochodowego mamy do czynienia z nowym typem daniny - podatkiem minimalnym. Obejmuje on spółki kapitałowe i osobowe będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, podatkowe grupy kapitałowe oraz położone w Polsce zakłady zagranicznych spółek. Wbrew wcześniejszym deklaracjom fiskusa podatek ten nie będzie adresowany tylko do wielkich korporacji ...

Minimalny podatek dochodowy

CIT-7 - podatnik CIT

Informację składają płatnicy, a nie podatnicy tego podatku. Składana jest ona ze względu na ryczałtowe pobranie 19% podatku podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ...

CIT-7 - podatnik CIT

CIT-6R - podatnik CIT

Deklaracja stanowi zbiorczy druk składany z tytułu opłacania podatku jako płatnik podatku ryczałtowego od wypłat z tytułu dywidend i innych udziałów w zysku osób prawnych ...

CIT-6R - podatnik CIT

CIT-10Z - podatnik CIT

Deklaracja stanowi zbiorczy druk składany z tytułu opłacania podatku jako płatnik podatku ryczałtowego od wypłat z tytułu dywidend i innych udziałów w zysku osób prawnych na rzecz podatników nieposiadających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej ...

CIT-10Z - podatnik CIT