Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

CIT-10Z - podatnik CIT

05.06.2013 10:00 (aktualizacja: )

Deklaracja stanowi zbiorczy druk składany z tytułu opłacania podatku jako płatnik podatku ryczałtowego od wypłat z tytułu dywidend i innych udziałów w zysku osób prawnych na rzecz podatników nieposiadających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej.

CIT-10Z składa się również w przypadku uzyskiwania przez nierezydentów przychodów opodatkowanych ryczałtowo na terytorium Rzeczypospolitej.

Składany jest do końca miesiąca następującego po danym roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku (ryczałtowego).

Bezpłatne SMSOpis deklaracji
CIT-10ZDeklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągnietych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
IFT-2/IFT-2RInformacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej   

Informację składa się do urzędu skarbowego, nie otrzymuje jej podatnik, jest to informacja zbiorcza. Otrzymuje ją organ skarbowy właściwy dla opodatkowania osób zagranicznych.

Podstawą sporządzenia informacji jest zbiorcza kwota wypłat wykazywana również w informacji IFT-2R.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 05-06-2013
  • data modyfikacji: 01-06-2015