Prawo do korekty - korekta - Księgowość

Korekta deklaracji INTRASTAT - Prawo do korekty

27.09.2013 10:00 (aktualizacja: )

W przypadku gdy przyjęte przez organ celny zgłoszenie INTRASTAT zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane, osoba zobowiązana dokonuje korekty zgłoszenia.

Korekta polega na:

 1. zastąpieniu uprzednio dokonanego zgłoszenia INTRASTAT;
 2. zmianie poszczególnych danych w pozycji lub pozycjach zgłoszenia INTRASTAT;
 3. dodaniu nowych pozycji w zgłoszeniu INTRASTAT;
 4. anulowaniu pozycji zgłoszenia INTRASTAT.

Korekty dokonuje się w przypadku, gdy:

 1. pierwotnie podana w zgłoszeniu wartość dla danych: wartość fakturowa w PLN lub wartość statystyczna w PLN - zmieniłaby się w wyniku korekty o więcej niż równowartość 1.000 euro lub
 2. pierwotnie podana w zgłoszeniu wartość dla danych: masa netto (w kg); ilość w uzupełniającej jednostce miary - zmieniłaby się w wyniku korekty o więcej niż 5 %, lub
 3. dane, które miałyby podlegać korekcie,
 • opis towaru;
 • kod kraju wysyłki - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo kod kraju przeznaczenia - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie;
 • kod warunków dostawy;
 • kod rodzaju transakcji;
 • kod towaru;
 • kod rodzaju transportu;
 • kod kraju pochodzenia - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie;
 • masa netto (w kg);
 • ilość w uzupełniającej jednostce miary;

- dotyczą towaru, dla którego wartość fakturowa lub wartość statystyczna jest wyższa od równowartości 1.000 euro, lub

 1. organ celny, po złożeniu przez osobę zobowiązaną wyjaśnień, nie poinformował jej telefonicznie, telefaksem lub za pomocą innych środków łączności, o zwolnieniu z obowiązku dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT.

W przypadku gdy korekta dotyczy niewłaściwego lub nieistniejącego zgłoszenia INTRASTAT - organ celny odmawia jego przyjęcia i wzywa do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie organ celny uznaje, że zgłoszenie INTRASTAT nie zostało dokonane.

Korekta zgłoszona omyłkowo może być anulowana z urzędu albo na wniosek zainteresowanej osoby.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 27-09-2013
 • data modyfikacji: 01-06-2015